Δημοφιλή άρθρα
Προμήθεια Χρωμάτων Και Συναφών Υλικών Για Την Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Και Την Διαγράμμιση Κοινόχρηστων Χώρων. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων...
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για το έτος 2023- 2024. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Nήσων ενδιαφέρεται  για την  «ΠΑΡΟΧΗ...
Αριθμός απόφασης 44-14 - Θέμα: Περί ελέγχου και έγκρισης απόδοσης δαπανών του υπ’αριθμ. 1386/2023 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.. Αριθμός Πρωτοκόλλου:...
Αριθμός απόφασης 44-7 - Θέμα: Περί έγκρισης συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς κατ΄άρθρο 126Β του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας επί της από...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

12H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / 12H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 29.03.22

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κέρκυρα:    29.3.2022
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.: 10901
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                                (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 12Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Καλείστε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ – ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχείο (Μαράσλειο Μέγαρο) στις 30.03.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν.4555/2018, β. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄ 55), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, γ. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, και δ. σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 17567/2022 (ΦΕΚ 1454/τ. Β/25.3.2022), για τη λήψη Αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Έγκριση παράτασης της ισχύος των συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ του Δήμου μας που συνήφθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1-2 του άρθρου 33 του ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α’/24.3.2022) για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19, έως 31.5.2022.
 2. Έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών  μετακίνησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στην Αίγινα, προκειμένου να συμμετάσχει στο Συνέδριο με θέμα «Οι γεωγραφίες του Ιωάννη Καποδίστρια».
 3. Καταλογισμός δαπάνης πάγιας προκαταβολής του Προέδρου της Κοινότητας Αγ. Μάρκου της Δημοτικής Ενότητας Φαιάκων.

 

Η Συνεδρίαση κρίνεται  ως κατεπείγουσα:

Α) για το 1ο θέμα, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αρμοδίων Διευθύνσεων, δεν έχουν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους πραγματοποιήθηκαν οι ως άνω προσλήψεις και συνεπώς κρίνεται αναγκαία η παράταση των συμβάσεων μέχρι 31.5.2022.

Β) για το 2ο θέμα, η μετακίνηση είναι προγραμματισμένη για τις 8 και 9 Απριλίου 2022 και

Γ) για το 3ο θέμα, προκειμένου να αποδεσμευτούν οι πάγιες προκαταβολές των Κοινοτήτων.

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

Δήμαρχος

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Υδραίου Μερόπη-Σπυριδούλα
 2. Παντελιός Γεώργιος-Ηλίας
 3. Καλόγερος Νικόλαος
 4. Σερεμέτης Ιωάννης
 5. Τζάννε Παναγιώτα
 6. Τσιμπούλη Θεοφανή
 7. Τριανταφυλλούδης Ιωάννης
 8. Καλούδης Γεώργιος
 9. Βαρούχας Παναγιώτης

 

β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μελίδης Βασίλειος
 2. Μωραίτης Σπυρίδων
 3. Ζερβού Μαρία
 4. Γιώτης Θεοχάρης
 5. Σπάτουλας Βασίλειος
 6. Μπούρας Σπυρίδων
 7. Βλάχος Σπυρίδων
 8. Νεράντζης Σπυρίδων
Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544