Δημοφιλή άρθρα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Κέρκυρα  26   Νοεμβρίου 2021 ...
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ(54Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κέρκυρα:    26-11-2021 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ...
Αριθμός απόφασης 52-5 - Θέμα: Περί Έγκρισης αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Καθαριότητας & ανακύκλωσης, εκτός έδρας...
Αριθμός απόφασης 52-4 - Θέμα: Περί Έγκρισης αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, προκειμένου να...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Δήλωση βάπτισης στο Ληξιαρχείο

Αρχική / Εξυπηρέτηση Δημότη / Γέννηση τέκνου / Δήλωση βάπτισης στο Ληξιαρχείο
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
Ημερομηνία ανάρτησης: 18.10.21

Η δήλωση βάπτισης καταχωρείται είτε στον τόπο γέννησης, είτε στον τόπο βάπτισης.

Η βάπτιση μπορεί να καταχωρηθεί απευθείας στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή να συνταχθεί έκθεση στον τόπο βάπτισης (με επιπλέον δικαιολογητικό την ληξιαρχική πράξη γέννησης), η οποία διαβιβάζεται στον Ληξίαρχο του τόπου γέννησης.

Πολίτες τρίτης χώρας οι οποίοι δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, η βάπτιση δηλώνεται στο ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του μυστηρίου.(προσκομίζοντας πιστοποιητικό γεννήσεως από την ξένη αρχή)

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 & 26 του Ν.344/1976 η βάπτιση έχει ως αποτέλεσμα την κτήση θρησκεύματος και όχι την κτήση κυρίου ονόματος. Μπορεί να εκληφθεί ως ονοματοδοσία (δηλαδή πρόσδοση κυρίου ονόματος), μόνο όταν στη δήλωση της βάπτισης στο Ληξιαρχείο, προβαίνουν και οι δύο γονείς από κοινού ή από  τον ένα γονέα με έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, στην οποία θα αναφέρεται το κύριο όνομα που θα λάβει το τέκνο τους με μικρούς τονισμένους χαραχτήρες. Αν η δήλωση της βάπτισης στο Ληξιαρχείο γίνει από άλλο πρόσωπο, υπόχρεο προς δήλωση της βάπτισης (παππούς, γιαγιά, θείος, θεία, ανάδοχος), ο ίδιος ο  βαπτισθείς που  έχει συμπληρώσει το 14ο έτος,η από τρίτο πρόσωπο,που έχει ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο,τότε η βάπτιση δεν μπορεί να θεωρηθεί και ως ονοματοδοσία.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Δήλωση βαπτίσεως, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τελεί το μυστήριο.
  • Ταυτότητα του δηλούντα ή σε περίπτωση πολίτη τρίτης χώρας διαβατήριο και άδεια διαμονής.

Σύμφωνα με τον Ν.4144/2013 για τις βαπτίσεις που έγιναν πριν και μετά τις 8-5-2013, δεν υπάρχει πρόστιμο για την προθεσμία δήλωσης στο Ληξιαρχείο, διότι η βάπτιση δεν θεωρείται μεταβολή.

 

Εξυπηρέτηση

Το Τμ. Ληξιαρχείου εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (63 εγκ.Υπ.Εσ.) Αριθμ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ.19515/12-10-2021, με συνεχή ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας για τις δημόσιες υπηρεσίες.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544