Δημοφιλή άρθρα
Συνάντηση του Αντιδημάρχου Τουρισμού με το Δ.Σ του Corfu  Mountain Trail. Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε την Παρασκευή, ο Αντιδήμαρχος Βιώσιμης...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (7Η) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.                                                                                                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ...
Αριθμός απόφασης 3-28 - Θέμα: Έγκριση παραχώρησης χρήσης της αίθουσας της Ιονίου Βουλής για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού σεμιναρίου της...
Κερκυραϊκή Αποκριά: Πρόγραμμα εκδηλώσεων Πόλεως και Κοινοτήτων.
Αριθμός απόφασης 3-44 - Θέμα: Διόρθωση της υπ’ αριθμόν 2-5/30.1.2024 (ΑΔΑ: Ψ7ΝΕ46ΜΓ2Α-73Ν) Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω λανθασμένης αποτύπωσης στοιχείων...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

25Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ-ΜΕΙΚΤΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / 25Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ-ΜΕΙΚΤΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 03.12.21

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση : Μαράσλειο Μέγαρο, Λ. Αλεξάνδρας 6Α
Τηλ.        2661362788

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : [email protected]

Πληρ.: Ι. Σκούρα

                                  

Κέρκυρα   3  Δεκεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ.  οικ. 43340

 

Προς :

1. κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου,

Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους (τακτικούς)

(Σύμφωνα με τον Πίνακα Αποδεκτών)

*****************

Έχοντας υπόψη:

 1. την υπ’ αριθμόν 93/60173/23.8.2019 (ΑΔΑ: ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης «Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους»,
 2. την υπ’ αριθμόν ΚΥΑ 429 (ΦΕΚ 850/13.3.2020) «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.4.2005 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 539)», όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/οικ. 9413/2020 (ΦΕΚ τ. Β’/1704),
 3. την υπ’ αριθμόν 60249/22.9.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού»,
 4. τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (ΑΔΑ: 6ΣΩΟΩΕΑ-8Θ3),
 5. το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018),
 6. την υπ’ αριθμόν 643/Α.Π.69472/24.9.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείο Εσωτερικών «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»,
 7. την υπ’ αριθμόν Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486 (ΦΕΚ Β΄5401) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο του κορωνοϊού COVID-19 σε όλη την Επικράτεια, από τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021»,

 

 

 

καλείστε σε τακτική Συνεδρίαση (25η) (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη – μεικτή) του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 στην Κεντρική Αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Κέρκυρας.

Η Συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με livestreaming (link σύνδεσης: http://tv1.streampulse.eu/corfu2).

 

 • Ανακοινώσεις.

 

 • Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. Απολογισμός έργου ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 2. Παραχώρηση χρήσης (εκμίσθωση) ΣΜΑ Τεμπλονίου στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη –Σπυριδούλα Υδραίου) .
 3. Αίτημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Πειραιώς (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 4. Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 5. Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 6. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 51-17/15.11.2021 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (Γ’ Τρίμηνο) (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 7. Παροχή εξουσιοδότησης στην Δήμαρχο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων προκειμένου να αιτηθεί την έκδοση άδειας λειτουργίας του καταφυγίου «Αλύπα» Παλαιοκαστρίτσας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 8. Παροχή εξουσιοδότησης στην Δήμαρχο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων προκειμένου να αιτηθεί την έκδοση άδειας λειτουργίας του καταφυγίου «Μπενιτσών» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 9. Αποδοχή εποχιακής λειτουργίας της εταιρείας «ΙΚΟΣ ΔΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 10. Συμπλήρωση της υπ΄αρ.: 10-117/27.4.2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για παραχώρηση χρήσης και κτίσματος στη Λ. Αλεξάνδρας αρ. 15 ΔΕ. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 11. Καθιέρωση 24ωρης καθημερινής λειτουργίας, όπως επίσης λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου & Κοιμητηρίων και του Τμήματος Συνεργείου Καθημερινότητας της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου για το έτος 2022 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοχάρης Γιώτης).
 12. Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας  με τον Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για την υποστήριξή του στην άσκηση της αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 13. Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Παξών για την υποστήριξή του στην άσκηση της αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 14. Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας  με το Δήμο Νότιας Κέρκυρας για την υποστήριξή του στην άσκηση της αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 15. Έγκριση του από 17.11.2021 πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής (2ο δρομολόγιο) των υπηρεσιών «Μεταφορά με πλοίο στερεών απορριμμάτων από τα Διαπόντια νησιά στο Λιμάνι της Κέρκυρας» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).
 16. Έγκριση πρακτικών 2ης /17.4.2021, 3ης /23.4.2021 και 4ης /15.5.2007 Συνεδριάσεων της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του πρώην Δήμου Κερκυραίων έτους 2007, λόγω μη καταγραφής της Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ.).
 17. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της από 8.9.2021 Προγραμματικής Σύμβασης με το Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας (ΣΥΚΟΙΠΑ Κέρκυρας). (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη –Σπυριδούλα Υδραίου).
 18. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και του αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της με αρ. 25172/2021 Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Νότιας Κέρκυρας. (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 19. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και του αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της με αρ. 24856/2021 Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας. (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 20. Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του για συγκρότηση Επιτροπής περί καταγραφής και κατανομής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων  του Συνδέσμου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Κέρκυρας, λόγω αποχώρησης του Δήμου Νότιας Κέρκυρας από το Σύνδεσμο (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη –Σπυριδούλα Υδραίου).
 21. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση της Επιτροπής δημοπρασιών του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 270/81 περί της εκποίησης, μίσθωσης ή εκμίσθωσης πραγμάτων. (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη –Σπυριδούλα Υδραίου).
 22. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 186 παρ. 5 του ν. 3463/2006 περί εκτίμησης ακινήτων. (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη –Σπυριδούλα Υδραίου).

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 643/69472/24.9.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»:  «3. Μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)

Η μεικτή συνεδρίαση πραγματοποιείται διά ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύι υγειονομικών μέτρων, και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης. Ειδικότερα:

 • Με φυσική παρουσία παρευρίσκονται:

α) έως επτά (7) άτομα, είτε αυτά είναι εμβολιασμένα είτε ανεμβολίαστα, τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου, ή 

β) περισσότερα από επτά (7) άτομα, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων, αποκλειστικά εφόσον πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού). 

 • Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετέχουν οι αιρετοί που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι στην πρόσκληση σε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση θα πρέπει να αναγράφεται ο ανωτέρω μεικτός τρόπος συνεδρίασης καθώς και να ορίζεται προθεσμία ενημέρωσης του προέδρου του συλλογικού οργάνου αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σε αυτή, δηλαδή είτε διά ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης».

 

Με βάση τα ανωτέρω, ενημερώνουμε ότι οι Συνάδελφοι στο σύνολο τους, θα λάβουν ψηφιακή πρόσκληση για τη δυνατότητα σύνδεσης μέσω τηλεδιάσκεψης .

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Δημήτριος Γ. Μεταλληνός

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Πρόεδρος
ΒΡΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Αντιπρόεδρος
ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Γραμματέας
ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ
ΣΚΟΥΠΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΟΜΠΡΟΥ – ΓΚΙΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ)
ΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΖΑΝΝΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΡΑΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΤΕΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ)
ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΤΕΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κέρκυρα να Ζεις»
ΔΑΓΚΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ)
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΜΑΚΗΣ)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ ΘΕΟΦΑΝΗ (ΦΑΝΗ)
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΑΖΗ ΑΓΑΘΗ
ΑΓΑΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ) – Επικεφαλής Παρατάξεως «Πρώτα η Κέρκυρα»
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΑΝΤΖΙ)
ΣΑΡΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κερκυραϊκή Αναγέννηση Φωνή Δημότες για Διαφάνεια»
ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Η Κέρκυρα Ψηλά»

ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)

ΒΑΡΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΟΡΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Λαϊκή Συσπείρωση Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων»
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΠΙΕΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΓΙΟΛΑΔΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ – «ΕΚΚΙΝΗΣΗ Αριστερό Δημοκρατικό Μέτωπο για την Κέρκυρα»
ΔΡΥ ΜΑΡΙΑ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κέρκυρα 180ο»
ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κερκυραϊκή Συμμαχία»
ΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κέρκυρα Αλλαγής»
ΡΙΓΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Ανεξάρτητος

ΡΙΓΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – Ανεξάρτητη

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544