Δημοφιλή άρθρα
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022. Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κ.ΑνδρέαςΣκούπουρας και τα στελέχη του...
Αριθμός απόφασης 38-7 - Θέμα: Περί έγκρισης 4ου Πρακτικού για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ...
Αριθμός απόφασης 44-1 - Θέμα: Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 44-1 ΑΔΑ: Ω5Ω446ΜΓ2Α-ΔΧ7
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(44Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:    26-09-2022 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ...
PARTY ALL NIGHT LONG   AMALIA & THE ARCHITECTS IDRA KAYNE D3LTA NIKKO PATRELAKIS -...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Αριθμός απόφασης 25-194 – Θέμα: (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) «Έγκριση των υπ΄αρθ. 9-1 & 9-2/6.12.2021 πρακτικών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων περί: α) «Κατανομή ποσού από την Δ΄ δόση 2021, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντών Νήσων» και β) «Συμπληρωματική κατανομή ποσού 7.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2021».

Αρχική / Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου / Αριθμός απόφασης 25-194 – Θέμα: (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) «Έγκριση των υπ΄αρθ. 9-1 & 9-2/6.12.2021 πρακτικών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων περί: α) «Κατανομή ποσού από την Δ΄ δόση 2021, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντών Νήσων» και β) «Συμπληρωματική κατανομή ποσού 7.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2021».
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 23.12.21

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 25-194
ΑΔΑ: ΨΚΨΘ46ΜΓ2Α-Ι9Θ

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544