Δημοφιλή άρθρα
Συγχαρητήρια Δημάρχου στους Κερκυραίους αθλητές. Με αφορμή τη συμμετοχή των τεσσάρων Κερκυραίων αθλητών, Μελίνας Ζάραγκα, Αρσένη Κουλούρη, Πέτρου Πρίφτη και...
Αριθμός απόφασης 26-12 - Θέμα: Έγκριση τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων του σχεδίου διακήρυξης για την δημοπράτηση του...
Συνάντηση του Δημάρχου Στέφανου Πουλημένου με τον Υφ. Εργασίας Κώστα Καραγκούνη. Στο πλαίσιο κύκλου επαφών της κυβέρνησης με τοπικούς παραγωγικούς...
Αριθμός απόφασης 26-9 - Θέμα: Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ....
Αναβαθμίζεται η τουριστική εκπαίδευση στην Κέρκυρα. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο Αντιδήμαρχος Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης &...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ συμμετοχής στη Διαβούλευση για την επικαιροποίηση της στρατηγικής του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Αρχική / Επικαιρότητα / Δελτία Τύπου / ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ συμμετοχής στη Διαβούλευση για την επικαιροποίηση της στρατηγικής του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
corfu.gr-2023-06-13_09-00-41_982456
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 13.06.23

Η στρατηγική Ο.Χ.Ε. – Β.Α.Α. του Δήμου, με τίτλο  «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΣΧΑ) για την ανάδειξη της Πόλης της Κέρκυρας ως Διεθνώς αναγνωρίσιμου Πολυ-θεματικού, Πολυ-προϊοντικού και Δημιουργικού Πολιτιστικού Προορισμού» καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020, με χρηματοδότηση κυρίως από πόρους του ΠΕΠ Ιόνια Νησιά 2014-2020.

Ως προς την χωρική της εφαρμογή («περιοχή παρέμβασης») αφορά στην Πόλη της Κέρκυρας και στοχεύει στη διασύνδεση του πολιτιστικού αποθέματος και της ιδιαίτερης ταυτότητας της πόλης με την επιχειρηματική αξιοποίηση (ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμό του πολιτιστικού κεφαλαίου, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας –με έμφαση στην καινοφανή και νεοφυή πολιτιστική δημιουργία-, και στη σύνδεσή τους με νέα τουριστικά προϊόντα.

Ο Δήμος και οι εταίροι του δύνανται να συνεχίσουν στην υλοποίηση και ολοκλήρωση του ΟΣΧΑ στη νέα προγραμματική περίοδο, με πόρους του ΕΠ «Ιόνια Νησιά» 2021-2027 (κυρίως), με επικαιροποίηση της στρατηγικής  ώστε να συνάδει με τους στόχους και τους κανόνες του νέου ΕΣΠΑ.

Η διαβούλευση για την επικαιροποίηση της παραπάνω «τοπικής στρατηγικής» του ΟΣΧΑ και την εξειδίκευσή της σε επιχειρησιακό, χρηματοδοτικό και οργανωτικό επίπεδο θα οργανωθεί, από τον Ιούνιο του 2023 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023. Στην συνέχεια θα ακολουθήσει η επιχειρησιακή του συγκρότηση και οργάνωση στο πλαίσιο των προϋποθέσεων, δεσμεύσεων και κατευθύνσεων του ΕΣΠΑ 2021-2027. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα θα προκύψει στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη Διαχειριστική Αρχή των Ιονίων Νήσων.

Η επικαιροποιημένη Τοπική Στρατηγική θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να  ενσωματώνει στοιχεία των νέων Στρατηγικών, όπως η «Περιφερειακή διάσταση της RIS», η «Περιφερειακή Στρατηγική για το Βιώσιμο Τουρισμό», το «Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαουζ» (ΝΕΒ), το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» (ΣΒΑΚ), η Κλιματική Ανθεκτικότητα κλπ και να εστιάζει σε σχετικά περιορισμένο αριθμό Δράσεων με βάση τις προτεραιότητες της περιοχής και τους στόχους της Στρατηγικής.

Για τον συντονισμό και την τεχνική υποστήριξη της διαβούλευσης, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έχει ήδη συγκροτήσει «Ομάδας Διακυβέρνησης Τοπικής Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων» (εφεξής και «Ομάδα Διακυβέρνησης»).

Η πρώτη φάση της διαβούλευσης έλαβε χώρα την  Παρασκευή 12 Μαΐου 2023,  με την πραγματοποίηση ενημερωτικής ημερίδας, στην οποία και παρουσιάστηκε το πλαίσιο της διαβούλευσης για την επικαιροποίηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) της Πόλης της Κέρκυρας στα πλαίσια του ΠΕΠ Ιόνια Νησιά 2021-2027.

Η πρόσκληση και κάθε άλλο στοιχείο σχετικά με την επικαιροποίηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) της Πόλης της Κέρκυρας, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://corfu.gr/category/oloklhrwmenes-xwrikes-ependyseis-draseis-espa/).

Η επόμενη φάση της διαδικασίας περιλαμβάνει την οργάνωση τεσσάρων «θεματικών ομάδων» (πλατφόρμες διαβούλευσης) με τη συμμετοχή επιστημονικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και οι λοιπών φορέων, υπό την υποστήριξη και το συντονισμό της «Ομάδας Διακυβέρνησης».

Οι τέσσερις Θεματικές Ομάδες (πλατφόρμες διαβούλευσης) είναι :

 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1: Τοπική Οικονομία ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 2: Πολιτιστικό κεφάλαιο ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3: Αστική αναζωογόνηση ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 4: Ανθεκτικότητα
κυρίως:

Βιώσιμος Τουρισμός

Δημιουργική-Πολιτιστική Οικονομία

κυρίως:

Πολιτιστική κληρονομιά

Σύγχρονος πολιτισμός, δημιουργία, τέχνες

κυρίως:

Αισθητική δημόσιου χώρου (ΝΕΒ)

Αστική Κινητικότητα (ΣΒΑΚ)

κυρίως:

Κοινωνική ανθεκτικότητα

Ανθεκτικότητα στην Κλιματική αλλαγή

 

Οι Φορείς-Εταίροι και οι δυνητικοί συμμετέχοντες Φορείς καλούνται να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023 δήλωση συμμετοχής τους στη διαδικασία διαβούλευσης και στις θεματικές ομάδες (πλατφόρμες) και να την αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

Για κάθε Φορέα απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Επωνυμία Φορέα και στοιχεία επικοινωνίας
  • Υπεύθυνος Φορέα ( με νομιμοποιητικά στοιχεία )
  • Εκπρόσωπος στη διαβούλευση (νόμιμος ή αρμόδια εξουσιοδοτημένος) με στοιχεία επικοινωνίας
  • Δήλωση ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (από 1 έως 4 που να συνάδουν με το αντικείμενο -σκοπό του Φορέα)

Ο Δήμος θα συστήσει ακολούθως τις ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, υπό τον περιορισμό  ότι τα μέλη ανά Πλατφόρμα  δεν θα ξεπερνούν τα είκοσι (20).

Σε κάθε ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ -Θεματική Ομάδα, θα ορισθεί επιστημονικός συντονιστής, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της «σύνθεσης των απόψεων, προτάσεων κ.λπ. των Φορέων-Εταίρων.

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΡΟΠΗ – ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΥΔΡΑΙΟΥ

corfu.gr-2020-08-12_09-23-42_775311

 

 

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544