Δημοφιλή άρθρα
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ«Σίτιση ωφελουμένων Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων». Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και...
Αριθμός απόφασης 19-22 - Θέμα: Διαγραφές ποσών οφειλετών από χρηματικούς καταλόγους.. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 19-22 ΑΔΑ: Ψ34Η46ΜΓ2Α-ΒΧΝ
Αριθμός απόφασης 19-16 - Θέμα: Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου «Έργα αποκατάστασης καταστροφών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά και...
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΧΟΡΤΑ, ΘΑΜΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ για την: «Υπηρεσίες Έτοιμων Γευμάτων για την σίτιση των Παιδικών Εξοχών...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

15Η ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / 15Η ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 29.04.24

 

                                                                                                                

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                     Κέρκυρα 29-4-2024
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                   Αριθ. Πρωτ.: 15782
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                                ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.   2661362790-2661362771                                                                                 (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

       

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 15η Συνεδρίαση – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) – της Δημοτικής Επιτροπής.

 

Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις των  άρθρων  67 & 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα

β) την υπ΄αριθμόν 303 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Α.Π. 30971-02-04-2024, ΑΔΑ: Ψ2ΞΝ46ΜΤΛ6-Χ03)

 

καλείστε στην 15η Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα είναι ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο), την Δευτέρα 29.04.2024 και ώρα 13.00.

 

Θέματα ημερήσιας διατάξεως

  1. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων του σχεδίου διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου Δ. Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων Κατόπιν Ακραίων Καιρικών Φαινομένων» προϋπολογισμού  500.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% & Κ.Α. 64.7323.013.

 

  1. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ», προϋπολογισμού  500.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% & Κ.Α. 64.7323.013    Χρημ/ση  Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025.

 

  1. Έγκριση της υπ΄αριθμόν 15189/24-4-2024 Απόφασης Δημάρχου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κερκύρας.

 

  1. Έγκριση πρόσληψης του αναγκαίου εποχικού προσωπικού για την υλοποίηση του Προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης και Δημοτικών Κατασκηνώσεων Βίδο 2024.

 

Το κατεπείγον συνίσταται στο γεγονός ότι:

Για μεν τα θέματα 1ο & 2ο, πρέπει για το οποίο σύμφωνα με την  υπ΄αριθμ. 274411/18-09-2023 απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί «Ένταξη στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025» διακοσίων πέντε (205) μεταφερόμενων έργων που αποτελούν μέρος του εγκεκριμένου στο εθνικό σκέλος του Π.Δ.Ε. προϋπολογισμού του έργου με κ.α. 2014ΣΕ57100004 σύμφωνα με την αριθμ. 64957/2021 (Β΄ 2548) Υ.Α. «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους Π.Δ.Ε.2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων», όπως ισχύει, θα πρέπει έως 31-5-2024 να υπάρχει νομική δέσμευση (ΣΥΜΒΑΣΗ).

Για δε το 3ο θέμα, πρέπει να συζητηθεί στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση.

Για δε το 4ο θέμα, πρέπει να συζητηθεί λόγω χρονικού περιορισμού εξεύρεσης προσωπικού, ενόψει της έναρξης της Τουριστικής Περιόδου.

 

Ο  Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

 

Στέφανος-Χαράλαμπος Πενηντάρχου-Πουλημένος

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544