Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 8-90 - Θέμα: Καθορισμός κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2024 ως δεκτικών έκδοσης Χρηματικών...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (13Η) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    ...
Αριθμός απόφασης 8-98 - Θέμα: Έγκριση επίλυσης της ενδίκου διαφοράς – συμβιβασμό – με την «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής...
Αριθμός απόφασης 11-4 - Θέμα: «Έγκριση 1ου Πρακτικού αξιολόγησης προσφορών με τίτλο: «Μελέτες για το έργο αποκατάστασης κτηρίου Σαν Τζιάκομο»,...
Αριθμός απόφασης 11-26 - Θέμα: «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Αριθμός απόφασης 21-256 – Θέμα: Έγκριση τροποποίησης της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» με Κωδικό ΟΠΣ 5002645 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014 – 2020» και αποδοχής χρηματοδότησης

Αρχική / Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου / Αριθμός απόφασης 21-256 – Θέμα: Έγκριση τροποποίησης της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» με Κωδικό ΟΠΣ 5002645 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014 – 2020» και αποδοχής χρηματοδότησης
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 20.08.20

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 21-256
ΑΔΑ: ΩΞΔΦ46ΜΓ2Α-ΟΑ1

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544