Δημοφιλή άρθρα
Καύσωνας: Φιλοξενία στο Γηροκομείο - Πτωχοκομείο Κέρκυρας. Το Γηροκομείο – Πτωχοκομείο Κέρκυρας σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας και...
Αριθμός απόφασης 25-7 - Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΈΡΓΑ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ,...
Αριθμός απόφασης 25-6 - Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ...
Αριθμός απόφασης 25-9 - Θέμα: Έγκριση 1ου πρακτικού Αποσφράγισης Προσφορών για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Έξοδα σίτισης των ωφελουμένων...
Αριθμός απόφασης 25-21 - Θέμα: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής έτους 2024, 1η αποκατάσταση Δ.Ε. Παρελίων, (Κοινότητες Μαρμάρου, Κανακάδων, Κομπιτσίου, Άφρας).....
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Αριθμός απόφασης 1-9 – Θέμα: Περί Λήψης απόφασης, έγκρισης άσκησης από κοινού με την ΚΕΔΕ, αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής, ενώπιον του ΣτΕ, κατά των υπ’ αριθμ. 108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (παρακράτηση πόρων των δήμων, κατ’εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 38 ν. 4819/2021 – τέλος ταφής) και ανάθεσης χειρισμού μεμονωμένης δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρους, εκτός των υπηρετούντων στο Δήμο με πάγια αντιμισθία, λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης.

Αρχική / Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής / Αριθμός απόφασης 1-9 – Θέμα: Περί Λήψης απόφασης, έγκρισης άσκησης από κοινού με την ΚΕΔΕ, αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής, ενώπιον του ΣτΕ, κατά των υπ’ αριθμ. 108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (παρακράτηση πόρων των δήμων, κατ’εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 38 ν. 4819/2021 – τέλος ταφής) και ανάθεσης χειρισμού μεμονωμένης δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρους, εκτός των υπηρετούντων στο Δήμο με πάγια αντιμισθία, λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης.
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 24.01.24

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1-9
ΑΔΑ: 65ΠΦ46ΜΓ2Α-32Ζ

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544