Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-11/9-4-2024 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενώπιον του Μονομελούς...
Δράση στοματικής και σκελετικής υγείας. Στo  πλαίσιo του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού πληθυσμού στις Σχολικές Δομές,...
1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΠΟΥΛΩΝ.
Αριθμός απόφασης 11-17/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Κ.Ι.Σ. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Αριθμός απόφασης 11-16/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Τ.Ε.Α. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Αριθμός απόφασης 32-415 – Θέμα: Δέσμευση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για τη συνέχιση υλοποίησης της Σύμβασης με τίτλο «Υποδομές και έργα JUMP» με ιδίους πόρους μετά το πέρας της λήξης του έργου JUMP – Joint Urban Measures for Creative Players (Κοινά Αστικά Μέτρα για Δημιουργικούς Παίκτες) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg V/A Greece-Italy 2014-2020

Αρχική / Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου / Αριθμός απόφασης 32-415 – Θέμα: Δέσμευση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για τη συνέχιση υλοποίησης της Σύμβασης με τίτλο «Υποδομές και έργα JUMP» με ιδίους πόρους μετά το πέρας της λήξης του έργου JUMP – Joint Urban Measures for Creative Players (Κοινά Αστικά Μέτρα για Δημιουργικούς Παίκτες) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg V/A Greece-Italy 2014-2020
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 23.01.24

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 32-415
ΑΔΑ: 63ΘΖ46ΜΓ2Α-67Γ

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544