Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-11/9-4-2024 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενώπιον του Μονομελούς...
Δράση στοματικής και σκελετικής υγείας. Στo  πλαίσιo του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού πληθυσμού στις Σχολικές Δομές,...
1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΠΟΥΛΩΝ.
Αριθμός απόφασης 11-17/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Κ.Ι.Σ. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Αριθμός απόφασης 11-16/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Τ.Ε.Α. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Αριθμός απόφασης 15-1 – Θέμα: 1. Περί έγκρισης αποδοχής συμμετοχής και έγκρισης υποβολής πρότασης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ολοκλήρωση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης – Αναθεώρησης της γειτονιάς Ανεμομύλου Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων » προϋπολογισμού 37.200,00 €.

Αρχική / Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής / Αριθμός απόφασης 15-1 – Θέμα: 1. Περί έγκρισης αποδοχής συμμετοχής και έγκρισης υποβολής πρότασης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ολοκλήρωση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης – Αναθεώρησης της γειτονιάς Ανεμομύλου Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων » προϋπολογισμού 37.200,00 €.
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 17.05.23

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15-1
ΑΔΑ: 9ΡΧΙ46ΜΓ2Α-ΜΒ5

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544