Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 26-9 - Θέμα: Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Αριθμός...
Αναβαθμίζεται η τουριστική εκπαίδευση στην Κέρκυρα. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο Αντιδήμαρχος Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης &...
Προμήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας...
 Θα παραμείνουν ανοικτές οι κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου έως τις  26 Ιουλίου 2024. Κλιματιζόμενο χώρο στο Δημοτικό Θέατρο, για την...
18Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

13Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / 13Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 13.06.24
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχυδρ. Διεύθυνση: Μαράσλειο Μέγαρο,

Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : [email protected]

Πληρ.: Ι. Σκούρα (τηλ. 2661362788)

Σ. Αφεντουλίδου (τηλ. 2661362797)

                                                  

Κέρκυρα     13 Ιουνίου  2024

Αρ. Πρωτ.:   οικ.   21909/2024

 

Προς:

1. Τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κ. Στέφανο – Χαράλαμπο Πενηντάρχου Πουλημένο.

2. Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους (τακτικούς)

(Σύμφωνα με τον Πίνακα Αποδεκτών)

 

Κοινοποίηση

1. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων

 

Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α΄/87), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 5056/6.10.2023 (ΦΕΚ τ. Α’/163/2023),

β) τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (ΑΔΑ: 6ΣΩΟΩΕΑ-8Θ3),

γ) την υπ’ αριθμόν 98/8182/26.1.2024 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου»,

 

καλείστε στην 13η Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα είναι τακτική και θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας (κτήριο πρώην Νομαρχίας – Διεύθυνση: Σαμάρα 13),  τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 και ώρα 19.00.

 

 • Ανακοινώσεις.
 • Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).

 

Θέματα ημερησίας διατάξεως

 

 

 1. Έγκριση Σχεδίου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.(Εισηγητής ο Δήμαρχος).
 2. Παράταση της διάρκειας του «Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας» και συνέχιση συμμετοχής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων». (Εισηγητής ο Δήμαρχος).
 3. Πρόταση τριμερούς συνεργασίας Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με Υπ. Πολιτισμού και ΚΑΠΟΔΙΑΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ για αξιοποίηση του ΜΟΝ ΡΕΠΟ. (Εισηγητής ο Δήμαρχος).
 4. Έγκριση αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Καρδόνας).
 5. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου αρ.7 (φυλάκιο εισόδου) στο κτήμα Μον Ρεπό» στη Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Καρδόνας).
 6. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης του έργου «Συντήρηση, Επισκευή Δημοτικών Κτιρίων Ερείκουσας». (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Καρδόνας).
 7. Έγκριση αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Θεοφανή Τσιμπούλη).
 8. α) Συγκρότηση – Ορισμός Μελών Καλλιτεχνικής Επιτροπής Πινακοθήκης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και β) Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Πινακοθήκης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Βουσολίνος).
 9. Έγκριση παραχώρησης χρήσης Αίθουσας Τέχνης «Θάνος Χρήστου» της Πινακοθήκης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για παρουσίαση της ετήσιας εικαστικής έκθεσης της Καλλιτεχνικής Σχολής Κέρκυρας». (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Βουσολίνος).
 10. Έγκριση παραχώρησης Τμήματος Περιοδικών Εκθέσεων Περιστυλίου της Πινακοθήκης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για οργάνωση και διεξαγωγή έκθεσης ζωγραφικής του κ. Παναγιώτη (Τάκη) Μεταλληνού ». (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Βουσολίνος).
 11. Συνεργασία της Πινακοθήκης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, για εγκατάσταση ηχητικού θόλου (Κήπος του Λαού).

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Βουσολίνος).

 1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης αίθουσας Ιονίου Βουλής για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων

200ετηρίδας της Ιονίου Ακαδημίας του Γκίλφορντ». (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Βουσολίνος).

 1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης αίθουσας Ιονίου Βουλής για τη διεξαγωγή επιστημονικού συνεδρίου, το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2024». (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Βουσολίνος).
 2. Έγκριση ένταξης υπό την αιγίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, της εκδήλωσης αγώνα επίδειξης μηχανοκίνητου αθλητισμού από τον σύλλογο FERRARI CLUB «Passione Rossa», στις 6 Οκτωβρίου 2024. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παντελής Γιαννούλης).
 3. Ορισμός μελών διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποτίων Νήσων». (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παντελής Γιαννούλης).
 4. Ορισμός μελών διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων». (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παντελής Γιαννούλης).
 5. Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων καια του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Γαλάνης).
 6. Ορισμός Αντιπροσώπου της Δημοτικής Κοινότητας Άνω Κορακιάνας, Δημοτικής Ενότητας Φαιάκων στην Εκκλησιαστική Επιτροπή του Δημοτικού Ναού Αγίου Ισιδώρου». (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Θεοφανή Τσιμπούλη).

 

 

Η Συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με livestreaming (link σύνδεσης: bit.ly/3hdRFnR).

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Ξενοφών Σ. Αλαμάνος

 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΞΑΡΧΗΣ – ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ

του ΣΤΕΦΑΝΟΥ

2 ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ
3 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ
4 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΔΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
5 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΑΖΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
7 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΑΝΗΣ του ΗΛΙΑ
8 ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
9 ΧΡΗΣΤΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ
10 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΔΟΝΑΣ του ΜΑΡΙΑΝΟΥ
12 ΘΩΜΑΣ ΒΛΑΣΣΗΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
13 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΣΟΛΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
14 ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΙΧΑΗΛ
15 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
16 ΜΙΧΑΕΛΑ – ΜΑΡΙΑ ΦΑΪΤΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
17 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΡΑΝΑΚΑ του ΔΑΝΙΗΛ
18 ΞΕΝΟΦΩΝ Σ. ΑΛΑΜΑΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
19 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΛΑΧΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
20 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΑΛΛΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
21 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
22 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΓΥΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
23 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ του ΑΡΣΕΝΙΟΥ

 

    

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ 2028»

1 ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ – ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

2 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3 ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
4 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5 ΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΦΩΤΙΟΥ
6 ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ
8 ΤΟΜΠΡΟΥ ΓΚΙΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9 ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
10 ΡΑΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ
11 ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»

1 ΜΠΟΡΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ Επικεφαλής Συνδυασμού
2 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΥΡΣΙΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
3 ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΡΟΤΑ»

1 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Επικεφαλής Συνδυασμού

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»

1 ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

Επικεφαλής Συνδυασμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΦ
ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΜΑΡΙΑ ΤΖΩΡΑ
ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΥΛΗΣ
ΑΛΕΠΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ
ΑΛΛΕΙΜΑΤΑΔΕΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΑΝΩ ΓΑΡΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΜΑΤΗΣ
ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΦΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΙΓΓΑΣ
ΒΑΡΥΠΑΤΑΔΕΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΩΚΙΑΤΟΣ
ΒΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ
ΒΙΡΟΣ ΞΕΝΗ ΛΑΤΣΑ
ΓΑΡΔΕΛΑΔΕΣ  ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ
ΓΑΣΤΟΥΡΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΔΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΓΑΘΟΣ
ΔΟΥΚΑΔΕΣ ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΜΟΥΡΗ
ΕΒΡΟΠΟΥΛΟΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΜΠΡΟΣ
ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΧΗΣ
ΖΥΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ
ΚΑΛΑΦΑΤΙΩΝΕΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΡΑΤΟΣ
ΚΑΜΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΦΑΡΑΚΗΣ
ΚΑΝΑΚΑΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ
ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΥΔΗ
ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ ΜΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΚΑΤΩ ΓΑΡΟΥΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ
ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕΤΤΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΙ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΚΟΜΠΙΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ
ΚΟΥΡΑΜΑΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΥΤΗΡΗΣ
ΚΡΗΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΑΚΙΟΛΑΣ
ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΗΤΣΗΣ) ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ
ΛΑΚΩΝΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΣ
ΛΙΑΠΑΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΘΟΣ
ΜΑΘΡΑΚΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
ΜΑΚΡΑΔΕΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΜΑΡΜΑΡΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΙΔΙΝΙΩΤΗΣ
ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
ΟΘΩΝΟΙ ΣΠΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΙΛΟΚΑΛΗΣ
ΠΕΛΕΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ
ΣΓΟΥΡΑΔΕΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
ΣΙΝΑΡΑΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΡΙΑΝΟΣ
ΣΚΡΙΠΕΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΑΘΟΣ
ΣΠΑΡΤΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΑ ΜΙΧΑΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΣΩΚΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΔΥΛΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544