Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-11/9-4-2024 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενώπιον του Μονομελούς...
Δράση στοματικής και σκελετικής υγείας. Στo  πλαίσιo του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού πληθυσμού στις Σχολικές Δομές,...
1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΠΟΥΛΩΝ.
Αριθμός απόφασης 11-17/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Κ.Ι.Σ. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Αριθμός απόφασης 11-16/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Τ.Ε.Α. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Αριθμός απόφασης 32-435 – Θέμα: Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 28-386/13-11-2023 (ΑΔΑ:909Ι46ΜΓ2Α-ΚΘ5) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τη «Συγκρότηση επιτροπών α) Παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β του ν. 4412/2016 και β) Παραλαβής δημοσίων συμβάσεων ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11δ του ν. 4412/2016 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αρχική / Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου / Αριθμός απόφασης 32-435 – Θέμα: Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 28-386/13-11-2023 (ΑΔΑ:909Ι46ΜΓ2Α-ΚΘ5) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τη «Συγκρότηση επιτροπών α) Παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β του ν. 4412/2016 και β) Παραλαβής δημοσίων συμβάσεων ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11δ του ν. 4412/2016 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 17.01.24

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 32-435
ΑΔΑ: Ψ2ΒΟ46ΜΓ2Α-ΗΨΧ

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544