Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-11/9-4-2024 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενώπιον του Μονομελούς...
Δράση στοματικής και σκελετικής υγείας. Στo  πλαίσιo του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού πληθυσμού στις Σχολικές Δομές,...
1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΠΟΥΛΩΝ.
Αριθμός απόφασης 11-17/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Κ.Ι.Σ. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Αριθμός απόφασης 11-16/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Τ.Ε.Α. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση ενός καρουζέλ και άλλων ψυχαγωγικών παιχνιδιών

Αρχική / Επικαιρότητα / Δημοπρασίες Μίσθωσης-Εκμίσθωσης / Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση ενός καρουζέλ και άλλων ψυχαγωγικών παιχνιδιών
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 02.12.22

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί τη δραστηριότητα ψυχαγωγικών παιγνίων να συμμετέχει στην φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την
προσωρινή εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου στην Άνω Πλατεία, πλησίον του συντριβανιού, εμβαδού τριακοσίων (300) τ.μ. για την τοποθέτηση ενός καρουζέλ και άλλων ψυχαγωγικών παιχνιδιών, τα οποία θα λειτουργήσουν από, την ημερομηνία
έκδοσης της άδειας λειτουργίας του καρουζέλ από το Δήμο και της έγγραφης γνωστοποίησης της λειτουργίας των λοιπών ψυχαγωγικών παιχνιδιών από τον/την ενδιαφερόμενο στο Δήμο, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2023.

Τα δικαιολογητικά της παρ. Β (ποινικό μητρώο) και της παρ. Β.1.1. θα υποβληθούν στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας του Δήμου, το οποίο βρίσκεται στο δημοτικό κτήριο, επί της οδού Μιχαήλ Θεοτόκη 49131 Κέρκυρα ή ηλεκτρονικά στο email:[email protected] ή ταχυδρομικά, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας μέχρι τις 07 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 08 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, επί της οδού Λεωφ. Αλεξάνδρας με αρ. 6Α , στον χώρο του αίθριου και με τιμή εκκίνησης ,το ποσόν των 1.550,00 ευρώ.Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα (www.corfu.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και πληροφορίες θα παρέχονται καθημερινά, από ώρα 08.00 έως 14.30 και στο τηλέφωνο 2661039500.

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΚΡΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

κ.α.α

Ο ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα συνημμένα έγγραφα της Περίληψης και του κυρίως σώματος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544