Υπηρεσίες Δήμου
Δυστυχώς, δεν βρέθηκαν αποτελέσματα βάσει της αναζήτησής σας. Παρακαλώ δοκιμάστε με διαφορετικά κριτήρια.
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Υπηρεσίες Δήμου

Αρχική / Υπηρεσίες Δήμου

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων παρέχει δημοτικές υπηρεσιές προς όφελος των κατοίκων, των επιχειρήσεων, και των επισκεπτών της περιοχής.


Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου:

EΝΟΤΗΤΑ  Α΄ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤH ΔΗΜΑΡΧΟ
 •  Γενικός Γραμματέας
 •  Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου.
 • Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
 • Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
 • Νομική Υπηρεσία.
 • Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Διαφάνειας.

ΕΝΟΤΗΤΑ  Β΄ : ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Πληροφορικής

 • Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
 • Τμήμα Αποτελεσματικότητας, Ποιότητας, Οργάνωσης
 • Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομίας

 • Τμήμα Πρωτογενούς Τομέα.
 • Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
 • Τμήμα Τουρισμού και Απασχόλησης
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ΄ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

 • Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης
 • Τμήμα Ελέγχου Δόμησης
 • Τμήμα Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών
 • Τμήμα Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιομηχανίας

Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου

 • Τμήμα Διαχείρισης Απορριμμάτων
 • Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων -Μηχανημάτων.
 • Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.
 • Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου.
 • Τμήμα Συνεργείου Καθημερινότητας

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε΄ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού

 • Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας.
 • Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.
 • Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
 • Τμήμα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  ΣΤ΄ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ


1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 • Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.
 • Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης.
 • Τμήμα Ληξιαρχείου
 • Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 • Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης
 • Τμήμα Λογιστηρίου και Αποθηκών.
 • Τμήμα Εσόδων
 • Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας
 • Τμήμα Ταμείου
 • Τμήμα Προμηθειών Υλικών / Εξοπλισμού / Υπηρεσιών

3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 • Τμήμα Μελετών και Επιβλέψεων Έργων.
 • Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών
 • Τμήμα Παλιάς Πόλης, Παραδοσιακών Οικισμών και Μεμονωμένων Μνημείων

4. Διεύθυνση ΚΕΠ

 • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών.
 • Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

Διάρθρωση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα των δημοτικών ενοτήτων (πλην Κερκυραίων και διαποντίων Νήσων που εξυπηρετούνται από τις κεντρικές Υπηρεσίες), εξυπηρετούν τις δημοτικές/τοπικές κοινότητες της κάθε ενότητας ή και περισσοτέρων ενοτήτων και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά στα αντίστοιχα αυτοτελή Τμήματα της οικείας δημοτικής ενότητας και από πλευράς αρμοδιοτήτων στις αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.    Ειδικότερα περιλαμβάνονται:

 • ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄: ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  με έδρες στις Δημοτικές Ενότητες Αχιλλείων - Παρελίων - Παλαιοκαστριτών - Φαιάκων
 • ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
  με έδρες στις Δημοτικές Ενότητες Αχιλλείων - Παρελίων - Παλαιοκαστριτών - Φαιάκων
 • ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄: ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
  με έδρες στις Δημοτικές Ενότητες Αχιλλείων - Παρελίων - Παλαιοκαστριτών - Φαιάκων
 • ΕΝΟΤΗΤΑ Δ΄: ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
  με έδρες στις Δημοτικές Ενότητες Αχιλλείων - Παρελίων - Παλαιοκαστριτών - Φαιάκων
 • ΕΝΟΤΗΤΑ Ε΄: ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  με έδρες στις Δημοτικές Ενότητες Αχιλλείων - Παρελίων - Παλαιοκαστριτών - Φαιάκων
 • ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ΄: ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  με έδρες στις Δημοτικές Ενότητες Αχιλλείων - Παρελίων - Παλαιοκαστριτών - Φαιάκων
 • ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ΄: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΠ
  με έδρες στις Δημοτικές Ενότητες Αχιλλείων - Παρελίων -Παλαιοκαστριτών - Φαιάκων

[Πληροφορίες για το Οργανόγραμμα του Δήμου]

[Φ.Ε.Κ.  Οργανογράμματος ]

corfu.gr-2021-03-11_10-35-29_081778

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544