Δημοφιλή άρθρα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Κέρκυρα  26   Νοεμβρίου 2021 ...
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ(54Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κέρκυρα:    26-11-2021 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ...
Αριθμός απόφασης 52-5 - Θέμα: Περί Έγκρισης αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Καθαριότητας & ανακύκλωσης, εκτός έδρας...
Αριθμός απόφασης 52-4 - Θέμα: Περί Έγκρισης αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, προκειμένου να...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Δήλωση Θανάτου στο Ληξιαρχείο

Αρχική / Εξυπηρέτηση Δημότη / Θάνατος / Δήλωση Θανάτου στο Ληξιαρχείο
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
Ημερομηνία ανάρτησης: 17.06.20

Ο θάνατος ατόμου δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή του τόπου ταφής.

Προθεσμία δήλωσης: 24 ώρες από την πιστοποίηση του ιατρού.

Σύνταξη Ληξιαρχικής πράξης θανάτου μετά τον ενταφιασμό είναι δυνατή μόνο με την έκδοση δικαστικής απόφασης (εγκύκλιος 22/10-10-2016 Υπουργείου Εσωτερικών κ΄Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η υπ΄αριθ. 132/2016 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

Υπόχρεοι για την δήλωση: Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανούντος, κάθε τρίτος που παραβρέθηκε στο θάνατο ή εργολάβος του γραφείου κηδειών, που αναλαμβάνει την εκφορά του νεκρού ή υπάλληλος του γραφείου αυτού (ειδικά εξουσιοδοτημένος).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Ιατρού που βεβαιώνει το θάνατο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία της αστικής κατάστασης του θανούντος.
  • Η αστυνομική ταυτότητα του θανούντος ή της θανούσης – ΑΜΚΑ- ΑΦΜ- και φορέας ή φορείς συνταξιοδότησης αν ήταν συνταξιούχος.
  • Διαβατήριο-μεταφρασμένο πιστοποιητικό ή μεταφρασμένο διαβατήριο (για αλλοδαπούς).
  • Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος το γεγονός.

Αν η ληξιαρχική πράξη θανάτου συντάσσεται σε Ληξιαρχείο, που είναι διαφορετικό από το Ληξιαρχείο που πρόκειται να γίνει η ταφή, για την αναγραφή του τόπου ενταφιασμού στην ληξιαρχική πράξη απαιτείται έγγραφη έγκριση του Δήμου, στον οποίο θα γίνει η ταφή και ενδεχομένως  απόδειξη καταβολής των τελών ενταφιασμού. Η διαδικασία προσκόμισης των απαραιτήτων αυτών δικαιολογητικών μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (email)

  Περίπτωση Αποτέφρωσης.

Για την αποτέφρωση νεκρών συντάσσεται Λ.Π θανάτου εντός εξήντα (60) ωρών από τον θάνατο και αφού προηγουμένως προσκομισθούν πέρα των προαναφερομένων απαιτούμενων δικαιολογητικών και τα εξής,

. Δήλωση του θανόντος ενώπιον συμβολαιογράφου όπου ορίζει ότι επιθυμεί μετά τον θάνατό του, την ταφή ή την αποτέφρωσή του, ή σε περίπτωση μη ύπαρξης της προαναφερόμενης δήλωσης τότε θα πρέπει να συντάσσεται έγγραφη δήλωση συζύγου/συμβίου ή των συγγενών Α ή Β συγγενείας του θανόντος, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

Εγγραφη πιστοποίηση ιατροδικαστή που βεβαιώνει ότι βάσει διενεργηθείσας νεκροψίας, πρόκειται για θάνατο που οφείλεται σε παθολογικά αίτια και όχι για βίαιο

Θάνατο κ ότι αφαιρέθηκαν από τη σορό τα τυχόν ακατάλληλα για αποτέφρωση ιατροτεχνικά μέρη. Η προαναφερόμενη πιστοποίηση πρέπει να είναι θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή της κατοικίας του ή του τόπου ασκήσεως του επαγγέλματός του.

 

Εξυπηρέτηση

Το Τμ. Ληξιαρχείου εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (63 εγκ.Υπ.Εσ.) Αριθμ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ.19515/12-10-2021, με συνεχή ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας για τις δημόσιες υπηρεσίες.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544