Δημοφιλή άρθρα
PARTY ALL NIGHT LONG   AMALIA & THE ARCHITECTS IDRA KAYNE D3LTA NIKKO PATRELAKIS -...
Η ετοιμότητα ενόψει της χειμερινής περιόδου στη συνεδρίαση του Σ.Τ.Ο. του Κεντρικού Δήμου. Συνεδρίασε...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(43Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:    23-09-2022 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ...
Αριθμός απόφασης 42-4 - Θέμα: Περί Έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση του σωματείου με την επωνυμία: «ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».. Αριθμός...
Αριθμός απόφασης 42-5 - Θέμα: Περί έγκρισης και παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες για την επείγουσα αντιμετώπιση κατολισθητικών και...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Αριθμός απόφασης 9-51 – Θέμα: Έγκριση της υπ’ αριθμόν 1-15/25.2.2022 (ΑΔΑ: 6ΓΟ1ΟΡΓΤ-ΑΑΖ) Αποφάσεως του Δ.Σ. της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας (ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.) περί επιβολής τέλους 2021, 2022 σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. οικ. 227300/18.2.2020 και οικ. 231998/21.12.2021 Αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και την υπ’ αριθμόν οικ. 135275/2017 (ΦΕΚ 1751/Β/2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων

Αρχική / Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου / Αριθμός απόφασης 9-51 – Θέμα: Έγκριση της υπ’ αριθμόν 1-15/25.2.2022 (ΑΔΑ: 6ΓΟ1ΟΡΓΤ-ΑΑΖ) Αποφάσεως του Δ.Σ. της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας (ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.) περί επιβολής τέλους 2021, 2022 σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. οικ. 227300/18.2.2020 και οικ. 231998/21.12.2021 Αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και την υπ’ αριθμόν οικ. 135275/2017 (ΦΕΚ 1751/Β/2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 11.05.22

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 9-51
ΑΔΑ: 9ΚΒΒ46ΜΓ2Α-ΥΘ0

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544