Δημοφιλή άρθρα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Κέρκυρα  26   Νοεμβρίου 2021 ...
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ(54Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κέρκυρα:    26-11-2021 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ...
Αριθμός απόφασης 52-5 - Θέμα: Περί Έγκρισης αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Καθαριότητας & ανακύκλωσης, εκτός έδρας...
Αριθμός απόφασης 52-4 - Θέμα: Περί Έγκρισης αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, προκειμένου να...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Κέρκυρας ΔΗ.ΜΟ.Π. «ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ»

Αρχική / Υπηρεσίες / Νομικά Πρόσωπα & Επιχειρήσεις του Δήμου / ΝΠΙΔ / Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Κέρκυρας ΔΗ.ΜΟ.Π. «ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ»
corfu.gr-2021-03-11_10-35-29_081778

[Σελίδα υπό ενημέρωση]

Η ΔΗ.ΜΟ.Π. «ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ» είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τις ρυθμίσεις των διατάξεων του άρθρου 58 παρ. 4 του Ν. 3966/2011. Στην εταιρεία μετέχουν ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων- Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, καθώς και το -με έδρα στην Κέρκυρα- Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία Σύλλογος «Στήριξη», κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών και του ΑΙDS.

Αποκλειστικός σκοπός της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας του είναι η, σε συνεργασία με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. αλλά και άλλους αντίστοιχους φορείς, λειτουργία Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, το οποίο επεκτείνει την δραστηριότητα του, πέραν της πρόληψης της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών, στην πρόληψη των εν γένει εξαρτήσεων (διαδίκτυο, τζόγος κλπ), που, μέσα από τις ενδεδειγμένες, κατά περίπτωση, δράσεις, έχει ως στόχο, αποτέλεσμα και συνέπεια την περαιτέρω ισχυροποίηση της προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Το κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, από άποψη ουσιαστική, συμβάλλει και συντελεί, με τη λειτουργία του και την παροχή των υπηρεσιών του, στην υλοποίηση και στην επίτευξη των ιδρυτικών σκοπών του Ο.ΚΑ.ΝΑ, που αφορούν και στην πρόληψη των εξαρτήσεων που, μέσα από τις ενδεδειγμένες, κατά περίπτωση δράσεις, έχει ως σκοπό, αποτέλεσμα και συνέπεια την περαιτέρω ισχυροποίηση της προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Αναλυτικότερα, ο σκοπός της εταιρείας είναι η χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα προώθηση των εργασιών ενός Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας και ειδικότερα:

Α. Η παροχή υπηρεσιών στο ευρύ κοινό (π.χ. μαθητές, νέοι γενικώς, στρατευμένοι, εκπαιδευτικοί, γονείς, κηδεμόνες, επαγγελματίες, δημοσιογράφοι), δηλαδή σε άτομα που δεν έχουν άμεση εμπλοκή στο θέμα της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και των, εν γένει, εξαρτήσεων με στόχο α) την παροχή ορθής και έγκυρης πληροφόρησης και β) την πρόληψη και αποτροπή της διάδοσης της χρήσης ουσιών μέσα από την μείωση της ζήτησης και την πρόληψη των, εν γένει, εξαρτήσεων μέσα από τις ενδεδειγμένες κατά περίπτωση δράσεις.

Β. Η εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης που αποσκοπούν στη σωματική, ψυχική, πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου και στην επίτευξη του ευ ζην, μέσω: α) της ανάδειξης και ενίσχυσης των λειτουργικών στοιχείων της προσωπικότητας του ατόμου β) της ενίσχυσης και αναδόμησης των βασικών κοινωνικών θεσμών (οικογένεια, εκπαιδευτική κοινότητα, γειτονιά, κοινωνικές ομάδες κ.α.), και γ) της ορθής και έγκυρης πληροφόρησης για τις εξαρτησιογόνες ουσίες, για τις, εν γένει, εξαρτήσεις και για το, εν γένει, πρόβλημα της εξάρτησης.

Γ. Η παροχή πληροφοριών προς άτομα εξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άλλες εξαρτήσεις και άτομα του περιβάλλοντός τους με σκοπό να τους ενημερώσει για τις υπάρχουσες δυνατότητες θεραπείας.

Δ. Η ευαισθητοποίηση, η κινητοποίηση, και η ενεργοποίηση των τοπικών δυνάμεων προκειμένου να συμμετάσχουν στην ενημέρωση, στην εκπαίδευση και κυρίως στην ενεργό δράση για την προώθηση της πρωτογενούς πρόληψης. Η ενθάρρυνση και η εκπαίδευση των υπηρεσιών των φορέων προκειμένου να διευκολύνουν την υλοποίηση των προγραμμάτων και τη στήριξη με κάθε τρόπο για τη δημιουργία ενός μετώπου πρόληψης και ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, με στόχο μια συνολική παρέμβαση. Το είδος μιας τέτοιας παρέμβασης μπορεί να αποσκοπεί:

 • Στην κινητοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων στελεχών από το δυναμικό της περιοχής
 • στην ενίσχυση όλων των εναλλακτικών ενασχολήσεων (αθλητισμός - φυσιολατρία, πολιτισμός, δημιουργία κλπ) κυρίως σε ερασιτεχνικό επίπεδο και με τη δημιουργία μεγάλων δραστηριοτήτων με μαζική συμμετοχή υπό την αιγίδα επίσημων φορέων, Π.Σ. Ερασιτεχνικός Αθλητισμός, Πολιτιστική Εβδομάδα κ.λπ.
 • Την τόνωση του αισθήματος αυτοπροστασίας καθώς και της κοινωνικής αλληλεγγύης των νέων, προκειμένου να περάσουν οι υγιείς αντιλήψεις από νέους σε νέους και να μπουν τα θεμέλια για ένα μαζικό κίνημα νέων εναντίον των εξαρτήσεων.
 • Η πρόσβαση, η συμμετοχή και η σύμπραξη στα υλοποιούμενα προγράμματα οργανωμένων φορέων και ομάδων που σχετίζονται με νέους (σχολεία, οργανώσεις νέων, σύλλογοι γονέων, αθλητικοί σύλλογοι, πολιτιστικοί σύλλογοι κλπ), προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης ενημέρωσή τους, όπως και η κατά το δυνατόν αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιπτώσεων.

Το κέντρο πρόληψης υλοποιεί προγράμματα που απευθύνονται:

 • Στο άτομο μέσα από την ενίσχυση της προσωπικότητας, την εμψύχωση και την ενεργοποίηση του.
 • Στην οικογένεια ως έναν από τους βασικούς κοινωνικούς θεσμούς με στόχο την ενίσχυση της αναδόμησης της, την αλλαγή των σχέσεων και την διεύρυνση της λειτουργικότητας της
 • Στο σχολείο (επίσης ένας από τους βασικούς κοινωνικούς θεσμούς) με στόχο την ενίσχυση του παιδαγωγικού του ρόλου στη φάση ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης του ατόμου
 • Στην κοινωνία (γειτονιά, κοινωνικές ομάδες, τοπική κοινότητα, κ.λπ.) προκειμένου να ξανακτίσουμε τον κοινωνικό ιστό και να προωθήσουμε αξίες όπως η συνεργασία, η φιλία, η αλληλεγγύη και η συλλογικότητα.

Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο, όπως:

 • Με οργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, διαλέξεων, σεμιναρίων
 • Με έκδοση πάσης φύσεως σχετικών εντύπων και με συμμετοχή- παρέμβαση στα ΜΜΕ κατά τρόπο επιστημονικά έγκυρο και δεοντολογικά ορθό
 • Με διαρκή επανεκπαίδευση του επιστημονικού προσωπικού του Κέντρου, σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν
 • Με συνεχή και διαρκή επικοινωνία και ανταλλαγή εμπειριών, οριζόντια, με άλλα κέντρα πρόληψης και αντίστοιχους Φορείς
 • Με διαρκή αξιολόγηση των προγραμμάτων που υλοποιούνται, με προκαθορισμένο από την αρχή, τρόπο αξιολόγησης
 • Με δημιουργία ομάδων εθελοντών
 • Με συμμετοχή της Εταιρείας, μόνης ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα που στοχεύουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την προώθηση της έρευνας, την εκπαίδευση και την προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης της περιοχής.

Η εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), με πρόεδρο τον εκάστοτε Δήμαρχο, δύο (2) μέλη που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, ένα μέλος που ορίζεται από την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, τον Πρόεδρο και ένα μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου «ΣΤΗΡΙΞΗ», καθώς και έναν αιρετό εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Κ.Π. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τριετή θητεία.

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544