Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 34-6 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε....
Αριθμός απόφασης 34-5 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε....
Αριθμός απόφασης 34-3 - Θέμα: Περί Έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστούν υπηρεσίες της...
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.     ...
Αριθμός απόφασης 34-4 - Θέμα: Περί έγκρισης πληρωμής δαπανών «Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Ιορδάνη Δασκαλόπουλου».. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 34-4 ΑΔΑ: 9ΟΞ046ΜΓ2Α-59Ο
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Δήλωση Γάμου στο Ληξιαρχείο

corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 17.06.21

(Δήλωση Γάμου (άρθρα 29 & 30 του Ν.344/76)

 

Κάθε γάμος που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας κ Διαποντίων Νήσων , είτε είναι θρησκευτικός, είτε πολιτικός, πρέπει να δηλώνεται  στο Ληξιαρχείο  του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας κ Διαποντίων Νήσων που έλαβε χώρα το γεγονός.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

  • Η δήλωση τελέσεως γάμου, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο του γάμου ή ο Δήμαρχος (στην περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός), υπογεγραμμένη από αυτόν και τους δύο συζύγους.
  • Ταυτότητες των συζύγων
  • Διαβατήρια – πιστοποιητικά μεταφρασμένα (για αλλοδαπούς)
  • Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. και των δύο.(Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης)
  • Φορέας Ασφάλισης (εφόσον υπάρχει).
  • Προσδιορισμός επωνύμου τέκνων,από την Εκκλησία ή το Δήμο
  • ΤΗΛ.2661362754-756

Προθεσμία Δήλωσης:  40 ημερολογιακές ημέρες από την τέλεση του γάμου.

Εκπρόθεσμη  δήλωση:  Σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν.4674/2020 (53Α)

Μετά την παρέλευση σαράντα (40 ημερών καταβάλλεται παράβολο 30€)

Μετά την παρέλευση εννενήντα (90) ημερών από τότε που συνέβη το γεγονός, καταβάλλεται πρόστιμο 60€

Η καταβολή των παραβόλων πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας έκδοσης παραβόλων με την χρήση της εφαρμογής του e-παραβόλου (κωδικός παραβόλου 3828), με τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή για τον φορέα δημοσίου» Ληξιαρχείο, Προξενείο, Ειδικό Ληξιαρχείο», μεταξύ των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπρόθεσμη καταχώρηση του σχετικού ληξιαρχικού γεγονότος.

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι σύζυγοι (ένας από τους δύο) ή άλλο πρόσωπο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

 

Στην περίπτωση που το ζευγάρι έχει τελέσει πρώτα πολιτικό και μετά θρησκευτικό γάμο, ο θρησκευτικός καταχωρείται είτε απ΄ευθείας στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γάμου ως ιερολόγηση, ή συντάσσεται έκθεση ιερολόγησης με απαραίτητο δικαιολογητικό τη ληξιαρχική πράξη γάμου και στη συνέχεια στέλνεται στο Ληξιαρχείο όπου έχει συνταχθεί η ληξιαρχική πράξη γάμου.

 

Εξυπηρέτηση

Το Τμ. Ληξιαρχείου εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (63 εγκ.Υπ.Εσ.) Αριθμ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ.19515/12-10-2021, με συνεχή ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας για τις δημόσιες υπηρεσίες.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544