Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 8-90 - Θέμα: Καθορισμός κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2024 ως δεκτικών έκδοσης Χρηματικών...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (13Η) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    ...
Αριθμός απόφασης 8-98 - Θέμα: Έγκριση επίλυσης της ενδίκου διαφοράς – συμβιβασμό – με την «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής...
Αριθμός απόφασης 11-4 - Θέμα: «Έγκριση 1ου Πρακτικού αξιολόγησης προσφορών με τίτλο: «Μελέτες για το έργο αποκατάστασης κτηρίου Σαν Τζιάκομο»,...
Αριθμός απόφασης 11-26 - Θέμα: «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Αριθμός απόφασης 23-296 – Θέμα: «Έγκριση της υπ΄αριθμόν 24-7/20-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΠΥΦ46ΜΓ2Α-Ρ9Π) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Περί αποδοχής έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων από το Υπ. Εσωτερικών, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους, καθώς και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020».

Αρχική / Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου / Αριθμός απόφασης 23-296 – Θέμα: «Έγκριση της υπ΄αριθμόν 24-7/20-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΠΥΦ46ΜΓ2Α-Ρ9Π) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Περί αποδοχής έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων από το Υπ. Εσωτερικών, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους, καθώς και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020».
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 21.08.20

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 23-296
ΑΔΑ: 638Θ46ΜΓ2Α-Λ6Υ

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544