Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-11/9-4-2024 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενώπιον του Μονομελούς...
Δράση στοματικής και σκελετικής υγείας. Στo  πλαίσιo του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού πληθυσμού στις Σχολικές Δομές,...
1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΠΟΥΛΩΝ.
Αριθμός απόφασης 11-17/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Κ.Ι.Σ. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Αριθμός απόφασης 11-16/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Τ.Ε.Α. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Αριθμός απόφασης 5-65 – Θέμα: Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 3-38/27.2.2024 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας περί ορισμού Μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Διαδημοτικό Περιφερειακό Θέατρο, Διαδημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμων Κέρκυρας (ΔΙΑ.ΠΕ.ΘΕ. – ΔΙΑ.ΚΕ.ΔΗ.Κ.) (με διόρθωση του τίτλου «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.- Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.Κ.»).

Αρχική / Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου / Αριθμός απόφασης 5-65 – Θέμα: Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 3-38/27.2.2024 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας περί ορισμού Μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Διαδημοτικό Περιφερειακό Θέατρο, Διαδημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμων Κέρκυρας (ΔΙΑ.ΠΕ.ΘΕ. – ΔΙΑ.ΚΕ.ΔΗ.Κ.) (με διόρθωση του τίτλου «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.- Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.Κ.»).
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 28.03.24

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5-65
ΑΔΑ: 6Η4546ΜΓ2Α-6Ξ7

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544