Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 8-90 - Θέμα: Καθορισμός κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2024 ως δεκτικών έκδοσης Χρηματικών...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (13Η) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    ...
Αριθμός απόφασης 8-98 - Θέμα: Έγκριση επίλυσης της ενδίκου διαφοράς – συμβιβασμό – με την «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής...
Αριθμός απόφασης 11-4 - Θέμα: «Έγκριση 1ου Πρακτικού αξιολόγησης προσφορών με τίτλο: «Μελέτες για το έργο αποκατάστασης κτηρίου Σαν Τζιάκομο»,...
Αριθμός απόφασης 11-26 - Θέμα: «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (6Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (6Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 24.02.23

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Κέρκυρα:    24-2-2023
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                              Αριθ. Πρωτ.: 6804
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                                  ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.      2661362790                                                       (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

       

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο – Αίθουσα Συνεδριάσεων) στις 1-3-2023, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12.00, σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν. 4555/2018,  και β. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί έγκρισης 1ου & 2ου Πρακτικού προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
 2. Περί έγκρισης Πρακτικού 1ης συνεδρίασης ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της ΔΕ Κερκυραίων, των Δ.Ε. Παρελίων και Φαιάκων και των Παλ/των και Αχιλλείων» προϋπολογισμού 190.380,58 € (με ΦΠΑ 24%).
 3. Περί έγκρισης Πρακτικού 2 κατακύρωσης του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Προμήθεια καρεκλών για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη διεθνούς Εμβέλειας Φεστιβάλ Πόλεως Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης)»
 4. Περί ακύρωσης της υπ αριθ 3-6/3-2-2023 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκρισης Πρακτικού 1ης συνεδρίασης Επιτροπής διαγωνισμού με αντικείμενο την «Προμήθεια υλικού εξοπλισμού Πληροφορικής» για την αναβάθμιση των Κ.Ε.Π. Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός των Κ.Ε.Π.» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
 5. Περί ακύρωσης της υπ. αριθ 3-7/3-2-2023 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκρισης Πρακτικού 1ης συνεδρίασης Επιτροπής διαγωνισμού με αντικείμενο την: «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μέσων Δήμου».
 6. Περί έγκρισης πρακτικού μεταβολών στα πλαίσια του διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση & αποκατάσταση οδών ΔΕ Κερκυραίων, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων»
 7. Περί έγκρισης πρακτικού 2 ελέγχου δικαιολογητικών ενδιαφερομένων εργοληπτών & κατάρτισης μητρώου εργοληπτών
 8. Περί έγκρισης ανάθεσης καθαρισμού ακτών.
 9. Περί ορισμού της δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας για την άσκηση της υπ’ αριθμόν 192/2-9-2022 ανακοπής κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.
 10. Περί έγκρισης Πληρωμής δαπανών Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Ιορδάνη Δασκαλόπουλου».
 11. Περί έγκρισης Πληρωμής δαπανών Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης «Θεμιστοκλή Κοτάρδου» & «Δημητρίου Ζερβού».
 12. Περί έγκρισης συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς ενώπιον Επιτροπής Εμπορικών Μισθώσεων Π.Ε. Κέρκυρας (άρθρου 15 Ν. 4013/2015).

 

 

Επισημαίνεται ότι, με βάση το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 και για λόγους προστασίας από τις αρνητικές συνέπειες του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, στις δια ζώσης συνεδριάσεις των οργάνων των Ο.Τ.Α. είναι υποχρεωτική η τήρηση των αποστάσεων, καθώς και η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544