Δημοφιλή άρθρα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ (24Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.                                                                                                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ...
Αριθμός απόφασης 23-1 - Θέμα: Περί νομιμοποίησης δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση των 73563/2024,...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ (15Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ. ...
Στα χέρια του Δήμου μας περνά η λειτουργία του καταφυγίου τουριστικών σκαφών Αλύπας. Στα χέρια του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και...
23H ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κέρκυρα, 20 Ιουνίου 2024 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

25Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / 25Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 04.09.20

 

                              

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση : Μαράσλειο Μέγαρο, Λ. Αλεξάνδρας 6Α
Τηλ.        2661362788

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : [email protected]

Πληρ.: Ι. Σκούρα

                         Κέρκυρα,  4  Σεπτεμβρίου 2020

                         Αρ. Πρωτ.  οικ.  29590

Προς :

1. κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου,

Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους (τακτικούς)

(Σύμφωνα με τον Πίνακα Αποδεκτών)

 

*****************

Έχοντας υπόψη:

1) την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) Άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»,

2) την υπ’ αριθμόν 40 Εγκύκλιο (με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31.3.2020) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», σύμφωνα με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη Συνεδρίαση των Συλλογικών Οργάνων των Δήμων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης,

3) την υπ’ αριθμόν ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18.5.2020 Εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ) του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού – Τμήμα Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας «Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»,

4) την υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ. οικ. 30612 (ΦΕΚ 1869/τ. Β’/17.5.2020) Απόφαση «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,

5) την υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ. οικ. 32009 (ΦΕΚ 1988/τ. Β’/23.5.2020) Απόφαση «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,

6) την υπ’ αριθμόν 163 (Αριθμ. Πρωτ. 33282/29.5.2020 ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»,

7) το υπ’ αριθμόν 36484/11.6.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με τον τόπο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου,

8) τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (ΑΔΑ: 6ΣΩΟΩΕΑ-8Θ3) και

9) το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) καθώς και

10) την υπ’ αριθμόν 21-227/29.7.2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων περί πραγματοποίησης των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην κεντρική Αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Θεάτρου Δ.Ε. Κερκυραίων για τους μήνες Αύγουστο – Σεπτέμβριο  2020,

 

καλείστε σε τακτική Συνεδρίαση (25η) «κεκλεισμένων των θυρών» του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Σεπτέμβριου 2020 στην Κεντρική Αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Θεάτρου Δ.Ε. Κερκυραίων και ώρα 20:30. Η Συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με live streaming (link σύνδεσης: http://tv1.streampulse.eu/corfu2).

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 • Ανακοινώσεις.
 • Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).

 

 

 1. Συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσε η Παράταξη «Πρώτα η Κέρκυρα» για να δοθούν άμεσα οι άδειες 2010 στους καταστηματάρχες του Ανεμόμυλου. (Εισηγητής ο Επικεφαλής της Παράταξης «Πρώτα η Κέρκυρα» κ. Γεώργιος Καλούδης).
 2. Συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσε η Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» για τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος των μισθωτών σχολικών κυλικείων. (Εισηγητής ο Επικεφαλής της Παράταξης Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» κ. Ιωάννης Μπορμπότης).
 3. Έγκριση σημειακής τροποποίησης του Συμφωνητικού Συνεργασίας Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: CULTARALION (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 4. Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας για την υλοποίηση της πράξης «Ανάπλαση Άλσους Γαρίτσας – Ανεμομύλου, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 5. Έγκριση: α) εκ νέου του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ) του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» και β) εκ νέου εκκίνησης διαδικασίας διενέργειας δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της εν λόγω μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμής Αστικής Κινητικότητας (Σ..Β.Α.Κ) Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικόυ Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Κερκυραίων, Φαιάκων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 7. Έγκριση χορηγήσεως 2ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Κερκυραίων, Φαιάκων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 8. Έγκριση χορηγήσεως 3ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου – Εσπερίων – Θιναλίων – Κασσωπαίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 9. Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως προθεσμίας του έργου_του Υποέργου 1 «Ανέγερση 4ου Ενιαίου Λυκείου» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 10. Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως προθεσμίας του έργου « Επισκευή και Συντήρηση σχολικών κτιρίων Β/θμιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 11. Έγκριση χορηγήσεως 2ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου « Επισκευή και Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α/θμιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 12. Έγκριση χορηγήσεως 2ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Επισκευή κτιριακών Υποδομών στη νησίδα Βίδο εκτός του χώρου της κατασκήνωσης» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 13. Έγκριση χορηγήσεως 2ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου « Επισκευή δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών , Παρελίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 14. Αντικατάσταση εκπροσώπων (Δημοτικών Συμβούλων) στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, που συντάχθηκε μεταξύ του Δήμου Κέρκυρας, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων , για το έργο «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Συγκροτήματος Αγίας Αικατερίνης Κέρκυρας» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 15. Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Αγκυροβολίου Τουριστικών σκαφών στην Αλύπα Παλαιοκαστρίτσας» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 16. Κατηγοριοποίηση του γηπέδου ποδοσφαίρου στον «Πλάντραφο» Ποταμού Κέρκυρας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 17. Κατηγοριοποίηση του γηπέδου Μπάσκετ στις «Κουλίνες» Κέρκυρας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 18. Κανονισμός παραχώρησης σχολικών χώρων. (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κ. Μαρία Ζερβού).
 19. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμόν 21-231/29.7.2020 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, ως προς τον κλάδο του προσωπικού»  (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοχάρης Γιώτης).
 20. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή Σύμφωνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του Συλλόγου «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» για τη στήριξη των δράσεων για την παροχή βοήθειας στα παιδιά και τις οικογένειες που χρήζουν βοήθειας και του έργου του Συλλόγου σε δημοτική κλίμακα» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Σκούπουρας).
 21. Διαπίστωση πληρότητας δικαιολογητικών για την έκδοση απόφασης Δημάρχου για χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο» (internet café, στην οδό Πάνου Ζαφειροπούλου με αρ. 17-19 της Κοινότητας Κερκυραίων του Δήμου. (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Μωραϊτης).
 22. Έγκριση παρατάσεως του χρόνου διάρκειας της σύμβασης «Υπηρεσίες courier για την αποστολή της αλληλογραφίας με ταχυμεταφορά και αποστολή δεμάτων και εντύπου ενημερωτικού υλικού για την προβολή του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 23. Στέγαση Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου. (Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Γεώργιος-Ηλίας Παντελιός και  Ιωάννης Σερεμέτης).
 24. Αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου για τη στέγαση των αποθηκών και της Δημοτικής Χορωδίας Δημόδοκος στα όρια της Δ. Ε. Αχιλλείων (Εισηγητές, ο Αντιδήμαρχος   κ.  Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός και ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Μωραϊτης).
 25. Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2020 κατόπιν αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 26. Έκθεση για τη λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
 27. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στη θέση Αλευροπάρι του πρώην Δ. Μελιτειέων». Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου , με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συμμετοχή του στην ανωτέρω Επιτροπή. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Δημήτριος Γ. Μεταλληνός

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544