Δημοφιλή άρθρα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ (24Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.                                                                                                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ...
Αριθμός απόφασης 23-1 - Θέμα: Περί νομιμοποίησης δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση των 73563/2024,...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ (15Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ. ...
Στα χέρια του Δήμου μας περνά η λειτουργία του καταφυγίου τουριστικών σκαφών Αλύπας. Στα χέρια του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και...
23H ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κέρκυρα, 20 Ιουνίου 2024 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Οικονομική επιτροπή (2019- 2023)

Αρχική / Οικονομική επιτροπή (2019- 2023)
corfu.gr-2020-06-22_15-37-36_956704
Θητεία  9/1/2022 – 31/12/2023
 
Οικονομική Επιτροπή
Υδραίου Μερόπη – Σπυριδούλα ( Δήμαρχος)

Πρόεδρος

(σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 932 Α.Π.: 96599/29.12.2021 ΑΔΑ: 6ΝΣΙ46ΜΤΛ6-ΣΩΜ εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.)

 
 
Αντιδήμαρχος
 
Παράταξη
Παντελιός Γεώργιος- Ηλίας

Αντιπρόεδρος

(οριζόμενο τακτικό μέλος ( σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 33958/29.9.2021 Απόφαση Δημάρχου και Αντιπρόεδρος με εκλογή (σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1-1/29.1.2022 ΑΔΑ: 97ΖΤ46ΜΓ2Α-Η2Τ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής))

Καλόγερος Νικόλαος

Τακτικό μέλος

(σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 33958/29.9.2021 Απόφαση Δημάρχου)


Τακτικά Μέλη
Δημοτικός Σύμβουλος
 
Παράταξη
Σερεμέτης Ιωάννης 
Τζάννε Παναγιώτα 
Τσιμπούλη Θεοφανή 
Τριανταφυλλούδης Ιωάννης 
Καλούδης Γεώργιος 
Βαρούχας Παναγιώτης corfu.gr-2020-06-22_08-47-43_359799

Αναπληρωματικά Μέλη
Μελίδης Βασίλειος 
Μωραίτης Σπυρίδων 
Ζερβού Μαρία 
Γιώτης Θεοχάρης 
Σπάτουλας Βασίλειος 
Μπούρας Σπυρίδων 
Βλάχος Σπυρίδων 
Νεράντζης Σπυρίδων corfu.gr-2020-06-22_08-47-43_359799
 

 

Θητεία από 1-9-2019 έως 8-1-2022
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 941 ΕΓΚΥΚΛΙΟ Α.Π.: 97010/30.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΜ8Λ46ΜΤΛ6-6ΕΛ)  ΤΟΥ ΥΠ΄ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ “ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4873/2021 (Α΄248) , ΑΡΘΡΟ 61 “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 90 ΤΟΥ Ν. 4804/2021” ΣΤΗΝ ΠΑΡ.8 ΟΡΊΖΕΤΑΙ ΟΤΙ: Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΤΗΝ 1η Ή 8η    ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 8η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022.)
Οικονομική Επιτροπή
Υδραίου Μερόπη – Σπυριδούλα ( Δήμαρχος)

Πρόεδρος

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010,
όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019 και κατόπιν της υπ’ αρίθμ. 2399/20-09-2019 (ΑΔΑ: 6Ε3Ζ46ΜΓ2Α-ΥΚΟ) Απόφασης Δημάρχου ορίστηκαν 2 αντιδήμαρχοι ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη θητεία 20-09-2019 έως 30-09-2020
 
Αντιδήμαρχος
 
Παράταξη
Παντελιός Γεώργιος- Ηλίας

Αντιπρόεδρος

Καλόγερος Νικόλαος

Τακτικό μέλος


Τακτικά Μέλη
Δημοτικός Σύμβουλος
 
Παράταξη
Σερεμέτης Ιωάννης 
Τζάννε Παναγιώτα 
Τσιμπούλη Θεοφανή 
Τριανταφυλλούδης Ιωάννης 
Καλούδης Γεώργιος 
Σαρλής Χρύσανθος 

Αναπληρωματικά Μέλη
Ζερβού Μαρία 
Μελίδης Βασίλειος 
Μωραίτης Σπυρίδων 
Γιώτης Θεοχάρης 
Ρίγγας Σπυρίδων 
Σπάτουλας Βασίλειος 
Βλάχος Σπυρίδων 
   
 

Πηγή Τμήμα υποστήριξης πολιτικών οργάνων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544