Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-11/9-4-2024 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενώπιον του Μονομελούς...
Δράση στοματικής και σκελετικής υγείας. Στo  πλαίσιo του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού πληθυσμού στις Σχολικές Δομές,...
1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΠΟΥΛΩΝ.
Αριθμός απόφασης 11-17/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Κ.Ι.Σ. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Αριθμός απόφασης 11-16/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Τ.Ε.Α. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (10Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (10Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 07.04.23

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:    7-4-2023
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                           Αριθ. Πρωτ.: 12495
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                              ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                      (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

       

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 10Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο-Αίθουσα Συνεδριάσεων) στις  11-4-2023, ημέρα ΤΡΙΤΗ   και ώρα 12.30, σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν. 4555/2018,  και β. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων της διακήρυξης για την: «Προμήθεια υπερκατασκευής τύπου πρέσας σε απορριμματοφόρο όχημα»
 2. Περί έγκρισης Πρακτικού 3ης συνεδρίασης για την ανάδειξη οριστικών αναδόχων δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μέσων».
 3. Περί Έγκρισης όρων Διακήρυξης για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού σε τρίτους για εκμετάλλευση έναντι ανταλλάγματος με δημοπρασία
 4. Περί έγκρισης Πρακτικών Δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.
 5. Περί Κήρυξης Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη στέγαση του Δημοτικού ΠΟΤΑΜΟΥ ως άγονη.
 6. Περί Έγκρισης της αποζημίωσης και εξειδίκευσης πίστωσης των δαπανών μετακίνησης της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων  εκτός της έδρας του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας.(11578).
 7. Περί Έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευσης πίστωσης για την μετακίνηση της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων, εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους και εξειδίκευσης της πίστωσης.(11296).
 8. Περί Έγκρισης της αποζημίωσης και εξειδίκευσης πίστωσης των δαπανών μετακίνησης της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κ. Μερόπης-Σπυριδούλας Υδραίου του Αντιδημάρχου Τουρισμού & Απασχόλησης κ. Παναγιώτη Βαρούχα και του Αντιδημάρχου Χωροταξίας, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος Κατέχη Δημητρίου στην Αθήνα, για συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης στο Υπουργείο Τουρισμού.(12063)
 9. Περί Έγκρισης της αποζημίωσης και εξειδίκευσης πίστωσης των δαπανών μετακίνησης της Αντιδημάρχου Πολιτισμού Αθλητισμού και Πρωτογενούς Τομέα Χρυσούλας Τόμπρου-Γκίνη στο Ναύπλιο.
 10. Περί έγκρισης Νομικής υποστήριξης μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.(Κ.Μ.)
 11. Περί έγκρισης Νομικής υποστήριξης μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.(Μ.Θ)
 12. Περί έγκρισης Νομικής υποστήριξης μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.(Σ.Ι.)
 13. Περί Έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση του σωματείου με την επωνυμία «ΦΟΡΕΑΣ ΦΙΛΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΥ ΚΡΙΚΕΤ- ΣΠΙΑΝΑΔΑ».
 14. Περί έγκρισης Αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό για ζημίες σε οικογενειακό τάφο στο Α΄Δημοτικό Κοιμητήριο Γαρίτσας. (Ι.Β.)
 15. Περί έγκρισης Αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό για ζημίες σε οικογενειακό τάφο στο Α΄Δημοτικό Κοιμητήριο Γαρίτσας.(Ι.Ζ.)
 16. Περί έγκρισης Αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό για ζημίες σε οικογενειακό τάφο στο Α΄Δημοτικό Κοιμητήριο Γαρίτσας.(Ε.Κ.)

 

Επισημαίνεται ότι, με βάση το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 και για λόγους προστασίας από τις αρνητικές συνέπειες του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, στις δια ζώσης συνεδριάσεις των οργάνων των Ο.Τ.Α. είναι υποχρεωτική η τήρηση των αποστάσεων, καθώς και η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544