Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 25-13 - Θέμα: Έγκριση συμβιβασμού ή μη της ένδικης υπόθεσης «ΚΟΙΣΠΕ Κέρκυρας-ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ».. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 25-13 ΑΔΑ: ΨΞΗ046ΜΓ2Α-Υ1Η...
Αριθμός απόφασης 25-14 - Θέμα: Νομιμοποίηση δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της ΓΑΚ 78629/2024...
Διάθεση κλιματιζόμενης αίθουσας για τη προστασία των αστέγων πολιτών. Διάθεση κλιματιζόμενης αίθουσας για τη προστασία των αστέγων πολιτών σε περιπτώσεις...
Αριθμός απόφασης 24-29 - Θέμα: Έγκριση τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων του σχεδίου διακήρυξης για την δημοπράτηση του...
Αριθμός απόφασης 25-1 - Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής δαπάνης πληρωμής παραβόλων για την μετατροπή συμβατικών πινακίδων σε κρατικές, ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Σύνδεσμος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Κέρκυρας (ΣΥ.Π.Α.Π.) (Ν.4600/2019, Άρθρο 156, παράγραφος 2)

Αρχική / Υπηρεσίες / Νομικά Πρόσωπα & Επιχειρήσεις του Δήμου / Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) / Σύνδεσμος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Κέρκυρας (ΣΥ.Π.Α.Π.) (Ν.4600/2019, Άρθρο 156, παράγραφος 2)
corfu.gr-2020-06-23_18-16-54_395040

Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΣΥ.Π.Α.Π.) Κέρκυρας (ΦΕΚ 3140/B’/19.07.2021 και 564/Β’/24.02.2020), αποτελεί συνέχεια του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π) Δήμου Κέρκυρας, ο οποίος συστήθηκε το 2011(1565/Β΄/27.06.2011).

Στον Σύνδεσμο συμμετέχουν:

 1. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων,
 2. Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας αποχώρησης του Δ. Νότιας Κέρκυρας

 

Σκοποί:

Α. Στον τομέα πολιτισμός:

 

 1. Η δημιουργία και ανάπτυξη πνευματικής, καλλιτεχνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας στην περιοχή των τριών συμμετεχόντων Δήμων της Κέρκυρας για την καλλιέργεια και ανάπτυξη του Πνευματικού και Πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων.
 2. Η ευαισθητοποίηση των κατοίκων της Κέρκυρας, ειδικότερα των νέων, για την δημιουργική αξιοποίηση και διάθεση του ελεύθερου χρόνου τους.
 3. Η προώθηση όλων των δυνατοτήτων που απορρέουν από την ένταξη της πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.
 4. Η διοργάνωση και η συν διοργάνωση με άλλους πολιτιστικούς και λοιπούς φορείς διαλέξεων, σεμιναρίων, συναυλιών, εκθέσεων, προβολών και γενικά εκδηλώσεων για τη διατήρηση εθίμων και τοπικών παραδόσεων των περιοχών των συμμετεχόντων Δήμων ή και που αναβαθμίζουν την τέχνη και τον πολιτισμό και συντελούν στην προβολή των Δήμων.
 5. Η δημιουργία και λειτουργία στις Δημοτικές Ενότητες των τριών Δήμων Ωδείων, χορωδιών, ορχηστρών, φιλαρμονικών, λαογραφικών κέντρων, εργαστηρίων φωτογραφίας, θεατρικών ομίλων, κινηματογραφικών λεσχών, δημοτικών βιβλιοθηκών, μουσείων ή εκθέσεων.
 6. Η έκδοση βιβλίων και λευκωμάτων, η συγκέντρωση και προβολή λαογραφικού υλικού, οπτικοακουστικού υλικού, ταινιών, βίντεο, καθώς και σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων, με σκοπό την προβολή των υπηρεσιών πολιτισμού, την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών και υποβοήθηση ερασιτεχνικών σχημάτων τοπικών συλλόγων.
 7. Η συνεργασία και ανταλλαγή πολιτιστικών κ.λπ. εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων με αντίστοιχους φορείς άλλων Δήμων της χώρας μας, των αδελφοποιημένων Δήμων και με φορείς, τόσο των χωρών της Ευρώπης, όσο και λοιπών χωρών.

 

Β. Στον τομέα αθλητισμός:

 1. Η δημιουργία, λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση αθλητικών κέντρων, γυμναστηρίων, γηπέδων, κολυμβητηρίων και γενικά χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων και η εξασφάλιση της υλικοτεχνικής υποδομής και του απαραίτητου εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών ελεύθερης και οργανωμένης άθλησης των κατοίκων των τριών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και ιδιαίτερα των νέων.
 2. Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού, η αξιοποίηση των σχετικών προγραμμάτων και η λειτουργία ειδικών τμημάτων για την συμμετοχή και άθληση ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 3. Η συμβολή στην επιστημονική αναβάθμιση της γνώσης για τον αθλητισμό και τα διάφορα αγωνίσματα, με τη διοργάνωση σεμιναρίων- διαλέξεων- αθλητικών ακαδημιών κ.α.
 4. Η διοργάνωση και η συν διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και η συμμετοχή σε εκδηλώσεις μαζικού αθλητισμού που οργανώνονται από ανάλογους φορείς.
 5. Η δημιουργία δυνατοτήτων ανάπτυξης αθλητικού τουρισμού, διατήρησης και προβολής της αθλητικής παράδοσης σε συνεργασία με κρατικούς, σωματειακούς, ιδιωτικούς ή άλλους φορείς.
 6. Η παροχή κάθε υλικής και τεχνικής βοήθειας και η συνεργασία με τους καθηγητές φυσικής αγωγής και τα σχολεία της Κέρκυρας για την ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού.
 7. Η οργάνωση, ανάπτυξη και υποστήριξη κάθε είδους αθλητικής δραστηριότητας για την καλλιέργεια φίλαθλου, συναγωνιστικού πνεύματος, απαλλαγμένου από φανατισμό, ανταγωνισμούς και κερδοσκοπικούς στόχους, καθώς και η ανάπτυξη της κοινωνικότητας των δημοτών.
 8. Η δημιουργία και λειτουργία τοπικών επιτροπών για την αξιοποίηση του συνολικού αθλητικού δυναμικού των Δήμων.

 

Γ. Στον τομέα περιβάλλον:

 1. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των κατοίκων στη διαχείριση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
 2. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και η καταπολέμηση της ρύπανσης, η μελέτη για την προστασία έναντι φυσικών καταστροφών και η αντισεισμική προστασία.
 3. Η ενίσχυση του εθελοντισμού και των εθελοντικών ομάδων που έχουν κοινούς στόχους στη διατήρηση και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

 

Δ. Ο Σύνδεσμος, για την προώθηση των σκοπών του, μπορεί να αναπτύσσει συνεργασίες, να συμμετέχει σε εθνικά ή διεθνικά προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα ή μη, να συντονίζει και να συνδιοργανώνει δραστηριότητες με άλλους φορείς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με επιπλέον στόχο την απόκτηση και βελτίωση των εμπειριών από την εξέλιξη των τεχνών και της επιστήμης και την διάχυση των αποτελεσμάτων στην τοπική κοινωνία.

 

Διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο και 3μελή Εκτελεστική Επιτροπή,σύμφωνα με τις παρακάτω αποφάσεις:

α) υπ' αριθμ.1-3/08-01-2020(ΑΔΑ:6Κ0Τ46ΜΓΣΙ-ΕΗ8) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κέρκυρας

β)υπ'αριθμ.8/27-05-2021(Ψ6ΤΛ46ΜΓΜΥ-ΡΝΥ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

γ) υπ' αριθμ. 9-109/01-12-2019(ΑΔΑ:62Λ846ΜΓ2Α-ΛΘ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & ΔιαποντίωνΝήσων και

δ)την υπ΄αρ.9-2/08.07.2021(ΑΔΑ:9Θ7346Μ2ΦΒ-94Θ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΥ.Π.Α.Π

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο:

 

1. Σπυρίδων Μωραΐτης Πρόεδρος
2. Θεόδωρος Μαυρωνάς Αντιπρόεδρος
3. Μεταλληνός Δημήτριος Τακτικό Μέλος
4. Ζερβού Μαρία Τακτικό Μέλος
5. Πανάρετου Αθανασία Τακτικό Μέλος
6. Ανυφαντής Γεράσιμος- Σπυρίδων Τακτικό Μέλος
7. Αθηνά Καλούδη Τακτικό Μέλος
8. Κουρτέσης Νικόλαος Αναπληρωματικό  Μέλος

 

Εκτελεστική Επιτροπή:

1. Σπυρίδων Μωραΐτης Πρόεδρος
2. Δημήτριος Μεταλληνός Τακτικό Μέλος
3. Αθηνά Καλούδη Τακτικό Μέλος
4. Θεόδωρος Μαυρωνάς Αναπληρωματικό Μέλος

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544