Δημοφιλή άρθρα
7H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ...
20η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Συνεδρίασης της Κοινότητας Κερκυραίων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κέρκυρα 04-10-2022 ...
Μηνύματα αισιοδοξίας, συνέργειας και κοινωνικής αλληλεγγύης στο Φεστιβάλ “ΚΩΦΟΙ ΚΑΙ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” -Συμμετοχή και στήριξη από...
Αριθμός απόφασης 19-142 - Θέμα: Παραχώρηση χρήσης ανοικτού γηπέδου μπάσκετ του 1ου-5ου Γυμνασίου Κέρκυρας στον ΙΟΝΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ, για τις...
Αριθμός απόφασης 45-12 - Θέμα: Περί διαπίστωσης οικονομικής αδυναμίας άπορου δημότη και εξειδίκευσης πίστωσης, για τη χορήγηση εκτάκτου χρηματικού βοηθήματος...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

4η ΤΑΚΤΙΚΗ -ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / 4η ΤΑΚΤΙΚΗ -ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 25.02.22

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση : Μαράσλειο Μέγαρο, Λ. Αλεξάνδρας 6Α
Τηλ.        2661362788

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : [email protected]

Πληρ.: Ι. Σκούρα

                                  

Κέρκυρα  25 Φεβρουαρίου 2022

Αρ. Πρωτ.  ΔΥ

 

Προς :

1. κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου,

Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους (τακτικούς)

(Σύμφωνα με τον Πίνακα Αποδεκτών)

*****************

Έχοντας υπόψη:

 1. την υπ’ αριθμόν 93/60173/23.8.2019 (ΑΔΑ: ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης «Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους»,
 2. την υπ’ αριθμόν ΚΥΑ 429 (ΦΕΚ 850/13.3.2020) «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.4.2005 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 539)», όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/οικ. 9413/2020 (ΦΕΚ τ. Β’/1704),
 3. την υπ’ αριθμόν 60249/22.9.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού»,
 4. τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (ΑΔΑ: 6ΣΩΟΩΕΑ-8Θ3),
 5. το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018),
 6. την υπ’ αριθμόν 643/Α.Π.69472/24.9.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείο Εσωτερικών «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»,
 7. την υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ. οικ. 10343/18.2.2022 (ΦΕΚ Β’/766) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα
  προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
  COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06.00»,
 8. την υπ’ αριθμόν 1-1/9.1.2022 (ΑΔΑ: 9ΔΖΥ46ΜΓ2Α-ΦΟ2) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων περί εκλογής Μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 5265/17.1.2022 (ΑΔΑ: ΨΣΥΕΟΡ1Φ-ΥΓ2) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου – Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κέρκυρας,

καλείστε σε Συνεδρίαση (4η)  – Τακτική (Μεικτή –μέσω φυσικής παρουσίας ή  με τηλεδιάσκεψη)   του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαρτίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στην Κεντρική Αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Κέρκυρας.

Η Συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με livestreaming (link σύνδεσης: http://tv1.streampulse.eu/corfu2).

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 • Ανακοινώσεις.

 

 • Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).

 

————————————–

 

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για το έτος 2022 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 2. Το Άλσος της Γαρίτσας και οι ενστάσεις των κατοίκων της περιοχής (Εισηγητές ο Επικεφαλής της Παρατάξεως «Πρώτα η Κέρκυρα» κ. Γεώργιος Καλούδης και ο Επικεφαλής της Παρατάξεως «Λαϊκή Συσπείρωση Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κ. Ιωάννης Μπορμπότης).
 3. Μείωση χώρων στάθμευσης στην πόλη της Κέρκυρας (Εισηγητής ο Επικεφαλής της Παρατάξεως «Κερκυραϊκή Συμμαχία» κ. Γεώργιος Καρύδης).
 4. Έγκριση ωραρίου λειτουργίας των Χώρων Στάθμευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για το έτος 2022 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 5. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 1-13/10.7.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 6. Έγκριση εποχιακής λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος με την επωνυμία «Ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 7. Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στην περιοχή Μπαρμπάτι Δ.Ε. Φαιάκων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 8. Έγκριση εκκίνησης των διαδικασιών για την εκμίσθωση ακινήτου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 9. Έγκριση της δωρεάν παραχωρήσεως της χρήσεως δημοτικού ακινήτου στην Άνω Κορακιάνα της Δ.Ε. Φαιάκων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 10. Έγκριση της καταβολής παροχής γάλακτος σε χρήμα για το έτος 2020 στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).
 11. Καθιέρωση 24ωρης καθημερινής λειτουργίας, όπως επίσης λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου, για το έτος 2022 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοχάρης Γιώτης).
 12. Έγκριση οικονομικής προσφοράς της δικηγορικής εταιρείας «Μιχαηλόπουλος και Συνεργάτες» (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 13. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 1-22/21.1.2022 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς του Δήμου με την εταιρεία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 14. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν 25-212/7.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΙ5Υ46ΜΓ2Α-ΤΧ7) Απόφασης α) για τον ορισμό ενός επιπλέον τακτικού εκπροσώπου και του αναπληρωτή του και β) για τον ορισμό του Προέδρου της Επιτροπής και του αναπληρωτή του (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 15. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν 25-213/7.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΒΘΜ46ΜΓ2Α-Τ2Ζ) Απόφασης α) για τον ορισμό ενός επιπλέον τακτικού εκπροσώπου και του αναπληρωτή του και β) για τον ορισμό του Προέδρου της Επιτροπής και του αναπληρωτή του (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 16. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν 25-206/7.12.2021 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ο ένας θα οριστεί ως Πρόεδρος (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 17. Έγκριση χορήγησης της αιγίδας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στις δράσεις του έργου «Τοπικά και Επώνυμα» που θα πραγματοποιηθούν από την Ένωση Ξενοδόχων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Βαρούχας).
 18. Ορισμός υπολόγου για την υλοποίηση των υποέργων (1), (2) και (3) της Πράξης «Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας Φεστιβάλ Πόλης Κέρκυρας» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
 19. Ορισμός Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κέρκυρας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.Κ) (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 20. Συγκρότηση ειδικής Επιτροπής για την άρση κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).
 21. Ορισμός α) Προέδρου και του Αναπληρωτή του και β) Εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων (σύμφωνα με τις Αποφάσεις του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κέρκυρας και του Επιμελητηρίου Ελλάδος), στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγήτρια η Πρόεδρος κα Μαρία Ζερβού).
 22. Συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2022 (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 23. Ορισμός ενός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής έγκρισης της καταλληλότητας και επιλογής χώρων ανέγερσης διδακτηρίων, καθώς και χώρων μετά κτιρίων, κατάλληλων για στέγαση σχολικής μονάδας, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2022 (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Δ1α/Γ.Π.οικ. 10343/18.2.2022 (ΦΕΚ Β’/766) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, άρθρο 1 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας», Πίνακας Β’ «…Οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και οι συναντήσεις εργασίας πραγματοποιούνται ως εξής: (α) (…), (β) μέσω φυσικής παρουσίας όσων συμμετεχόντων είναι πλήρως εμβολιασμένοι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή δεν έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη».

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Δημήτριος Γ. Μεταλληνός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Πρόεδρος
ΒΡΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Αντιπρόεδρος
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΗΛΤΙΑΔΗΣ – ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – Γραμματέας
ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ
ΣΚΟΥΠΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΟΜΠΡΟΥ – ΓΚΙΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ)
ΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΖΑΝΝΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΡΑΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΤΕΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ)
ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΤΕΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κέρκυρα να Ζεις»
ΔΑΓΚΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ)
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΜΑΚΗΣ)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ ΘΕΟΦΑΝΗ (ΦΑΝΗ)
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΑΖΗ ΑΓΑΘΗ
ΑΓΑΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ) – Επικεφαλής Παρατάξεως «Πρώτα η Κέρκυρα»
ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΑΝΤΖΙ)
ΣΑΡΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κερκυραϊκή Αναγέννηση Φωνή Δημότες για Διαφάνεια»
ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Η Κέρκυρα Ψηλά»

ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)

ΒΑΡΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΟΡΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Λαϊκή Συσπείρωση Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων»
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΠΙΕΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΓΙΟΛΑΔΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ – «ΕΚΚΙΝΗΣΗ Αριστερό Δημοκρατικό Μέτωπο για την Κέρκυρα»
ΔΡΥ ΜΑΡΙΑ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κέρκυρα 180ο»
ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κερκυραϊκή Συμμαχία»
ΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κέρκυρα Αλλαγής»
ΡΙΓΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Ανεξάρτητος

ΡΙΓΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – Ανεξάρτητη

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544