Δημοφιλή άρθρα
«Εφωνάξαν ως τ’ αστέρια του Ιονίου τα νησιά…» εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση των 160 χρόνων από την Ένωση των...
Πρόσκληση σε ηλεκτρονική διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την υπηρεσία με τίτλο «Έξοδα σίτισης των ωφελουμένων του Ξενώνα Φιλοξενίας,...
Μυοκτονία στις Δ.Ε. Φαιάκων –  Αχιλλείων – Παρελίων - Παλαιοκαστριτών &  Διαποντίων Nήσων. Πρόγραμμα 1ου κύκλου εφαρμογών μυοκτονίας (Τμήμα...
Αριθμός απόφασης 25-17Β - Θέμα: Έγκριση διαγραφής τέλους παρεπιδημούντων από ΑΑΔΕ για το φορολογικό έτος 2024.. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 25-17Β...
Αριθμός απόφασης 25-17Α - Θέμα: Έγκριση διαγραφής τέλους παρεπιδημούντων από ΑΑΔΕ για το φορολογικό έτος 2022.. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 25-17Α...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

6Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ “ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / 6Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ “ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 19.03.20
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΛΗΡ:ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΙΑΡΗΣ

ΤΗΛ 2662360233

 

Λευκίμμη 19 Μαρτίου 2020

Α.Π ………………… / 2020

Προς   :

1. κ. Κωνσταντίνο Λέσση

Δήμαρχο Δήμου Νότιας Κέρκυρας

2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους (τακτικούς) Δήμου Νότιας Κέρκυρας

3. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων και Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Νότιας Κέρκυρας

 

Κοινοποίηση :

(ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» 1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα δια περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.», καθώς επίσης και το άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19″ Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020

 

καλείστε σε «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα σήμερα Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1-6/08-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΧΛΠ46ΜΓΣΙ-ΖΚΤ) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κέρκυρας περί «Κατάθεσης πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμούς του Δήμου και ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμών.

 

 

Παρίσταται ανάγκη να ληφθεί απόφαση διότι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων επείγονται στην εκτέλεση μικροεπεμβάσεων στις Κοινότητές τους για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας (Απολυμάνσεις Κοινοχρήστων χώρων, καθαριότητες εντός οικισμών με ασβεστώματα κ. α)

 

 1. Αποδοχή Χρηματοδότησης ποσού 20.000 ευρώ στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας , από το Υπουργείο Εσωτερικών “Έκτακτη κατανομή στους Δήμους της Χώρας , προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19”

( Έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. πρωτ. 18209/13-3-2020)

 

 1. Ορισμός 3 (τριών) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , δύο (2) από την Πλειοψηφία και ενός (1) μέλους από την Μειοψηφία στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης Δ.Ε.Υ.Α. Κέρκυρας και μέχρι την σύσταση της νέας ΔΕΥΑ Νότιας Κέρκυρας .
 2. Έκδοση Ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου για την οικονομική στήριξη του Πληθυσμού και την ανακούφιση από τις συνέπειες της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου Νότιας Κέρκυρας

 

Ιωάννης Κ. Καββαδίας

 

 

Παρακαλούμε οι απόψεις σας , να αποσταλούν εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δημοτικού Συμβουλίου : ds@1406.syzefxis.gov.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :

 

 

Α. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

 1. ΣΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 2. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
 3. ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 4. ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 5. ΚΑΛΟΥΔΗ ΑΘΗΝΑ
 6. ΜΙΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
 7. ΜΠΟΓΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 8. ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 9. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 10. ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 11. ΖΕΡΒΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ
 12. ΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ)
 13. ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ
 14. ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΝΑΥΣΙΚΑ
 15. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
 16. ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 17. ΜΙΑΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
 18. ΠΑΝΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ)
 19. ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 20. ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 21. ΣΟΛΩΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 22. ΜΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 23. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ)
 24. ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 25. ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
 26. ΚΑΝΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544