Δημοφιλή άρθρα
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ». Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, προκηρύσσει  Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για...
26Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ - ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. 26Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ -...
Αριθμός απόφασης 34-9 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε....
Αριθμός απόφασης 34-8 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε....
Αριθμός απόφασης 34-7 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε....
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΠΟΥΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / 1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΠΟΥΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 01.11.19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Κέρκυρα, 01 Νοεμβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                         Αρ. Πρωτ: 19
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΠΟΥΣ
Τηλ.   2661362 797
e-mail: [email protected]
Ταχ. Δ/νση: Μαράσλειο Μέγαρο,
Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α
Πληρ.: Σ. Αφεντουλίδου

Προς :
1. κ. Βασίλειο Μελίδη – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλο Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων – Πόλης της Κέρκυρας και Περιαστικών περιοχών
2. κ.κ. Συμβούλους (Τακτικούς) της Κοινότητας Αλεπούς
(Σύμφωνα με τον Πίνακα Αποδεκτών)

Κοινοποίηση:
1.    Κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου
Δήμαρχο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
2.    Γενικό Γραμματέα, κ. Γεώργιο Πουλή

*****************

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 4555/2018) και την υπ’ αριθμ. 88 (αριθμ. πρωτ. 59846/21.8.2019) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Κοινοτήτων», καλείστε σε Τακτική Συνεδρίαση (1η/2019), που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου και ώρα 20.00 μ.μ. στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Αλεπούς, που βρίσκεται στην Κοινότητα Αλεπούς.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.    Ανακοινώσεις
2.    Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2020

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΟΤΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.    κ. Χριστίνα Κοντού
2.    κ. Γεωργία Τσιριγγάκη
3.    κ. Κωνσταντίνος Γεροχρήστος
4.    κ. Αναστάσιος Δεμικέλης
5.    κ. Σπυρίδων Τσιριγγάκης
6.    κ. Γεώργιος Ραράκος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544