Δημοφιλή άρθρα
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ». Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, προκηρύσσει  Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για...
26Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ - ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. 26Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ -...
Αριθμός απόφασης 34-9 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε....
Αριθμός απόφασης 34-8 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε....
Αριθμός απόφασης 34-7 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε....
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Αριθμός απόφασης 30-6 – Θέμα: Περί έγκρισης της με Α.Π. 19083/26-05-2022 Απόφασης της Διευθ/σας Υπηρεσίας για αποδοχή της υφιστάμενης κατάστασης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» και διορθωτικών ενεργειών αποκατάστασης του ουσιωδών ελαττωμάτων που καταγράφονται στην με Αριθμό ΤΑ ποιοτικό έλεγχο του ΕΣΠΕΛ Τ.Α.: 0661-5000126.01-00.1-01.Β-11-18 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ από τον από 26/11-2018 ποιοτικό έλεγχο του έργου από τον ΕΣΠΕΛ.

Αρχική / Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής / Αριθμός απόφασης 30-6 – Θέμα: Περί έγκρισης της με Α.Π. 19083/26-05-2022 Απόφασης της Διευθ/σας Υπηρεσίας για αποδοχή της υφιστάμενης κατάστασης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» και διορθωτικών ενεργειών αποκατάστασης του ουσιωδών ελαττωμάτων που καταγράφονται στην με Αριθμό ΤΑ ποιοτικό έλεγχο του ΕΣΠΕΛ Τ.Α.: 0661-5000126.01-00.1-01.Β-11-18 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ από τον από 26/11-2018 ποιοτικό έλεγχο του έργου από τον ΕΣΠΕΛ.
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 22.07.22

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30-6
ΑΔΑ: ΨΞΗΤ46ΜΓ2Α-ΧΤ1

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544