Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-11/9-4-2024 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενώπιον του Μονομελούς...
Δράση στοματικής και σκελετικής υγείας. Στo  πλαίσιo του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού πληθυσμού στις Σχολικές Δομές,...
1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΠΟΥΛΩΝ.
Αριθμός απόφασης 11-17/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Κ.Ι.Σ. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Αριθμός απόφασης 11-16/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Τ.Ε.Α. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Αριθμός απόφασης 3-49 – Θέμα: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν 2-23/30.1.2024 (ΑΔΑ: ΨΜ9Υ46ΜΓ2Α-ΗΒ0) περί αντικατάστασης και ορισμού νέων εκπροσώπων (δύο τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης προγραμματικών συμβάσεων-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αρχική / Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου / Αριθμός απόφασης 3-49 – Θέμα: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν 2-23/30.1.2024 (ΑΔΑ: ΨΜ9Υ46ΜΓ2Α-ΗΒ0) περί αντικατάστασης και ορισμού νέων εκπροσώπων (δύο τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης προγραμματικών συμβάσεων-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 08.03.24

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3-49
ΑΔΑ: ΡΩΩΥ46ΜΓ2Α-ΨΤ5

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544