Δημοφιλή άρθρα
Συγχαρητήρια Δημάρχου στους Κερκυραίους αθλητές. Με αφορμή τη συμμετοχή των τεσσάρων Κερκυραίων αθλητών, Μελίνας Ζάραγκα, Αρσένη Κουλούρη, Πέτρου Πρίφτη και...
Αριθμός απόφασης 26-12 - Θέμα: Έγκριση τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων του σχεδίου διακήρυξης για την δημοπράτηση του...
Συνάντηση του Δημάρχου Στέφανου Πουλημένου με τον Υφ. Εργασίας Κώστα Καραγκούνη. Στο πλαίσιο κύκλου επαφών της κυβέρνησης με τοπικούς παραγωγικούς...
Αριθμός απόφασης 26-9 - Θέμα: Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ....
Αναβαθμίζεται η τουριστική εκπαίδευση στην Κέρκυρα. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο Αντιδήμαρχος Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης &...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης στα σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Β Φάση)

Αρχική / Επικαιρότητα / Νέα και ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις σχολικών Επιτροπών Δήμου / Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης στα σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Β Φάση)
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 02.04.21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                     ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                              

ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ                   Κέρκυρα,  2 Απριλίου  2021

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                       

Πληρ: Ιωάννης Γραμμένος                                     Αρ.Πρωτ.  75

ΤΗΛ.:26610-28512 

 

Θέμα: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης στα σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Β Φάση)

 

 

Αναθέτουσα Αρχή:

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

 

Έργο:

Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης στις αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια (πλην Πληροφορικής) των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

 

Τόπος παράδοσης  προμηθειών

Τα σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων όπως αναφέρονται στον πίνακα στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης

 

Υποέργα Υλοποίησης:

 • Εξοπλισμός Δικτύου
 • Καλωδίωση Δικτύου
 • Υπηρεσίες εγκατάστασης Δομημένης Καλωδίωσης
 • Υπηρεσίες σύνδεσης σχολικής μονάδας με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (μέσω Οπτικής Ίνας ή με την μέγιστη παρεχόμενη ταχύτητα VDSL ή ADSL όπου δεν υποστηρίζεται οπτική ίνα)

 

 

Χρόνος υλοποίησης – διάρκεια έργου

Ένα – (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης

 

Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα υποβολής  προσφορών

15 Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

 

 

Τόπος κατάθεσης  προσφορών

Γραφείο Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (κος. Κρητικός Ιωάννης) San Giacomo

 

 

Τόπος, ημερομηνία και  ώρα αποσφράγισης  προσφορών

Δημαρχείο San Giacomo, Γραφείο συνεδριάσεων επιτροπών, 1ος όροφος, 15 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00

 

Ερωτήσεις – διευκρινήσεις  χωρίς δικαίωμα προσφυγής

Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων – Κωνσταντίνος Κωστάλης, Τηλ. 6976040000

Οικονομικός Διαχειριστής Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νησων – Γιώργος Κεφαλλωνίτης, Τηλ. 6932111685

 

 

Επιτροπή Παραλαβής του έργου

Ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή του σχολείου για κάθε σχολείο ξεχωριστά. Απαραίτητο να συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν ένας τουλάχιστον καθηγητής Πληροφορικής του σχολείου.

 

Έδρα/Στοιχεία Επικοινωνίας της Αναθέτουσας αρχής:

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Κος Γιώργος Κεφαλλωνίτης

Κος Κωνσταντίνος Κωστάλης

Διεύθυνση: Πλ. Μιχαήλ Θεοτόκη

Κέρκυρα – 49100

Γραφείο Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2661028512

6932111685

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

 

Αντικείμενο του Έργου 

Το αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

 • Προμήθεια  και  εγκατάσταση  δικτυακού  εξοπλισμού  και  της  απαιτούμενης  δομημένης  καλωδίωσης για  τη  δημιουργία  τοπικού  δικτύου  στις  σχολικές μονάδες με  σκοπό την ύπαρξη δυνατότητας διασύνδεσης κάθε αίθουσας διδασκαλίας του σχολείου με το διαδίκτυο.
 • Επίδειξη λειτουργίας του συστήματος δομημένης καλωδίωσης σε όλους τους καθηγητές.
 • Διασύνδεση του Σχολείου υποχρεωτικά με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Οπτική Ίνα όπου υποστηρίζεται -υποχρεωτικά αν υπάρχει αναμονή στο σχολείο- από την κεντρική Εγκατάσταση και διασύνδεση με την μέγιστη δυνατή ταχύτητα VDSL ή ADSL -ανάλογα με την περιοχή- όπου δεν υπάρχει Οπτική Ίνα) με παράλληλη υποστήριξη ADSL εταιρείας ιδιωτικού φορέα όπου αυτή υπάρχει, ως back up (σε αναμονή και όταν κόβεται το διαδίκτυο από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, να ενεργοποιείται από την διεύθυνση του σχολείου το backup.

 

Η  διενέργεια  του  εν  λόγω  Διαγωνισμού  εγκρίθηκε  με απόφαση της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στην 1η συνεδρίαση του 2021.

 

 

Τρόπος Εκτέλεσης της προμήθειας

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για κάθε σχολείο με βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας–τιμής, εφόσον τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας–τιμής προσφοράς, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές όπως παρέχονται στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών τον οποίο πρέπει να συμπληρώσει ο υποψήφιος ανάδοχος χωρίς να αλλάξει τα περιεχόμενα.

Η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει μεταξύ του αναδόχου και του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για κάθε σχολείο ξεχωριστά. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων σε 2 δόσεις μετά την ολοκλήρωση κάθε σχολείου. Το 80% του συνολικού ποσού με την προσωρινή παράδοση του έργου και ένα μήνα μετά με την οριστική παράδοση το υπόλοιπο 20% του συνολικού ποσού.

Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος). Έξω από τον κυρίως φάκελο πρέπει να αναγράφεται

 1. ο τίτλος του έργου,
 2. τα στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου και
 3. το σχολείο το οποίο αφορά η συγκεκριμένη προσφορά.

Ο κυρίως φάκελος θα εμπεριέχει 2 (υπο)φακέλους :

 1. έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται:
  1. η τεχνική προσφορά (η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί σύμφωνα με την παρούσα) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη με την σφραγίδα του αναδόχου σε κάθε σελίδα. (Επισυνάπτεται το έντυπο τεχνικών προδιαγραφών)
  2. Εγγύηση καλής λειτουργίας του συστήματος.
  3. Στοιχεία επικοινωνίας του ορισμένου από την εταιρία εκπροσώπου. (Επισυνάπτεται το έντυπο Στοιχεία Επικοινωνίας)
  4. Ο προσφέρον θα αναφέρει το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται (εάν και εφόσον προτίθεται) να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.
 2. έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα (Επισυνάπτεται το έντυπο οικονομικής προσφοράς).

 

Προσοχή! Το έργο είναι ξεχωριστό για κάθε σχολείο.

Άρα πρέπει να συμπληρωθεί για κάθε σχολείο ο πίνακας τεχνικών προδιαγραφών και να υποβληθεί ο κυρίως φάκελος με τους υποφακέλους του ξεχωριστά για κάθε σχολείο από τον πίνακα των σχολείων που επισυνάπτεται.

Θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να έρθει σε επικοινωνία με τον Διευθυντή του σχολείου και να μεταβεί στο κάθε σχολείο ξεχωριστά ώστε να κάνει αυτοψία πριν καταθέσει την οριστική του προσφορά.

Υπάρχει δυνατότητα ένας υποψήφιος ανάδοχος να επιλέξει για ποια σχολεία θέλει να υποβάλει προσφορά (Δεν είναι υποχρεωτική η συνολική συμμετοχή στα σχολεία της λίστας)

Υπάρχει δυνατότητα να συμπεριλάβει στην προσφορά του ο υποψήφιος ανάδοχος παθητικό εξοπλισμό μικρότερο -σε αριθμό – από τον απαιτούμενο στις τεχνικές προδιαγραφές, αν το μέγεθος του σχολείου, ο υπάρχων εξοπλισμός και οι αιτούμενες αίθουσες μπορούν να καλυφθούν από αυτόν, τηρουμένων πάντα των υπολοίπων κανόνων και κριτηρίων της δομημένης καλωδίωσης, όπως αυτές αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές.

Ο ανάδοχος του έργου (ή οι ανάδοχοι), υποχρεωτικά θα πρέπει μέσα στις διακοπές του Πάσχα (και το αργότερο μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης του έργου και της υπογραφής της σύμβασης) να έχουν ξεκινήσει την εγκατάσταση της καλωδίωσης στα σχολεία Δευτεροβάθμιας – μετά από συνεννόηση με τους Διευθυντές των σχολείων, οι οποίοι υποχρεούνται να παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια.

 

Σχολεία που αιτούνται εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης και αριθμός αιθουσών για τις οποίες αιτείται: (είναι η δεύτερη φάση εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης)

 

Α/Α Ονομασία Σχολείου Ονοματεπώνυμο Διευθυντή Τηλ. Επικοινωνίας Αρ. Αιθουσών
1 Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Αμοιρίδης Γεώργιος 26630 22601 12
2 Εσπερινό ΕΠΑΛ Μπατάς Κωνσταντίνος 26610 27260 8
3 1ο ΕΠΑΛ Μοναστηριώτη Βασιλική 26610 38218 9
4 2ο Γ.Ε. Λύκειο Ζούμπος Γιώργος 26610 31733 19
5 3ο Γ.Ε. Λύκειο Ρακοπούλου Ιφιγένεια 26610 39713 20
6 5ο Γ.Ε. Λύκειο Χίσσα Βασιλική 26610 41841 4
7 Γυμνάσιο Αγίου Ιωάννη Ποταμίτης Αναστάσιος 26610 52207 10
8 Μουσικό Γυμνάσιο Τζούμα Αλεξάνδρα 2661091573 13

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544