Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-11/9-4-2024 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενώπιον του Μονομελούς...
Δράση στοματικής και σκελετικής υγείας. Στo  πλαίσιo του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού πληθυσμού στις Σχολικές Δομές,...
1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΠΟΥΛΩΝ.
Αριθμός απόφασης 11-17/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Κ.Ι.Σ. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Αριθμός απόφασης 11-16/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Τ.Ε.Α. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Αριθμός απόφασης 1-5 – Θέμα: Περί λήψης απόφασης: α) για την έγκριση Προγραμματικής Συμφωνίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (ΓΓΙΑΔ) και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), για την υπό ένταξη Πράξη στο ΕΣΠΑ 2021-27 «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας» και β) για την παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, ως εκπροσώπου του Δήμου, για την υπογραφή της Προγραμματικής Συμφωνίας.

Αρχική / Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής / Αριθμός απόφασης 1-5 – Θέμα: Περί λήψης απόφασης: α) για την έγκριση Προγραμματικής Συμφωνίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (ΓΓΙΑΔ) και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), για την υπό ένταξη Πράξη στο ΕΣΠΑ 2021-27 «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας» και β) για την παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, ως εκπροσώπου του Δήμου, για την υπογραφή της Προγραμματικής Συμφωνίας.
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 23.01.24

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1-5
ΑΔΑ: 9ΜΓΓ46ΜΓ2Α-Σ2Τ

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544