Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 19-3 - Θέμα: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση Προσβασιμότητας σε Αγροτικές Οδούς των Δ.Ε. Φαιάκων του Δήμου...
Αριθμός απόφασης 19-2 - Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επείγουσα αντιμετώπιση κατολισθητικών λοιπών φαινομένων στο Δήμο Κ. Κεντρικής &...
Αριθμός απόφασης 12-145 - Θέμα: Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Επείγουσα αντιμετώπιση κατολισθητικών και λοιπών φαινομένων στο Δήμο...
Αριθμός απόφασης 21-9 - Θέμα: Έγκριση σχεδίου Λειτουργίας Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων». Διόρθωση τίτλου: «Έγκριση...
Αριθμός απόφασης 12-128 - Θέμα: Έναρξη ενεργειών δανειοδότησης αγοράς ακινήτου «εργοστάσιο Δεσύλλα. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 12-128 ΑΔΑ: 67Ρ446ΜΓ2Α-ΡΤΒ
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΣΩ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ» ΤΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ» στο ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020

Αρχική / Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις - Δράσεις ΕΣΠΑ / ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΣΩ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ» ΤΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ» στο ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 21.12.16

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΣΩ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ» ΤΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ» στο ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 ( 21/12/2016 )
Κέρκυρα 21 – 12 – 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΣΩ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ»
ΤΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ»
στο ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΟΥ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020

Ο Δήμος Κέρκυρας πρόκειται να εκπονήσει «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης» (ΟΣΧΑ), με τη μορφή «Τοπικής Στρατηγικής» το οποίο θα χρηματοδοτηθεί κυρίως από πόρους του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020, στο πλαίσιο του προτύπου χωρικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ως προς την χωρική του εφαρμογή («περιοχή παρέμβασης»), θα εστιάσει στην Πόλη της Κέρκυρας και θα στοχεύσει στη διασύνδεση του πολιτιστικού αποθέματος και της ιδιαίτερης ταυτότητας της πόλης με την επιχειρηματική αξιοποίηση (ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμός του πολιτιστικού κεφαλαίου, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας –με έμφαση στην καινοφανή και νεοφυή πολιτιστική δημιουργία-, και στη σύνδεσή τους με νέα τουριστικά προϊόντα, αξιοποιώντας τη βιομηχανία της εμπειρίας και της δημιουργίας» (Cultural and Creative Industries – CCIs).
Το ΟΣΧΑ του Δήμου Κέρκυρας θα αξιοποιήσει επιχειρησιακά το «εργαλείο» της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ) .

Η διαβούλευση για τη διαμόρφωση της παραπάνω «τοπικής στρατηγικής» του ΟΣΧΑ και την εξειδίκευσή του σε επιχειρησιακό, χρηματοδοτικό και οργανωτικό επίπεδο θα οργανωθεί σε δύο αντίστοιχες Φάσεις και θα διαρθρωθεί σε πέντε επιμέρους Στάδια («βήματα»), από το Δεκέμβριο του 2016 μέχρι και τον Μάρτιο του 2017. Στην συνέχεια θα ακολουθήσουν τουλάχιστον τρία στάδια για την επιχειρησιακή του συγκρότηση και οργάνωση στο πλαίσιο των προϋποθέσεων, δεσμεύσεων και κατευθύνσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, έτσι ώστε οι δράσεις να ενεργοποιηθούν, ενδεικτικά από τον Σεπτέμβριο του 2017.
Τα στάδια αυτά και το ακριβές χρονοδιάγραμμά τους θα προκύψουν στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων.
Για τον συντονισμό και την τεχνική υποστήριξη της διαβούλευσης, ο Δήμος Κέρκυρας έχει ήδη συγκροτήσει «Ομάδα Συντονισμού και καθοδήγησης της Διαβούλευσης» (εφεξής και «Ομάδα Συντονισμού»). Η Ομάδα Συντονισμού θα υποστηρίζεται από συμβούλους και ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες του Δήμου Κέρκυρας και από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες (που θα ορισθούν σε συνεργασία του Δήμου με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων).
Η πρώτη φάση της διαβούλευσης έλαβε χώρα την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016, με την πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης, στην οποία αναλύθηκε το «εργαλείο» της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) και παρουσιάστηκε το πλαίσιο της διαβούλευσης του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΣΧΑ).
Η παρουσίαση, η πρόσκληση και κάθε άλλο στοιχείο σχετικά με το «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης» του Δήμου Κέρκυρας, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.corfu.gr/web/guest/espa_actions/oxe).
Η επόμενη φάση της διαδικασίας περιλαμβάνει την οργάνωση τριών «θεματικών ομάδων» με τη συμμετοχή των κοινωνικών, επαγγελματικών και οι λοιπών φορέων, υπό την υποστήριξη και τον συντονισμό της Ομάδας Συντονισμού.
Οι τρεις Θεματικές Ομάδες είναι :

1. Θεματική Ομάδα Δράσεων Τουρισμού – Επιχειρηματικότητας
2. Θεματική Ομάδα Δράσεων Αξιοποίησης Υποδομών Πολιτισμού και Διαχείρισης Πολιτισμικού Κεφαλαίου
3. Θεματική Ομάδα Δράσεων Αστικής Αναζωογόνησης και Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Οι δυνητικοί Φορείς-Εταίροι, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016, δήλωση συμμετοχής τους στη διαδικασία διαβούλευσης και στις θεματικές ομάδες και να την αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

Για κάθε Φορέα-Εταίρο απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία:
Διεύθυνση, Υπεύθυνος Φορέα (νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος, πλήρη Στοιχεία επικοινωνίας, Εταιρική Ιστοσελίδα).
Στοιχεία Υπευθύνου Επικοινωνίας του Φορέα.
Δήλωση Θεματικών Ομάδων.
Κάθε Φορέας μπορεί να συμμετάσχει σε δύο από τις τρεις παραπάνω προτεινόμενες Θεματικές Ομάδες, υπό την αίρεση ότι τα μέλη κάθε Θεματικής Ομάδας κατά την τελική της σύνθεση δεν θα πρέπει να ξεπερνούν (κατά μ.ο.) τα 20 άτομα.

Σε κάθε Θεματική Ομάδα, θα ορισθεί επιστημονικός συντονιστής (raporteur), ο οποίος θα έχει την ευθύνη της «σύνθεσης των απόψεων, προτάσεων κ.λπ. των Φορέων-Εταίρων. Για τη σύνθεση των απόψεων και προτάσεων θα αξιοποιηθούν μεθοδολογικά εργαλεία «τύπου» focus groups κ.λπ.

Η τελική συγκρότηση των Θεματικών Ομάδων θα γίνει με Απόφαση του Δημάρχου Κέρκυρας.

Ο Δήμαρχος Κέρκυρας

Κωνσταντίνος Νικολούζος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544