Δημοφιλή άρθρα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Κέρκυρα  26   Νοεμβρίου 2021 ...
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ(54Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κέρκυρα:    26-11-2021 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ...
Αριθμός απόφασης 52-5 - Θέμα: Περί Έγκρισης αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Καθαριότητας & ανακύκλωσης, εκτός έδρας...
Αριθμός απόφασης 52-4 - Θέμα: Περί Έγκρισης αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, προκειμένου να...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Δήλωση Γάμου στο Ληξιαρχείο

corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
Ημερομηνία ανάρτησης: 17.06.21

(Δήλωση Γάμου (άρθρα 29 & 30 του Ν.344/76)

 

Κάθε γάμος που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας κ Διαποντίων Νήσων , είτε είναι θρησκευτικός, είτε πολιτικός, πρέπει να δηλώνεται  στο Ληξιαρχείο  του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας κ Διαποντίων Νήσων που έλαβε χώρα το γεγονός.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

  • Η δήλωση τελέσεως γάμου, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο του γάμου ή ο Δήμαρχος (στην περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός), υπογεγραμμένη από αυτόν και τους δύο συζύγους.
  • Ταυτότητες των συζύγων
  • Διαβατήρια – πιστοποιητικά μεταφρασμένα (για αλλοδαπούς)
  • Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. και των δύο.(Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης)
  • Φορέας Ασφάλισης (εφόσον υπάρχει).
  • Προσδιορισμός επωνύμου τέκνων,από την Εκκλησία ή το Δήμο
  • ΤΗΛ.2661362754-756

Προθεσμία Δήλωσης:  40 ημερολογιακές ημέρες από την τέλεση του γάμου.

Εκπρόθεσμη  δήλωση:  Σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν.4674/2020 (53Α)

Μετά την παρέλευση σαράντα (40 ημερών καταβάλλεται παράβολο 30€)

Μετά την παρέλευση εννενήντα (90) ημερών από τότε που συνέβη το γεγονός, καταβάλλεται πρόστιμο 60€

Η καταβολή των παραβόλων πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας έκδοσης παραβόλων με την χρήση της εφαρμογής του e-παραβόλου (κωδικός παραβόλου 3828), με τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή για τον φορέα δημοσίου» Ληξιαρχείο, Προξενείο, Ειδικό Ληξιαρχείο», μεταξύ των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπρόθεσμη καταχώρηση του σχετικού ληξιαρχικού γεγονότος.

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι σύζυγοι (ένας από τους δύο) ή άλλο πρόσωπο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

 

Στην περίπτωση που το ζευγάρι έχει τελέσει πρώτα πολιτικό και μετά θρησκευτικό γάμο, ο θρησκευτικός καταχωρείται είτε απ΄ευθείας στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γάμου ως ιερολόγηση, ή συντάσσεται έκθεση ιερολόγησης με απαραίτητο δικαιολογητικό τη ληξιαρχική πράξη γάμου και στη συνέχεια στέλνεται στο Ληξιαρχείο όπου έχει συνταχθεί η ληξιαρχική πράξη γάμου.

 

Εξυπηρέτηση

Το Τμ. Ληξιαρχείου εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (63 εγκ.Υπ.Εσ.) Αριθμ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ.19515/12-10-2021, με συνεχή ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας για τις δημόσιες υπηρεσίες.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544