Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-11/9-4-2024 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενώπιον του Μονομελούς...
Δράση στοματικής και σκελετικής υγείας. Στo  πλαίσιo του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού πληθυσμού στις Σχολικές Δομές,...
1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΠΟΥΛΩΝ.
Αριθμός απόφασης 11-17/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Κ.Ι.Σ. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Αριθμός απόφασης 11-16/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Τ.Ε.Α. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Αριθμός απόφασης 18-1 – Θέμα: Περί έγκρισης Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατακύρωση δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την “Προμήθεια υλικού εξοπλισμού Πληροφορικής για την αναβάθμιση των Κ.Ε.Π. Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων” (ΑΔΑΜ: 22PROC011886488 2022-12-22) στο πλαίσιο του έργου “Εκσυγχρονισμός των Κ.Ε.Π.” σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Αρχική / Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής / Αριθμός απόφασης 18-1 – Θέμα: Περί έγκρισης Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατακύρωση δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την “Προμήθεια υλικού εξοπλισμού Πληροφορικής για την αναβάθμιση των Κ.Ε.Π. Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων” (ΑΔΑΜ: 22PROC011886488 2022-12-22) στο πλαίσιο του έργου “Εκσυγχρονισμός των Κ.Ε.Π.” σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 19.06.23

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 18-1
ΑΔΑ: 60ΞΑ46ΜΓ2Α-ΝΔ5

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544