Δημοφιλή άρθρα
Συνάντηση στελεχών του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών με στελέχη του οργανισμού κατά των ναρκωτικών. Την Τρίτη 11 Ιουνίου 2024...
Αριθμός απόφασης 22-1 - Θέμα: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης - έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, με τίτλο «Έξοδα σίτισης των...
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ. Διακήρυξη Ηλεκτρονικής...
Αριθμός απόφασης 21-21 - Θέμα: Έγκριση: α) προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τις Υπηρεσίες Συντήρησης και...
14Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ - ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Αντιδήμαρχοι (2019-2023)

Αρχική / Αντιδήμαρχοι (2019-2023)
corfu.gr-2020-06-22_15-37-36_956704

Το έργο της Δήμαρχου επικουρούν οι Αντιδήμαρχοι. Οι Αντιδήμαρχοι είναι δημοτικοί σύμβουλοι και ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου.

 

Σύμφωνα με την Α.Π. 2399/20-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων νήσων περί ορισμού Αντιδημάρχων (ΑΔΑ 6Ε3Ζ46ΜΓ2Α-ΥΚΟ ) για το χρονικό διάστημα  από 20/9/2019 έως 30/9/2020.

Σύμφωνα με την Α.Π. 31785/21-9-2020 απόφαση Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων νήσων περί ορισμού Αντιδημάρχων (ΑΔΑ ΩΘΚΙ46ΜΓ2Α-ΩΟΓ ) για το χρονικό διάστημα  από 1/10/2020 έως 30/9/2021.

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοίκησης Γεώργιος-Ηλίας Παντελιός
(20/9/2019-30/9/2021)
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Υποδομών & Δικτύων Νικόλαος Καλόγερος
(20/9/2019-30/9/2021)
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Ιωάννης Σερεμέτης
(20/9/2019-30/9/2021)
Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, Καθημερινότητας & Πολιτικής Προστασίας Θεοχάρης Γιώτης
(20/9/2019-30/9/2021)
Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Επιχειρηματικότητας & Απασχόλησης Παναγιώτης Βαρούχας
(20/9/2019-30/9/2021)
Αντιδήμαρχος Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, Ανάπτυξης & Ψηφιακής Διακυβέρνησης Παναγιώτα Τζάννε
(20/9/2019-30/9/2021)
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού & Πρωτογενούς Τομέα. Χρυσούλα Τόμπρου Γκίνη
(20/9/2019-30/9/2021)
Αντιδήμαρχος Χωροταξίας, Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Περιβάλλοντος Δημήτριος Κατέχης
(20/9/2019-30/9/2021)
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας & Κοινωνικού Έργου Ανδρέας Σκούπουρας
(20/9/2019-30/9/2021)
Αντιδήμαρχος Ερείκουσας Αλέξανδρος Σπ. Κατέχης
(Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.2025/20-1-2020 απόφαση Δημάρχου ΑΔΑ 6Μ1246ΜΓ2Α-3ΘΑ )
Αντιδήμαρχος Μαθρακίου Βασίλειος Αν. Αργυρός
(Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.2025/20-1-2020 απόφαση Δημάρχου ΑΔΑ 6Μ1246ΜΓ2Α-3ΘΑ )
Αντιδήμαρχος Οθωνών Δημήτριος Εμ. Κατέχης
(20/9/2019-30/9/2020)

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Δημάρχου τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων , Υποδομών & Δικτύων  κ. Νικόλαος Καλόγερος και όταν απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητες της ασκεί η Αντιδήμαρχος Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, Ανάπτυξης & Ψηφιακής Διακυβέρνησης  κ. Τζάννε Παναγιώτα.

  • Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Αντιδημάρχους του Δήμου. [ΑΔΑ 68Λ946ΜΓ2Α-Ο0Τ]
 

(Β)
Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
 

Η κα. Ζερβού Μαρία του Σπυρίδωνος, εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο για θέματα που αφορούν

α) στην Παιδική ηλικία, την Παιδεία και τη δια βίου μάθηση καθώς και για τον συντονισμό των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας και
β) την μέριμνα, εποπτεία και συνεργασία με τους Προέδρους, τα μέλη και εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων της Δημοτικής ενότητας Φαιάκων.

 

Τον κ. Μωραϊτη Σπυρίδωνα του Προκοπίου, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο υπεύθυνο για την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας. Επίσης διατελεί χρέη προέδρου στο ΣΥ.Π.Α.Π και πρόεδρος στη Δημοτική Πινακοθήκη. Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στους παραπάνω τομείς μπορεί να του μεταβιβαστεί με νεότερη απόφαση της Δήμαρχου.

 

Τον κ. Μελίδη Βασίλειο του Γερασίμου, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο για θέματα – ζητήματα που αφορούν:

α) τη δημοτική ενότητα Κερκυραίων – Πόλη της Κέρκυρας και περιαστικές περιοχές – και την επίλυση των αντίστοιχων προβλημάτων σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Κοινότητας Κερκυραίων.
β) Τη συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, Προέδρους, και μέλη των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών της παραπάνω ΔΕ.
γ) Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στην παραπάνω ΔΕ και που μπορεί να του μεταβιβάσει με νεότερη απόφασή της η Δήμαρχος.

 

Τον κ. Ραράκο Ευάγγελο του Ευτύχιου, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο για θέματα – ζητήματα που αφορούν :

α) την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των Αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην παραπάνω ΔΕ.
γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού που βρίσκεται στην παραπάνω ΔΕ.
δ) Τη συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, Προέδρους, μέλη και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών της παραπάνω ΔΕ.
ε) Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στην παραπάνω ΔΕ και που μπορεί να του μεταβιβάσει με νεότερη απόφασή της  η Δήμαρχος.

 

Τον κ. Νεράντζη Σπυρίδωνα του Γεωργίου, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο, υπεύθυνο για τις νησίδες Λαζαρέτο και Βίδο, καθώς επίσης και για την κατάρτιση Μητρώου Εθελοντών σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544