Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 13-3/17-4/2024 - Θέμα: Έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κ. Στέφανου...
Συνεδριάσεις Τοπικής Ομάδας Διακυβέρνησης  και Συναντήσεις Εργασίας με φορείς. Στις 4 Μαρτίου 2024 εγκρίθηκε η Ολοκληρωμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης...
Αριθμός απόφασης 12-2 - Θέμα: Έγκριση της υπ΄αριθμόν 13062/10-4-2024 Απόφασης Δημάρχου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων...
Αριθμός απόφασης 8-91 - Θέμα: Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας, για την εγγραφή του στο δημοτικό προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων...
Αριθμός απόφασης 8-92 - Θέμα: Γνωμοδότηση για τη δημοπράτηση θέσεων σε τμήματα αιγιαλού και παραλίας, που επιτρέπεται να παραχωρηθούν για...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

6Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ-ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / 6Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ-ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 24.03.21

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση : Μαράσλειο Μέγαρο, Λ. Αλεξάνδρας 6Α
Τηλ.        2661362797

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : [email protected]

Πληρ.: Σ. Αφεντουλίδου

Κέρκυρα,   24 Μαρτίου 2021

Αρ. Πρωτ.  οικ. 10040

 

Προς :

1. κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου,

Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους (τακτικούς)

(Σύμφωνα με τον Πίνακα Αποδεκτών)

*****************

Έχοντας υπόψη:

 • την υπ’ αριθμόν 93/60173/23.8.2019 (ΑΔΑ: ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης «Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους»,
 • την υπ’ αριθμόν ΚΥΑ 429 (ΦΕΚ 850/13.3.2020) «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.4.2005 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 539)», όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/οικ. 9413/2020 (ΦΕΚ τ. Β’/1704),
 • την υπ’ αριθμόν 60249/22.9.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού»,
 • της υπ’ αριθμόν ΔΙΔΑΔ/Φ.69/149/οικ. 5132/23.3.2021 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού- 36η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»,
 • της υπ’αριθμόν Δ1α/Γ.Π. οικ. 17698 Απόφαση (ΦΕΚ 1076/Τ.Β’/20.3.2021) «’Εκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 29 Μαρτίου και ώρα 6.00»,
 • τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (ΑΔΑ: 6ΣΩΟΩΕΑ-8Θ3),
 • το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018),

 

καλείστε σε τακτική Συνεδρίαση (6η) του Δημοτικού μας Συμβουλίου «με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης», η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 18.00.

 

Η Συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με livestreaming (link σύνδεσης: http://tv1.streampulse.eu/corfu2).

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 • Ανακοινώσεις.
 • Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).

 

 1. Έγκριση σχεδίου τουριστικής προβολής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Βαρούχας).
 2. Επιβολή Περιβαλλοντικού τέλους στη ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. για το έτος 2020.(Εισηγήτρια η κα Δήμαρχος)
 3. Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 33-359/10.11.2020 (ΑΔΑ: ΨΙΧ646ΜΓ2Α-Ξ5Ψ) αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Παράταση λειτουργίας του Σ.Υ.Π.Α.Π. Κέρκυρας) (Εισηγήτρια η κα Δήμαρχος).
 4. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ. ΣΥΚΟΙΠΑ μετά από παραίτηση. (Εισηγήτρια η κα Δήμαρχος).
 5. Αντικατάσταση τακτικού μέλους και ορισμός αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. (Εισηγήτρια η κα Δήμαρχος).
 6. Γνωμοδότηση σχετικά με σύσταση Επιτροπής Α΄ Δημοτικού Νεκροταφείου Γαρίτσας» (Εισηγήτρια η κα Δήμαρχος).
 7. Απόφαση διαπίστωσης συμμετοχής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με το διακριτικό τίτλο «ΕΙΘΕ». (Εισηγήτρια η κα Δήμαρχος).
 8. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου « ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΦΑΙΑΚΩΝ» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 9. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής της έκπτωτης εργολαβίας του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ.Δ. ΝΥΜΦΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ». (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 10. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση Δημοτικών Σφαγείων στη θέση «Ποντή» Δ.Ε. Αχιλλείων (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Χρυσούλα Τόμπρου Γκίνη).
 11. Δακοκτονία ετών 2021,2022,2023 (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου Γκίνη).
 12. α) Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων και προγράμματος τοπικών και εθνικών εορτών καθώς και προγράμματος δημοσίων σχέσεων, παροχής υπηρεσιών και προμηθειών αυτών, έτους 2021 και έως την 31η Μαρτίου 2022 και β) Έγκριση κατάστασης αναμνηστικών δώρων που δόθηκαν από το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, ανά κατηγορία εκδήλωσης, κατά το έτος 2019 και έως τις 25.2.2020» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου Γκίνη).
 13. Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης Δημοτικών Καταστημάτων στη Δημοτική Αγορά Κέρκυρας(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 14. Ωράριο λειτουργίας Χώρων Στάθμευσης για το έτος 2021 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 15. Αίτημα προς τον ΟΑΕΔ για την παραχώρηση καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης στον οικισμό ΙΙΙ στις Κουλίνες (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 16. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 47-2/31.12.2020 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης απαλλαγής της καταβολής ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού σε ποσοστό 100% των επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους και σε ποσοστό 80% των ανοικτών επιχειρήσεων που επλήγησαν λόγω covid-19, καθώς και απαλλαγής των τελών παραχωρημένου κοινοχρήστου χώρου, για όσες εκ των επιχειρήσεων διέκοψαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω covid-19». (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 17. Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων οικονομικού έτους 2021, (στοχοθεσία Π/Υ Δήμου & Νομικών Προσώπων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 18. Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 19. Καθορισμός των κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 οι οποίοι θα είναι δεκτικοί έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 20. Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 21. Έγκριση Εποχιακής λειτουργίας    ξενοδοχειακής     επιχείρησης   με    την   επωνυμία   «ΛΙΒΑΔΙ

ΝΑΥΣΙΚΑ» στην περιοχή Δασιά της Δημοτικής Ενότητας Φαιάκων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

 1. Έγκριση Εποχιακής λειτουργίας ξενοδοχειακής επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΚΤΗ ΕΛΑΙΑ» στην περιοχή Δασιά της Δημοτικής Ενότητας Φαιάκων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 2. Έγκριση Εποχιακής λειτουργίας τουριστικού καταλύματος με την επωνυμία «LUCA MARE I.K.E.» (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 3. Έγκριση Εποχιακής λειτουργίας ξενοδοχειακής επιχείρησης με την επωνυμία «ΠΙΕΡΑΛΕΞ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην περιοχή Πέλεκας της Δημοτικής Ενότητας Παρελίων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 4. Αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου στην περιοχή Αγίου Γορδίου Κοινοτήτων Κάτω Γαρούνα και Συναράδων των Δ.Ε Αχιλλείων – Παρελίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για δωρεάν στάθμευση οχημάτων(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός). (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 5. Αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου στη Δ.Ε. Κερκυραίων για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου.
 6. Διατύπωση γνώμης για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας από την εταιρεία «τουριστικές Επιχειρήσεις Ο Αλκίνοος ΑΕ» στην περιοχή Γουβιών ΔΕ Κερκυραίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 7. Παράταση του χρόνου διάρκειας της σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 8. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για τη μελέτη του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Κωτσέλα Κέρκυρας» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 9. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Παξών (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 10. Ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για τη συγκρότηση της Επιτροπής για την καταλληλόλητα και επιλογή χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων καθώς και χώρων μετά κτηρίων, κατάλληλων για τη στέγαση σχολικής μονάδας, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έτους 2021» (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Δημοτικής Σύμβουλος κα Μαρία Ζερβού).
 11. Κατανομή ποσού από την Α’ Δόση έτους 2021, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Δημοτικής Σύμβουλος κα Μαρία Ζερβού).
 12. Απόδοση αδιάθετου χρηματικού ποσού προς τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, για την αποζημίωση εξόδων κίνησης των σχολικών τροχονόμων, για το χρονικό διάστημα από 12-09-2016 μέχρι και 31-12-2016. (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Δημοτικής Σύμβουλος κα Μαρία Ζερβού).

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Δημήτριος Γ. Μεταλληνός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Πρόεδρος
ΒΡΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Αντιπρόεδρος
ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Γραμματέας
ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ
ΣΚΟΥΠΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΟΜΠΡΟΥ – ΓΚΙΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ)
ΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΖΑΝΝΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΡΑΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΤΕΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ)
ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΤΕΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κέρκυρα να Ζεις»
ΔΑΓΚΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ)
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΜΑΚΗΣ)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ ΘΕΟΦΑΝΗ (ΦΑΝΗ)
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΑΖΗ ΑΓΑΘΗ
ΑΓΑΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ) – Επικεφαλής Παρατάξεως «Πρώτα η Κέρκυρα»
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΑΝΤΖΙ)
ΣΑΡΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κερκυραϊκή Αναγέννηση Φωνή Δημότες για Διαφάνεια»
ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Η Κέρκυρα Ψηλά»

ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)

ΒΑΡΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΟΡΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Λαϊκή Συσπείρωση Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων»
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΠΙΕΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ – «ΕΚΚΙΝΗΣΗ Αριστερό Δημοκρατικό Μέτωπο για την Κέρκυρα»
ΔΡΥ ΜΑΡΙΑ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κέρκυρα 180ο»
ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κερκυραϊκή Συμμαχία»
ΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κέρκυρα Αλλαγής»
ΡΙΓΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Ανεξάρτητος

ΡΙΓΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – Ανεξάρτητη

 

 
 
 
 

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544