Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
Αριθμός απόφασης 44-14 - Θέμα: Περί ελέγχου και έγκρισης απόδοσης δαπανών του υπ’αριθμ. 1386/2023 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.. Αριθμός Πρωτοκόλλου:...
Αριθμός απόφασης 44-7 - Θέμα: Περί έγκρισης συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς κατ΄άρθρο 126Β του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας επί της από...
Αριθμός απόφασης 44-6 - Θέμα: Περί έγκρισης παροχής πληρεξουσιότητας για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενώπιον...
Αριθμός απόφασης 44-5 - Θέμα: Περί Έγκρισης όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικών Καταστημάτων στην Δημοτική Αγορά.. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 44-5 ΑΔΑ: 6ΑΥΛ46ΜΓ2Α-338...
Αριθμός απόφασης 44-4 - Θέμα: Περί Έγκρισης πρακτικού άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων στη Δημοτική Αγορά...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αρχική / Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Το σύνολο των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικής Κερκύρας & Διαποντίων νήσων είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια πατώντας εδώ.


corfu.gr-2020-08-07_08-28-55_271011

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544