Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 16-19 - Θέμα: Περί έγκρισης διαγραφής χρηματικού ποσού από τον υπ αριθ. 4610/2021 χρηματικό κατάλογο.. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 16-19...
Αριθμός απόφασης 16-18 - Θέμα: Περί έγκρισης διαγραφής ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ.. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 16-18 ΑΔΑ: 620046ΜΓ2Α-ΛΝΛ
Αριθμός απόφασης 16-10 - Θέμα: Περί έγκρισης ταμειακού απολογισμού διαχείρισης οικ. έτους 2018 και σύνταξης έκθεσης και κατάρτισης ισολογισμού και...
Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους και κλαδιά δένδρων για την αποφυγή πυρκαγιάς στη ΔΕ Κερκυραίων. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και...
Παροχή υπηρεσιών για βιντεοσκοπήσεις – φωτογραφήσεις στα πλαίσια των εκδηλώσεων των καθιερωμένων τοπικών και εθνικών εορτών Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας &...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

4Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / 4Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
Ημερομηνία ανάρτησης: 09.07.20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Μαράσλειο Μέγαρο, Λ. Αλεξάνδρας 6Α

Τηλ. 2661362797
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : [email protected]
Πληρ.: Σ. Αφεντουλίδου
Κέρκυρα, 08 Ιουλίου 2020
Αρ. Πρωτ. 21772
Προς :
κ.κ. α) Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(τακτικά και αναπληρωματικά)
(Σύμφωνα με τον Πίνακα Αποδεκτών)
α) κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων: Γιαννάδων και
Σιναράδων, Δ.Ε. Παρελίων
(μέσω Δ.Ε. Παρελίων για άμεση επίδοση και
αποστολή του σχετικού αποδεικτικού)

*****************

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
α) της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) Άρθρο 10 «Κατεπείγουσες
διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»,
β) της υπ’ αριθμ. 40 Εγκυκλίου (με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31.3.2020) του Υπουργείου
Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», σύμφωνα με
την οποία παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη Συνεδρίαση των Συλλογικών Οργάνων
των Δήμων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης,
γ) του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 77 του Ν. 4555/2018),

καλείστε σε τακτική Συνεδρίαση (4η) «κεκλεισμένων των θυρών» της Επιτροπής μας , η
οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 στο ΦΟΥΑΓΙΕ του Δημοτικού
Θεάτρου Δ.Ε. Κερκυραίων και ώρα 12.30, λόγω τήρησης των μέτρων και ρυθμίσεων στο
πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

– Ανακοινώσεις.
1. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Τ.Κ. Γιαννάδων της Δ.Ε. Παρελίων.
2. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Τ.Κ. Σιναράδων της Δ.Ε. Παρελίων.
3. Αυτεπάγγελτη κατάργηση της θέσης περιπτέρου επί της οδού Ιουλίας Ανδρεάδη 1 και
μετατόπισης – μετεγκατάστασης και λειτουργίας αυτού στη θέση κενωθέντος
περιπτέρου, επί της οδού Γεωργίου Θεοτόκη 23.
4. Παραχώρηση χρήσης ατομικής θέσης στάθμευσης επί κοινοχρήστου χώρου σε άτομο με
αναπηρία κου Χ.Π.
5. Περί καταστήματος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Μπαρ, ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ, στην περιοχή ΚΟΡΑΚΑΣ Κοινότητας Πέλεκα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής
Θεοχάρης Γιώτης

Αντιδήμαρχος Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και
Διαποντίων Νήσων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α) Τακτικά Μέλη Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής:
1 . Χρυσούλα Τόμπρου Γκίνη
2. Παναγιώτης Βαρούχας
3. Σπυρίδων Μωραίτης
4. Βασίλειος Μελίδης
5. Ανδρομάχη Δαγκλή
6. Αλέξανδρος Δήμου
7. Μιλτιάδης – Τηλέμαχος Βασιλάκης
8. Χρυσόστομος Μπούκας

Β) Αναπληρωματικά Μέλη Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής:
1. Ευάγγελος Ραράκος
2. Παναγιώτα Τζάννε
3. Αλέξανδρος Κατέχης
4. Μαρία Ζερβού
5. Δημήτριος Θεόδοτος
6. Αγαθή Μάζη
7. Αγγελική Χριστίνα Καρδακάρη
8. Αγγελική Ρίγγα

Γ) Πρόεδρο Κοινότητας Γιαννάδων Δ.Ε. Παρελίων,
κο Σεβαστιανό Αρμένη του Κωνσταντίνου

Δ) Πρόεδρο Κοινότητας Σιναράδων Δ.Ε. Παρελίων,
κο Νικόλαο Γραμμένο του Σπυρίδωνος

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Πρόεδρος
ΒΡΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Αντιπρόεδρος
ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΑΝΤΖΙ) – Γραμματέας
ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ
ΣΚΟΥΠΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΟΜΠΡΟΥ – ΓΚΙΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ)
ΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΖΑΝΝΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΡΑΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΤΕΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ)
ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΤΕΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) – Επικεφαλής
ΔΑΓΚΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ)
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΜΑΚΗΣ)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ ΘΕΟΦΑΝΗ (ΦΑΝΗ)
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΑΖΗ ΑΓΑΘΗ
ΑΓΑΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ) – Επικεφαλής
ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΣΑΡΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ – Επικεφαλής
ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΡΙΓΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Επικεφαλής
ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
ΒΑΡΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΡΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Επικεφαλής
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΠΙΕΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – Επικεφαλής
ΔΡΥ ΜΑΡΙΑ – Επικεφαλής
ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Επικεφαλής
ΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Επικεφαλής
ΡΙΓΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Ανεξάρτητος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544