Δημοφιλή άρθρα
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ». Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, προκηρύσσει  Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για...
26Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ - ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. 26Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ -...
Αριθμός απόφασης 34-9 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε....
Αριθμός απόφασης 34-8 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε....
Αριθμός απόφασης 34-7 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε....
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / 3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 19.05.20
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Μαράσλειο Μέγαρο, Λ. Αλεξάνδρας 6Α
Τηλ.    2661362797
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : [email protected]
Πληρ.: Σ. Αφεντουλίδου                   Κέρκυρα,      19   Μαίου 2020
                  Αρ. Πρωτ.  14702
Προς :
κ.κ. Μέλη Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής (τακτικά και αναπληρωματικά)
(Σύμφωνα με τον Πίνακα Αποδεκτών)
*****************
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
α) της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) Άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»,
β) της υπ’ αριθμ. 40 Εγκυκλίου (με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31.3.2020) του Υπουργείου Εσωτερικών  «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», σύμφωνα με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη Συνεδρίαση των Συλλογικών Οργάνων των Δήμων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης,
δ) του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018),
καλείστε σε «δια περιφοράς» Συνεδρίαση (3η) ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαϊου 2020. Ώρα έναρξης 10.00 π.μ. και ώρα λήξης 13.00 μ.μ, με μοναδικό θέμα:
 «Αποδοχή παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης κλπ»
Η Συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια περιφοράς, στο πλαίσιο της λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19), σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 40 εγκύκλιο (με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31.3.2020) του Υπουργείου Εσωτερικών  «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».
Για το λόγο αυτό, παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail [email protected]) έως και ώρα 13.00 μ.μ. της Τετάρτης 20 Μαίου 2020, για τη συμμετοχή σας στη Συνεδρίαση και την ψήφο επί του θέματος.
Το κατεπείγον συνίσταται στο γεγονός της λήψης άμεσων ενεργειών εκ μέρους των υπηρεσιών, λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία   ,ενόψει έναρξης λειτουργίας των εμπορικών δραστηριοτήτων, με ημερομηνία στις 25 Μαίου τρέχοντος έτους, μετά την άρση των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού (COVID – 19), στις 25 Μοϊου 2020.
                                                                                                            Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
                                                                                                                        Ποιότητας Ζωής
                                                                                                                             Θεοχάρης Γιώτης
                                                                                           Αντιδήμαρχος Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και
                                                                                                                              Διαποντίων Νήσων
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α) Τακτικά Μέλη Επιτροπής
 Ποιότητας Ζωής:
1 . Χρυσούλα Τόμπρου Γκίνη
2. Παναγιώτης Βαρούχας
3. Σπυρίδων Μωραίτης
4. Βασίλειος Μελίδης
5. Ανδρομάχη Δαγκλή
6. Αλέξανδρος Δήμου
7. Μιλτιάδης – Τηλέμαχος Βασιλάκης
8. Χρυσόστομος Μπούκας
Β) Αναπληρωματικά Μέλη Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής:
1. Ευάγγελος Ραράκος
2. Παναγιώτα Τζάννε
3. Αλέξανδρος Κατέχης
4. Μαρία Ζερβού
5. Δημήτριος Θεόδοτος
6. Αγαθή Μάζη
7. Αγγελική Χριστίνα Καρδακάρη
8. Αγγελική Ρίγγα

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544