Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-11/9-4-2024 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενώπιον του Μονομελούς...
Δράση στοματικής και σκελετικής υγείας. Στo  πλαίσιo του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού πληθυσμού στις Σχολικές Δομές,...
1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΠΟΥΛΩΝ.
Αριθμός απόφασης 11-17/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Κ.Ι.Σ. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Αριθμός απόφασης 11-16/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Τ.Ε.Α. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Αριθμός απόφασης 9-6 – Θέμα: Περί έγκρισης όρων διακήρυξης για την: «Προμήθεια Σκάφους με πυροσβεστικό εξοπλισμό, στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Εξοπλισμός» της Πράξης i- ALARMS – Ionian Adriatic erLy wARning Monitoring System, Ιόνιο-Αδριατική Σύστημα Ελέγχου και Έγκαιρης Προειδοποίησης του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG Ελλάδα –Αλβανία 2014 – 2020», προυπολογισμού 55.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)

Αρχική / Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής / Αριθμός απόφασης 9-6 – Θέμα: Περί έγκρισης όρων διακήρυξης για την: «Προμήθεια Σκάφους με πυροσβεστικό εξοπλισμό, στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Εξοπλισμός» της Πράξης i- ALARMS – Ionian Adriatic erLy wARning Monitoring System, Ιόνιο-Αδριατική Σύστημα Ελέγχου και Έγκαιρης Προειδοποίησης του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG Ελλάδα –Αλβανία 2014 – 2020», προυπολογισμού 55.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 11.12.19

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 9-6
ΑΔΑ: ΩΚ0Γ46ΜΓ2Α-ΤΤΙ

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544