Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-11/9-4-2024 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενώπιον του Μονομελούς...
Δράση στοματικής και σκελετικής υγείας. Στo  πλαίσιo του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού πληθυσμού στις Σχολικές Δομές,...
1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΠΟΥΛΩΝ.
Αριθμός απόφασης 11-17/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Κ.Ι.Σ. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Αριθμός απόφασης 11-16/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Τ.Ε.Α. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Αριθμός απόφασης 21-11 – Θέμα: Περί ορθής επανάληψης της 19-5/29-6-2020(ΑΔΑ 6Ο9846ΜΓ2Α-ΞΦΘ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής: «Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για τη μελέτη του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής ‘Κωτσέλα’»».

Αρχική / Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής / Αριθμός απόφασης 21-11 – Θέμα: Περί ορθής επανάληψης της 19-5/29-6-2020(ΑΔΑ 6Ο9846ΜΓ2Α-ΞΦΘ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής: «Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για τη μελέτη του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής ‘Κωτσέλα’»».
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 23.07.20

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 21-11
ΑΔΑ: 6Κ9246ΜΓ2Α-ΓΩΝ

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544