Δημοφιλή άρθρα
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ». Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, προκηρύσσει  Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για...
26Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ - ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. 26Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ -...
Αριθμός απόφασης 34-9 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε....
Αριθμός απόφασης 34-8 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε....
Αριθμός απόφασης 34-7 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε....
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Αριθμός απόφασης 37-2 – Θέμα: Περί Ορθής επανάληψης της υπ’ αριθμόν 33-6/5.8.2022 (ΑΔΑ: ΨΤ4Β46ΜΓ2Α-Β1Π) Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής «περί έγκρισης του τεύχους δημοπράτησης και της διακήρυξης του έργου «Καμπάνια προκαταρκτικής ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων μέσω της διαλογής στην πηγή, επαναχρησιμοποίησης & κομποστοποίησης» προϋπολογισμού 66.400,00 ευρώ και Κ.Α. 62.6431.001.

Αρχική / Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής / Αριθμός απόφασης 37-2 – Θέμα: Περί Ορθής επανάληψης της υπ’ αριθμόν 33-6/5.8.2022 (ΑΔΑ: ΨΤ4Β46ΜΓ2Α-Β1Π) Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής «περί έγκρισης του τεύχους δημοπράτησης και της διακήρυξης του έργου «Καμπάνια προκαταρκτικής ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων μέσω της διαλογής στην πηγή, επαναχρησιμοποίησης & κομποστοποίησης» προϋπολογισμού 66.400,00 ευρώ και Κ.Α. 62.6431.001.
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 05.09.22

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 37-2
ΑΔΑ: 9ΡΥΡ46ΜΓ2Α-8Σ2

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544