Δημοφιλή άρθρα
Προμήθεια Χρωμάτων Και Συναφών Υλικών Για Την Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Και Την Διαγράμμιση Κοινόχρηστων Χώρων. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων...
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για το έτος 2023- 2024. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Nήσων ενδιαφέρεται  για την  «ΠΑΡΟΧΗ...
Αριθμός απόφασης 44-14 - Θέμα: Περί ελέγχου και έγκρισης απόδοσης δαπανών του υπ’αριθμ. 1386/2023 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.. Αριθμός Πρωτοκόλλου:...
Αριθμός απόφασης 44-7 - Θέμα: Περί έγκρισης συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς κατ΄άρθρο 126Β του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας επί της από...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / 1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 30.09.19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Κέρκυρα 30 Σεπτεμβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ               Αριθ Πρωτ: 3665
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αρμόδια : Σ. Αφεντουλίδου
Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α
Κερκυρα 49100
Τηλ.26613 62797
ΠΡΟΣ :
(Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα – MΑΡΑΣΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ – ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 6Α  ,στις  04 Οκτωβρίου 2019 ημέρα  Παρασκευή   και ώρα 10.00  π.μ. σε συνεδρίαση (1η/2019) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για συζήτηση και λήψη απoφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

2. Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής έως 29-07-2020 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ », με το διακριτικό τίτλο “PLANET” και με αγορανομικό υπεύθυνο τον ίδιο,  που βρίσκεται στην στην περιοχή ΠΥΡΓΙ της Κοινότητας  ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ,  Δ.Ε.ΦΑΙΑΚΩΝ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

3. Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής έως 16-07-2020 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ , «ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΓΟΥΡΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, με αγορανομικό υπεύθυνο τον ίδιο, που βρίσκεται στην περιοχή ΥΨΟΣ   της   Κοινότητας  ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ , Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

4. Μονόπλευρη απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης (Ρ 40) στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης στην περιοχή Γαρίτσας της Δ.Ε. Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας κατόπιν της υπ΄αριθμόν 1/20/19-04-2019 γνωμοδοτικής απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων .

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής                                                                                                                                                  Θεοχάρης Γιώτης

Αντιδήμαρχος Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας                                                     και Διαποντίων Νήσων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α) Τακτικά Μέλη Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής:

1 . Χρυσούλα Τόμπρου Γκίνη
2. Παναγιώτης Βαρούχας
3. Σπυρίδων Μωραίτης
4. Βασίλειος Μελίδης
5. Ανδρομάχη Δαγκλή
6. Αλέξανδρος Δήμου
7. Μιλτιάδης – Τηλέμαχος Βασιλάκης
8. Χρυσόστομος Μπούκας

Β) Αναπληρωματικά Μέλη Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής:
1. Ευάγγελος Ραράκος
2. Παναγιώτα Τζάννε
3. Αλέξανδρος Κατέχης
4. Μαρία Ζερβού
5. Δημήτριος Θεόδοτος
6. Αγαθή Μάζη

Γ)  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :

1. Ιδιαίτερο  Γραφείο Δημάρχου
υπόψη κ Δημάρχου
2. Γενικός Γραμματέας  Δήμου
3. Δ/νση  Διοικητικών Υπηρεσιών
4. Δ/νση Τοπικής Οικονομίας
5. Οικονομική Επιτροπή
6. Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
7. Πρόεδροι Κοινοτήτων
(μέσω των Δ.Ε. για άμεση επίδοση της πρόσκλησης)

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544