Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 25-3 - Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ , 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...
Αριθμός απόφασης 25-16 - Θέμα: Έγκρισης διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 25-16 ΑΔΑ: 9ΦΚΜ46ΜΓ2Α-ΓΩ2
Αριθμός απόφασης 25-15 - Θέμα: Έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης στην Αμμόχωστο α) του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ....
Αριθμός απόφασης 25-12 - Θέμα: Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο για την άσκηση αγωγής ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων κατά της ετερόρρυθμης...
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

17Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / 17Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 15.06.20
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Κέρκυρα: 15-06-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.: 18193
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.    2661362790             (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 17η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Σαν Τζιάκομο- Πλατεία Μ.Θεοτόκη – Αίθουσα Συνεδριάσεων), τις 15-06-2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14.30 σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των  παρακάτω θεμάτων:
1. Περί καθορισμού ανταλλάγματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας κλπ»
2. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) , του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας (ΔΙΑ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.) για το έργο ««Κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση Αγωγού Μεταφοράς  Λυμάτων από τον Οικισμό του τ. ΟΕΚ «Kέρκυρα V» (‘Αγιος Ιωάννης) στην Ε.Ε.Λ. Πέλεκα-Σιναράδων»
3. Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης χρήσης οχήματος από το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας στα πλαίσια αντιμετώπισης του ιού COVID -19.
Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα, λόγω της επιτακτικής ανάγκης άμεσης λειτουργίας των παραλιών ενόψει έναρξης της τουριστικής περιόδου και για την πρόληψη  κατά της μετάδοσης του κωρωνοϊού COVID-19.
                                          Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
                                                               Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου
                                                                           Δήμαρχος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Παντελιός Γεώργιος-Ηλίας
2. Καλόγερος Νικόλαος
3. Σερεμέτης Ιωάννης
4. Τζάννε Παναγιώτα
5. Τσιμπούλη Θεοφανή
6. Τριανταφυλλούδης Ιωάννης
7. Καλούδης Γεώργιος
8. Σαρλής Χρύσανθος
β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ζερβού Μαρία
2. Μελίδης Βασίλειος
3. Μωραίτης Σπυρίδων
4. Γιώτης Θεοχάρης
5. Ρίγγας Σπυρίδων
6. Σπάτουλας Βασίλειος
7. Βλάχος Σπυρίδων
8. Ρίγγα Αγγελική
Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544