Δημοφιλή άρθρα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (44Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.                                                                                                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ...
Αριθμός απόφασης 27-318 - Θέμα: Έγκριση χορηγήσεως 6ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας σε αγροτικές οδούς των Δ.Ε. Φαιάκων...
6Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. 6Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ...
Αριθμός απόφασης 30-408 - Θέμα: Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30-408 ΑΔΑ: 9ΡΕΙ46ΜΓ2Α-ΟΘΓ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εσωτερικών τερματικών μονάδων ψύξης- θέρμανσης (fancoil) με υλικά σύνδεσης για ακίνητο που στεγάζονται...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Τι είναι ο Εθελοντισμός; Είναι η ατομική αυτόβουλη προσφορά, είτε σε παροχή υπηρεσιών, είτε σε προσφορά αγαθών είτε σε οικονομικούς πόρους, η οποία δεν σχετίζεται με κέρδος, ή με αμοιβή, ή με καριέρα. Αλλά στοχεύει στην βελτίωση κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, φιλοζωικών και άλλων θεμελιωδών αναγκών μίας κοινωνίας. Ο εθελοντισμός δεν πρέπει να υποκαθιστά τις υποχρεώσεις του κράτους ή την αμειβόμενη εργασία αλλά να την επικουρεί.

Οι μορφές εθελοντικής εργασίας διακρίνονται σε:

 • Υπηρεσία / εργασία, και η οποία αυξάνει στις νεαρότερες ηλικίες.
 • Συνεισφορά σε αγαθά και σε χρήματα  και η αυξάνει στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Τα κίνητρα για έναν εθελοντή, συνήθως είναι :

 • Η προσφορά στον συνάνθρωπο, στην κοινωνία, στο περιβάλλον ή στο ζωικό βασίλειο.
 • Η δημιουργική απασχόληση τον ελεύθερο χρόνο
 • Η κοινωνική δικτύωση
 • Η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας
 • Η προσωπική εξέλιξη

Οφέλη του εθελοντή από τον εθελοντισμό :

 • Το συναίσθημα της ευχαρίστησης (από την προσφορά)
 • Ψυχική ανάταση
 • Ανάπτυξη κοινωνικών επαφών
 • Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων και η πιστοποίησης τους
 • Απόκτηση γνωριμιών
 • Προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη
 • Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης
 • Δημιουργική απασχόληση
 • Κοινωνική αναγνώριση

Οφέλη της κοινωνίας από τον εθελοντισμό

 • Διατήρηση κοινωνικής συνοχής
 • Βοήθεια στον συνάνθρωπο
 • Αλληλεγγύη
 • Ενίσχυση της συλλογικότητας
 • Δημιουργία ενεργών πολιτών

Σχέση εθελοντικών οργανώσεων και εθελοντών  με την τοπική κοινωνία

 • Ενισχύεται η έννοια της τοπικότητας
 • Αναπτύσσονται και ενδυναμώνονται σχέσεις μεταξύ των τοπικών εταίρων.

Τρόποι και πηγές ανεύρεσης πόρων - Πηγές χρηματοδότησης

 • Ιδιωτικές (Συνδρομές, Δωρεές, Χορηγίες)
 • Δημόσιες (Από τοπική αυτοδιοίκηση, Εθνικές, Ευρωπαϊκές)

Για την ανάπτυξη του εθελοντικού κινήματος είναι απαραίτητα :

 • Η ενημέρωση
 • Η ευαισθητοποίηση
 • Η εκπαίδευση και
 • Η συμπαράσταση και υποστήριξη από το Κράτος
 • Εκσυγχρονισμός και εξωστρέφεια των εθελοντικών οργανώσεων

Εθελοντισμός Πεδία Δράσεων

 1. Κοινωνική αλληλεγγύη: πρόγραμμα πρώτων βοηθειών, Τρίτη ηλικία, υποστήριξη στο σπίτι, ΑΜΕΑ, specialOlympic, οικονομικά ασθενέστεροι, άστεγοι κ.α.
 2. Φύση: περιβαλλοντικές δράσεις, Υιοθεσία περιοχών, δράσεις εξοικείωσης και γνωριμίας με την φύση, περίπατοι.
 3. Πολιτική προστασία
 4. Νέοι στον τόπο τους: Αθλητικά δρώμενα, Επικοινωνία, Οργάνωση, Μειονότητες, Δημοκρατία, Ναρκωτικά
 5. Πολιτισμός – Τουρισμός : Μουσική, Θέατρο, Καλές τέχνες, Λαϊκή παράδοση, Ιστορία, Φεστιβάλ, πνευματικά παιχνίδια, Ξενάγηση, Προστασία μνημείων.
 6. Προσκοπισμός και Οδηγισμός
 7. Εκπαίδευση – Σταδιοδρομία:  Σεμινάρια εκπαίδευσης για μικρούς και μεγάλους, κοινωνικό φροντιστήριο, παραδοσιακά επαγγέλματα.
 8. Προστασία ζώων
 9. Ποιότητα ζωής: πλατείες – χώροι αναψυχής, αστικά οικοσυστήματα – βελτίωση ζωής στην πόλη – οδική συμπεριφορά.

 

Συνεργασίες

Ανάπτυξη συνεργασιών εθελοντών – εθελοντικών ομάδων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στόχοι τμήματος Εθελοντισμού Δήμου Κ. Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

 1. Συντονισμός και Στήριξη των φορέων, σωματείων, συλλόγων, άτυπων ομάδων
 2. Προώθηση του εθελοντισμού, ανάπτυξη του εθελοντικού κινήματος μέσω της στρατηγικής προσέλκυσης νέων εθελοντών και την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών
 3. Γραφείο εθελοντισμού, που θα αποτελεί κέντρο υποστήριξης και επικοινωνίας με τους εθελοντές και τους εθελοντικούς φορείς του νησιού
 4. Επικαιροποίηση του μητρώου φορέων και εθελοντικών ομάδων (στοιχεία επικοινωνίας και έργου τους)
 5. Καταγραφή πεδίων δράσης
 6. Κατάρτιση και υλοποίηση ετήσιου προγράμματος κοινών δράσεων εθελοντισμού
 7. Συνεργασία των φορέων, των συλλόγων και των ομάδων, με τα σχολεία,  για την από κοινού υλοποίηση δράσεων εθελοντισμού και δράσεων καλλιέργειας συνείδησης ενεργού πολίτη.
 8. Αξιοποίηση του νόμου Κλεισθένης Ι για αυτονομία των οργανώσεων αλλά και υποστήριξη από την τοπική αυτοδιοίκηση μέσα από τον Αναπτυξιακό τους σχεδιασμό με την δέσμευση πόρων.
 9. Ενημέρωση των φορέων πριν την υλοποίηση των δράσεων για τον προγραμματισμό τους, την συμμετοχή τους  και την επικοινωνία της δράσης.
 10. Ενίσχυση της ενημέρωσης μέσω των ΜΜΕ, της δημοσιοποίησης  των δράσεων  με σκοπό την επιτυχία τους, αλλά και την  ευαισθητοποίηση με σκοπό την ανάπτυξη του εθελοντικού κινήματος μέσω της στρατηγικής προσέλκυσης νέων εθελοντών και την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών.
 11. Ενημέρωση του κοινού ως προς την προσφορά και ζήτηση εθελοντικής εργασίας
 12. Πιστοποιητικό συμμετοχής σε εθελοντικές δράσεις.
 13. Βραβεύσεις εθελοντικής προσφοράς.
 14. Δημιουργία του εθελοντή Οικοδεσπότη.
 15. Ταυτότητα εθελοντή και ανταποδοτικά κίνητρα
 16.  π.χ. εκπτώσεις σε μέσα μαζικής μεταφοράς, πολιτιστικές και αθλητικές παραστάσεις κλπ
 17. Οργάνωση επικοινωνιακής καμπάνιας για την στοχευμένη προώθηση του εθελοντισμού στην Κέρκυρα (δημιουργία video –ντοκιμαντέρ) με τους φορείς του νησιού και παρουσίαση του έργου τους αλλά  και της έννοιας, των αξιών και των ωφελειών του εθελοντισμού, με αξιοποίηση αναγνωρίσιμων προσώπων (καλλιτέχνες, αθλητές, παρουσιαστές κ.α.)
 18. Εκκίνηση διαλόγου μεταξύ των οργανώσεων για τις αξίες, την λειτουργία και την επιβίωση τους με όρους διαφάνειας, λογοδοσίας, κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής.
 19. Εξωστρέφεια των οργανώσεων, αλλαγή κουλτούρας συνεργασίας και δημιουργία συμπράξεων σε μεγαλύτερα σχήματα (Ομοσπονδίες, Δίκτυα κλπ)με σκοπό την δικτύωση, την ενδυνάμωση, την απόκτηση τεχνογνωσίας και την αναζήτηση πόρων.
Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544