Δημοφιλή άρθρα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Κέρκυρα  26   Νοεμβρίου 2021 ...
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ(54Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κέρκυρα:    26-11-2021 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ...
Αριθμός απόφασης 52-5 - Θέμα: Περί Έγκρισης αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Καθαριότητας & ανακύκλωσης, εκτός έδρας...
Αριθμός απόφασης 52-4 - Θέμα: Περί Έγκρισης αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, προκειμένου να...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ”

Αρχική / Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Κέρκυρας / ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ”
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
Ημερομηνία ανάρτησης: 19.11.21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα – 11 – 2021

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & Αρ. πρ. οικ. 41190

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας στα πλαίσια της προσπάθειας επίλυσης των κυκλοφοριακών προβλημάτων έχει αναθέσει στην Ένωση Οικονομικών Φορέων «DENCO TRANSPORT ΕΠΕ», «TREDIT SA» και «Μωυσιάδη Γ. Θεοδούλη», την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων».

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.)» είναι το στρατηγικό σχέδιο κινητικότητας που καταρτίζεται με σκοπό την κάλυψη των αναγκών για την κινητικότητα των ανθρώπων και τη μεταφορά αγαθών στον αστικό και περιαστικό ιστό προς διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής και έχει χρονικό ορίζοντα 20ετίας.

Σκοπός του ΣΒΑΚ είναι η προώθηση των ήπιων τρόπων μετακίνησης, η προαγωγή της οδικής ασφάλειας και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας των χρηστών και των ευάλωτων χρηστών της οδού, η μείωσης της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, κυρίως ιδιωτικής χρήσης, με ταυτόχρονη ενίσχυση των δημόσιων μέσων μεταφοράς.

Για την εκπόνηση της μελέτης, αλλά και της διαμόρφωσης πρότασης εφαρμογής του ΣΒΑΚ, είναι αναγκαία η ευρεία συμμετοχή των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων. Η συμμετοχή αυτή θα επιτευχθεί μέσω της συμμετοχής στην πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, με τη συμμετοχή στις διαβουλεύσεις, καθώς και με τη συμμετοχή στη δημιουργία μιας στενότερης ομάδας των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων που θα συνδιαμορφώσουν την τελική πρόταση.

Η στενότερη αυτή ομάδα καλείται «Δίκτυο Φορέων» και είναι εθελοντική. Προϋπόθεση για την συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων είναι η ύπαρξη καταστατικού του Φορέα με σκοπό συναφή με το ΣΒΑΚ (άρθρο 3 του Ν.4784/21) και η υπογραφή ενός Συμφώνου Συμμετοχής.

Το Σύμφωνο Συμμετοχής υπογράφεται μεταξύ του Φορέα εκπόνησης και των ενδιαφερόμενων Φορέων και περιγράφει τη συμβολή όλων των μερών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη του ΣΒΑΚ

Με την παρούσα και όπως ορίζει το άρθρο 7 του Ν.4784/2021, απευθύνουμε δημόσια πρόσκληση στους Φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο «Δίκτυο Φορέων», να το γνωρίσουν στο Δήμο με απόφασή τους, στην οποία θα ορίζεται ένας εκπρόσωπος με τον αναπληρωτή του, το αργότερο έως και την Πέμπτη 25-11-2021.

Την Παρασκευή 26-11-2021 θα υπογραφεί το Σύμφωνο Συμμετοχής του Δικτύου Φορέων ΣΒΑΚ

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544