Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-11/9-4-2024 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενώπιον του Μονομελούς...
Δράση στοματικής και σκελετικής υγείας. Στo  πλαίσιo του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού πληθυσμού στις Σχολικές Δομές,...
1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΠΟΥΛΩΝ.
Αριθμός απόφασης 11-17/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Κ.Ι.Σ. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Αριθμός απόφασης 11-16/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Τ.Ε.Α. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

4H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / 4H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 25.05.23

 

                              

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Μαράσλειο Μέγαρο, Λ. Αλεξάνδρας 6Α
Τηλ.        2661362797

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : [email protected]

Πληρ.: Σ. Αφεντουλίδου

             Κέρκυρα,  25 Μαίου 2023

             Αρ. Πρωτ.   οικ.   18567

Προς :

 

κ.κ. Μέλη Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής (τακτικά και αναπληρωματικά)

(Σύμφωνα με τον Πίνακα Αποδεκτών)

 

 

 

*****************

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

 

 • τις διατάξεις του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμματικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών», άρθρο 78 «Λήψη Αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευομένων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19»,
 • του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018),

 

 

 

καλείστε στην 4η Συνεδρίαση – Τακτική (δια ζώσης)  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Μαίου 2023 και ώρα 11.00  στο Δημοτικό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο)- Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , με θέματα  συζήτησης:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 

 1. Έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων ή ηχητικού συστήματος μέχρι 80 db, στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος με δραστηριότητα   «Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου – Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ – Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια», το οποίο βρίσκεται εντός του ξενοδοχείου  «Acanthus Blue hotel», επί της οδού 3η παρ. Μητρ. Αθανασίου και Οδυσσέως με αρ. 8-12 της Κοινότητας Κερκυραίων του Δήμου.

 

 

 1. Έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων ή ηχητικού συστήματος μέχρι 80 db, στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος με δραστηριότητα  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ  ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΠΑΡ  3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΠΑΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ» το οποίο βρίσκεται εντός τουριστικού, επί της Επαρχιακής – Παραλιακής οδού Κ17 (περιοχή Ύψου) της Κοινότητας Κάτω Κορακιάνας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

 

 1. Έγκριση τοποθέτησης δύο πήλινων γλαστρών επί της οδού Πάργας 16.

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Θεοχάρης Γιώτης

 

Αντιδήμαρχος Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και

Διαποντίων Νήσων

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

Α) Τακτικά Μέλη Επιτροπής

 Ποιότητας Ζωής:

 

 1. Χρυσούλα Τόμπρου Γκίνη
 2. Μαρία Ζερβού
 3. Δημήτριος (Μίμης) Κατέχης
 4. Βασίλειος Μελίδης
 5. Σπυρίδων Μωραίτης
 6. Αλέξανδρος Δήμου
 7. Κωνσταντίνος Αγάθος
 8. Παναγιώτης Βαρούχας

 

Β) Αναπληρωματικά Μέλη Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής:

 1. Αλέξανδρος Κατέχης
 2. Ευάγγελος  Ραράκος
 3. Παναγιώτα Τζάννε
 4. Δημήτριος Θεόδοτος
 5. Αγάθη Μάζη

 

 

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544