Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού Τακτικής Συνεδρίασης (9ης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στις 4.5.2022. Αριθμ. Απόφασης :...
Διαβούλευση της Α΄ Φάσης ( Στρατηγικός Σχεδιασμός ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων 2020-2023. ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Αρχική / Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που εκπονούν οι δήμοι στα πλαίσια της εκάστοτε δημοτικής θητείας. Περιλαμβάνει το όραμα και τις πολιτικές του Δήμου, καθώς και τα έργα - δράσεις με τα οποία θα υλοποιήσει το Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα. Στόχοι είναι η βελτίωση της λειτουργίας και η ανάπτυξη του δήμου, η παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες.

Περιλαμβάνει δύο ενότητες:

  • Η πρώτη, η οποία αφορά το στρατηγικό σχεδιασμό (εγκρίθηκε με την 3-19/17-02-2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, που αναλύει τις προτεραιότητες, δηλαδή τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί ο δήμος και τους επιμέρους στόχους-μέτρα.
  • Η δεύτερη, ο επιχειρησιακός προγραμματισμός ( εγκρίθηκε με την 9-64/05-05-2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) περιλαμβάνει τις δράσεις που εξειδικεύουν και υλοποιούν την στρατηγική του Δήμου.

Το όραμα της δημοτικής αρχής είναι :
Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων να καταστεί ένας «Πράσινος», «Έξυπνος» & «Ψηφιακός» Δήμος, ένας Δήμος που θα παρέχει βελτιωμένη ποιότητα ζωής για τους κατοίκους του, με ισχυρή πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα, αλληλέγγυος προς τον πολίτη,
ένας τόπος βιώσιμης ανάπτυξης, ευημερίας & προόδου της επιχειρηματικότητας.

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΚΚΔΝ 2020-2023

corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544