Δημοφιλή άρθρα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (34Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:   22-9-2023 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ...
Ομιλία Μερόπης Υδραίου στην εκδήλωση μνήμης των Σέρβων πολεμιστών. Αγαπητοί φίλοι, ...
Πρόσκληση Ενημερωτικής Εκδήλωσης. Πρόσκληση Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και η Αστική Αρχή ΟΧΕ/ΒΑΑ Πόλης Κέρκυρας ...
Αριθμός απόφασης 32-7 - Θέμα: Περί έγκρισης μη υποβολής προτάσεων και μη παράστασης του Δήμου για αντίκρουση της 152/2023 τακτικής...
Αριθμός απόφασης 32-6 - Θέμα: Περί έγκρισης μη υποβολής προτάσεων και μη παράστασης του Δήμου για αντίκρουση της 146/2023 τακτικής...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Αριθμός απόφασης 53-5 – Θέμα: Περί έγκρισης 3ου πρακτικού για την κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Αναβάθμιση παιδικής χαράς Κυνοπιαστών ΔΕ Αχιλλείων Δήμου Κέρκυρας» προϋπολογισμού 53.480,95€ (προϋπολογισμός χωρίς 43.129,80€ ΦΠΑ : 10.351,15) με χρηματοδότηση από Πρόγραμμα «Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 163181 και της υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ. 22170/2022 (ΑΔΑΜ (22PROC010756029)) της διακήρυξης

Αρχική / Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής / Αριθμός απόφασης 53-5 – Θέμα: Περί έγκρισης 3ου πρακτικού για την κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Αναβάθμιση παιδικής χαράς Κυνοπιαστών ΔΕ Αχιλλείων Δήμου Κέρκυρας» προϋπολογισμού 53.480,95€ (προϋπολογισμός χωρίς 43.129,80€ ΦΠΑ : 10.351,15) με χρηματοδότηση από Πρόγραμμα «Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 163181 και της υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ. 22170/2022 (ΑΔΑΜ (22PROC010756029)) της διακήρυξης
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 14.12.22

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 53-5
ΑΔΑ: ΨΙΨΦ46ΜΓ2Α-ΕΨΧ

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544