Δημοφιλή άρθρα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ (24Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.                                                                                                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ...
Αριθμός απόφασης 23-1 - Θέμα: Περί νομιμοποίησης δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση των 73563/2024,...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ (15Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ. ...
Στα χέρια του Δήμου μας περνά η λειτουργία του καταφυγίου τουριστικών σκαφών Αλύπας. Στα χέρια του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και...
23H ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κέρκυρα, 20 Ιουνίου 2024 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Δημοπρασίες Μίσθωσης-Εκμίσθωσης / Εκμισθώσεις Παραλιών / ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 18.05.22
Κέρκυρα   18/05/2022

Αρ. Πρωτ.: 17630

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας

Πληρ: Σ. Ζέρβας

Τηλ:2661362711

Ηλ. Ταχυδρομείο:[email protected]

Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 6α «Μαράσλειο»

49100 Κέρκυρα

                                    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 Έχοντας Υπόψη

 • το Π.Δ 270/81 (ΦΕΚ 77Α/30-03-81)
 • τις διατάξεις του Ν 2971/2001 όπως έχουν τροποποιηθεί με το Ν.4607/2019
 • το άρθρο 199 του Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
 • την υπ αριθμ 16-137/9-6-2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων περί αποδοχής παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας και περαιτέρω παραχώρησής τους
 • την υπ αριθμ 33958/29-09-2021 Απόφαση Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων περί «Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς και εξουσιοδότηση υπογραφής»
 • την υπ αριθμ 3-1/12-04-2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας ζωής του Δήμου περί έγκρισης θέσεων για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού
 • την υπ αριθμ 18-4/10-5-2022 Aπόφαση της οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί έγκρισης των όρων δημοπράτησης παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού
 • Το Ν. 4916/22 (ΦΕΚ 65/28-03-2022 τεύχος Ά)
 • Το υπ αριθμ 36446/17-5-2022 έγγραφο Κτηματικής Υπηρεσίας Κέρκυρας

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ  Ε Ι

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την  μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού  σε τρίτους της εκμετάλλευσης, έναντι ανταλλάγματος  για ένα έτος και συγκεκριμένα μέχρι 31/12/2022, όπως περιγράφονται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον την ημέρα πραγματοποίησης της δημοπρασίας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη 31 Μάϊου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Αλεξάνδρας 6Α) με τους κάτωθι όρους:

 

Περιγραφή του ακινήτου

Τα δημοπρατούμενα τμήματα ανά Δ.Ε. και ανά παραλία (όπως αυτά προσδιορίζονται στους συν/νους ορθοφωτοχάρτες που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας) ορίζονται ως κατωτέρω :

Ελάχιστο όριο κατώτερης προσφοράς

Κατώτατα όρια προσφοράς κατά θέση και  ΑΝΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΟ ΕΤΟΣ  για  τη χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζονται  τα ποσά  που αναγράφονται κατωτέρω (ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 35% ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝAΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ σύμφωνα με το Ν. 4916/2022 (ΦΕΚ 65/28-03-2022 τεύχος Ά):

 

 

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΘΑΛΛΑΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Δ. Ε. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ

Τ.Μ.

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1 ΠΕΡΑΜΑ, ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΟΙΚΙΑΣ «ΣΠΙΝΟΥΛΑ ΛΕΩΝΙΔΑ» ΠΟΥ ΣΥΝΟΡΕΥΕΙ ΜΕ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «SENDITO» ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 20,17 262,21€
2 ΑΓΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ, ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 51,09 1.493,79€

 

Δ. Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ

Τ.Μ.

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1 ΓΟΥΒΙΑ, ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΕΡΒΩΝ 23,52 367,22€

 

 

Δ. Ε.  ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ

Τ.Μ.

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1 ΑΜΠΕΛΑΚΙ  ΔΕΞΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ(ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ) 10,58 165,05€

 

Δ. Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ

Τ.Μ.

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1 ΕΡΜΟΝΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 32,91 539,06€

 

Δ. Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ

Τ.Μ.

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1 ΔΑΣΙΑ, ΘΕΣΗ ΜΕΡΛΙΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ (24) ΜΕΤΡΑ  ΔΕΞΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΞΙ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 87,13 1.733,61€
2 ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ  ΚΑΦΕ “SUGAR” 10,32 201,24€

 

 ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΜΠΡΕΛΩΝ & ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

Δ. Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ Τ.Μ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1 ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΚΡΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 190,24 3.709,68€
2 ΔΕΞΙ ΑΚΡΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΝΤΟΓΥΑΛΟΥ 177,81 3.004,99€
3 ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ 50,51 328,31€

 

 

 

 

Δ.Κ  ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ Τ.Μ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1 ΘΕΣΗ  ΠΟΡΤΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ 83,14 270,21€

 

Δ. Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ Τ.Μ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1 ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΟΥΒΙΩΝ ΔΕΞΙΑ ΜΟΛΦΕΤΑ 154,54 1.205,41€

 

Δ. Ε. ΑΧΙΛΕΙΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ Τ.Μ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1 ΔΕΞΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ

 

156,73 1.039,12€

 

Ευθύνη του Δήμου

Ρητά  συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι εάν για την άσκηση της χρήσης που θα επιλεγεί απαιτηθεί οποιαδήποτε άδεια δημόσιας ή άλλης αρχής και δεν χορηγηθεί αυτή στο μισθωτή,  ή τυχόν χορηγηθείσα ανακληθεί , έστω και για λόγους που θα αφορούν το μίσθιο, ουδεμία απολύτως ευθύνη και υποχρέωση θα υπέχει από την αιτία αυτή ο Δήμος Κέρκυρας έναντι του μισθωτή, ούτε θα αποτελεί η αιτία αυτή λόγο λύσεως της παρούσας μίσθωσης ή μείωσης του μισθώματος. Η συμμετοχή στη δημοπρασία σημαίνει και πλήρη αποδοχή για το συμμετέχοντα όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης, που θα αποτελούν και όρους της σύμβασης μίσθωσης που θα υπογραφεί με τον πλειοδότη.

Ο   τελευταίος πλειοδότης κανένα δικαίωμα προς αποζημίωση δεν αποκτά εκ της μη εγκρίσεως των πρακτικών της δημοπρασίας.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία ευρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση αυτός,  ούτε συνεπώς υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ούτε και την λύση της μισθώσεως για οποιαδήποτε λόγο και αιτία συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης του εμβαδού του παραχωρούμενου χώρου για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

 

Τόπος και τρόπος Δημοπρασίας

Η Δημοπρασία  είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική και θα  διενεργηθεί στο  Δημοτικό Κατάστημα Γραφ. Δημοτικής Περιουσίας  (Λ. Αλεξάνδρας 6 Α) ενώπιων  της αρμόδιας από το νόμο επιτροπής, στις 31 Μαΐου  2022, ημέρα Τρίτη.

 

Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης ώρας, εφόσον  εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής

Σε περίπτωση που προκύψουν  άγονα τμήματα της  1ης δημοπρασίας θα διενεργηθεί και  2η  την  Τρίτη 7 Ιουνίου  2022, στο ίδιο μέρος και ώρα, ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας

 

Επισημαίνουμε ότι η συγκέντρωση των δικαιολογητικών θα γίνει  από τους ενδιαφερόμενους και θα κατατεθούν στην αρμόδια επιτροπή την ώρα  της δημοπρασίας.

 

Αν κανείς πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την ενεργούσα την δημοπρασία Επιτροπή προ της ενάρξεως της δημοπρασίας , παρουσιάζων και των  προς τούτο νόμιμων πληρεξούσιων άλλως θεωρείται ως μετέχον δι’ ίδιον λογαριασμών.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη,  η δε δέσμευση μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Κάθε μεταγενέστερη της πρώτης  προσφοράς  θα αυξάνεται τουλάχιστον  κατά εκατό (100,00) ευρώ  από την προηγούμενή της.

 

Σκοπός της Δημοπρασίας – περιορισμοί – Υποχρεώσεις μισθωτή

Η παραχώρηση  των αιγιαλών –παραλίων  γίνεται αποκλειστικά  για  την  άσκηση δραστηριοτήτων  που  εξυπηρετούν  τους  λουόμενους  ή  την  αναψυχή του κοινού  με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 47458ΕΞ2020(ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Η άσκηση άλλης  δραστηριότητας  πέραν των δραστηριοτήτων που προβλέπονται, επιφέρει τις  κυρώσεις   της σχετικής ΚΥΑ  και της  εκάστοτε ισχύουσας  νομοθεσίας  για τον αιγιαλό  και την παραλία,  την όχθη και την παρόχθια ζώνη μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.

Όλες οι εγκαταστάσεις θα είναι σύμφωνες με την ΚΥΑ και ποιο συγκεκριμένα με το παράρτημα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ» (ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν. 2971/2001)

Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών.

Απαγορεύεται αυστηρώς η τοποθέτηση οποιουδήποτε αντικειμένου, εκτός των ορίων των παραχωρουμένων τμημάτων.

Δεν επιτρέπονται οι διαπληκτισμοί των αντισυμβαλλομένων με πελάτες τους ή άλλους λουόμενους και γενικά ενέργειες που δυσφημίζουν την παραλία και τον τόπο.

Ο μισθωτής  υποχρεούται να διατηρεί την παραλία καθαρή να μην αναιρεί τον κοινόχρηστο χαρακτήρα με πράξεις ή παραλήψεις του. Να εξασφαλίζει τον χώρο από πλευράς υγιεινής, αισθητικής καθώς και ρύπανσης ή αλλοίωσης του περιβάλλοντος. Απαγορεύεται η περίφραξη του χώρου και η δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων, η μεταβολή της χρήσης του παραχωρημένου χώρου .

Ο μισθωτής υποχρεούται να αποδέχεται τον έλεγχο της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου χωρίς διαπληκτισμούς και να συμμορφώνεται στις παρατηρήσεις της.

Για οποιαδήποτε παράβαση των όρων της παρούσης, οι οποίοι κηρύσσονται όλοι ουσιώδεις, ως και των υποχρεώσεων του μισθωτού, ισχύουν κατά του μισθωτού όλες οι διατάξεις του Κ. Πολ. Δ. που αφορούν την Ειδική Διαδικασία των μισθωτικών διαφορών

 

      Δικαίωμα συμμετοχής δικαιολογητικά

Για να γίνει δεκτός κανείς στη δημοπρασία αυτή, οφείλει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το συμφωνητικό μεταξύ Δήμου και ενοικιαστού, καθιστάμενος αλληλεγγύως και σ’ ολόκληρο υπεύθυνος μετά αυτού ως οφειλέτης για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως. Δεν θα γίνει δεκτός κανείς στην δημοπρασία ο οποίος έχει εκτελέσει έργα άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής γεγονός που αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε των συμμετεχόντων στην δημοπρασία παραπλάνησε την επιτροπή διενέργειας αυτής, υποβάλλοντας ψευδή στοιχεία ή δηλώσεις, ο Δήμος επιφυλάσσεται να ασκήσει εις βάρος του όλα τα εκ του Νόμου ένδικα μέσα προκειμένου να κινηθεί ποινική δίωξη εναντίον του.

Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται Έλληνες πολίτες , αλλοδαποί πολίτες  ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα. Για να συμμετάσχει κάποιος εκ των ανωτέρω στη δημοπρασία υποχρεούται να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας αυτής επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι αναλυτικώς περιγραφόμενα  δικαιολογητικά:

 

α) Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του: Επαγγελματική δ/νση ή δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα  επικοινωνίας, Α∆Τ, ΑΦΜ, ∆ΟΥ των προσώπων που αναφέρονται στην αίτηση καθώς και τον τρόπο εξόφλησης της σύμβασης (εφάπαξ ή με δόσεις).

β) Έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος: φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας  εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο καθώς και του εγγυητή του.  Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο πιστοποιητικό ιστορικότητας και ισχύουσας εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ και σε περίπτωση ΑΕ επιπλέον αντίγραφο αποσπάσματος πρακτικού του Δ.Σ του με το οποίο αποφασίζεται η συμμετοχή στη δημοπρασία και ορίζεται το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει τα πρακτικά, καθώς και ο αντίκλητος με πλήρη στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνσης αυτού που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με την παρούσα

γ) προκειμένου περί εταιρειών  πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας από το οικείο πρωτοδικείο.

δ) Υπεύθυνη δήλωση  με την οποία δηλώνεται ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ρητώς , πλήρως και ανεπιφύλακτα . Επίσης θα δηλώνεται ότι επισκέφθηκε το μίσθιο πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, το εξέτασε επισταμένως, διαπίστωσε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και στη θέση που βρίσκεται και το έκρινε κατάλληλο για την χρήση για την οποία το προορίζει και ότι άνευ ουδεμίας επιφυλάξεως θα το παραλάβει εφόσον κατακυρωθεί εις αυτόν , στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται  και από τον εγγυητή.

Τέλος θα δηλώνεται ότι  γνωρίζει ότι η παραχώρηση χρήσης με την παρούσα διαδικασία δεν υποκαθιστά την άδεια λειτουργίας/βεβαίωση Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής η οποία δίδεται από την  αρμόδια Λιμενική αρχή.

ε) Βεβαίωση από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου περί μη ύπαρξης βεβαιωμένης   ή ενήμερης ρύθμισης  οφειλής α) του συμμετέχοντος και β) του εγγυητή του

στ) Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων και συγκεκριμένα μόνο  από το παράρτημα του Παρακαταθηκών της Κέρκυρας , ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ποσού ίσου με το 1/10  του ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς , ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας  της δημοπρασίας .Η εγγύηση  αυτή θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης από άλλη εγγύηση, η οποία θα εκδοθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Κέρκυρας  η από αναγνωρισμένη Τράπεζα και θα ανέρχεται σε ποσό ίσο με το  1/10 του συνολικού ποσού του μισθώματος  το οποίο θα επιτευχθεί κατά την δημοπρασία .

     Διάρκεια της μίσθωσης – Σύμβαση

Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσης εκάστου τμήματος παραλίας, άρχεται με την υπογραφή της συμβάσεως και λήγει στις 31/12/2022.

Ο τελευταίος πλειοδότης  υποχρεούται όπως εντός 3 ημερών από της κοινοποιήσεως σ΄ αυτόν της αποφάσεως της Διοικητικής Αρχής,  περί εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας να  προσέλθει με τον εγγυητή του, για την σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως  άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, ενεχομένων  αμφοτέρων για την επί ελάτων διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από της προηγούμενης τοιαύτης.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των τριών ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

Απαγορεύεται η παραμονή του μισθωτή στους κοινόχρηστους χώρους μετά τη λήξη, με οποιοδήποτε τρόπ , της μισθωτικής σχέσης.

Ο μισθωτής υποχρεούται με την λήξη της μισθώσεως να παραδώσει το μίσθιο σε όποια κατάσταση το παρέλαβε, άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση.

Σιωπηρή ανά μίσθωση ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

 

   Προθεσμίες καταβολής του μισθώματος :

Σύμφωνα με την  ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/ 0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-17 τεύχος Β΄) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την  παραχώρηση, απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» όπως αυτή τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1970/07-06-2017 και το  Ν. 4916/22 (ΦΕΚ 65/28-03-2022 τεύχος Ά) το  μίσθωμα μπορεί να καταβληθεί  εφάπαξ ή  σε δόσεις  ως εξής:

 

Για το έτος 2022

α) το ποσό υπέρ του Δημοσίου 30% καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:

–  Η πρώτη δόση  πριν τη υπογραφή της σύμβασης

–  Η δεύτερη δόση  μέχρι 31/07/2022 και

–  Η τρίτη δόση μέχρι 31/08/2022.

β)  το ποσό υπέρ του Δήμου 70% καταβάλλεται  σε τρεις δόσεις:

– Η πρώτη δόση μέχρι πριν τη υπογραφή της σύμβασης

– Η δεύτερη δόση  μέχρι 31/07/2022,

– Η τρίτη δόση μέχρι 31/08/2022.

 

 • Το συνολικό αντάλλαγμα που καταβάλλεται από τους  μισθωτές υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου, 3% (πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% επ’ αυτού), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κώδικα Τελών και Χαρτοσήμου. Τα ως άνω τέλη βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον μισθωτή.
 • Η Κτηματική Υπηρεσία φροντίζει άμεσα για την σύνταξη των σχετικών Χρηματικών Καταλόγων με ημερομηνίες πληρωμής των δόσεων ως αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα και τα σχετικά ποσά αποστέλλονται άμεσα για βεβαίωση στην αρμόδια  ΔΟΥ.

Για τα οφειλόμενα μισθώματα εν γένει εφαρμόζονται κατά του μισθωτού και εγγυητή, όλες οι διατάξεις των νόμων περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων

 

Ενστάσεις

Ενστάσεις για την διεξαγωγή της δημοπρασίας θα κατατίθενται στην επιτροπή που έχει διενεργήσει τη δημοπρασία αυθημερόν και θα εκδικάζονται με τη συμμετοχή του Νομικού Συμβούλου του Δήμου.

 

Δημοσίευση διακήρυξης

 Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί για ένα 10ήμερο στο Δημοτικό Κατάστημα  στα καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων καθώς επίσης  στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δήμου και σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα (τα έξοδα δημοσίευσης στην εφημερίδα θα βαρύνουν τους πλειοδότες).

 

 Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο Δημοτικής Πειρουσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες 9:00 – 14:00  που βρίσκονται στο Μαράσλειο Μέγαρο στη Διεύθυνση Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6 Α και στο Τηλέφωνο 2661362724 καθώς και με ηλεκτρονική αλληλογραφία  στο [email protected]

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της διεξαγωγής του διαγωνισμού.

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοίκησης

 

Γεώργιος Ηλίας Παντελιός

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

 

ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

 

 

Σπύρος Ζέρβας

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

 

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544